Malarstwo

Malarstwo

Malarstwo

04.02.2022

Malarstwo – Akademia Sztuki w Szczecinie 2022

Studia na kierunku malarstwo w Akademii Sztuki w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku malarstwo w AS SZCZECIN
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku malarstwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rysunek
 • malarstwo w środowisku technologii cyfrowych
 • historia i teoria malarstwa
 • techniki i technologie malarstwa w przestrzeni architektonicznej
 • historia i teoria sztuki

 

Malarstwo, według encyklopedycznej definicji, jest gałęzią sztuk plastycznych, której istotą jest posługiwanie się linią i barwą na płaszczyźnie. Niezależnie od definicji i zawartych w niej słów należy zaznaczyć, iż malarstwo znane jest niemal od zarania ludzkości we wszystkich prawie środowiskach etnicznych i kręgach kulturowych, a służyło w ciągu swej historii różnym celom i wykształciło niezwykłe bogactwo tematów, metod technicznych i rozwiązań formalnych, oddziałując też w istotny sposób na inne dziedziny sztuki. To także niezwykle istotny kierunek studiów, który przyciąga do siebie tych, którzy mogą pochwalić się szczególną wyobraźnią, bądź specyficznym podejściem do natury. To właśnie na nich czeka kierunek Malarstwo realizowany w Akademii Sztuki w Szczecinie, który można podjąć na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Malarstwo prowadzony w Akademii Sztuki w Szczecinie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu sztuk pięknych ze szczególnym uwzględnieniem teorii i historii malarstwa, a także przygotowanie do posługiwania się technologiami tradycyjnymi i współczesnymi środkami przekazu artystycznego. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie malarstwa, rysunku, street artu, multimediów, fotografii, filmu eksperymentalnego i animacji, jak również strategii kuratorskich i technik wystawienniczych. Malarstwo w Akademii Sztuki w Szczecinie jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Malarstwo w Akademii Sztuki w Szczecinie charakteryzują się bogatym programem nauczania, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: rysunek, malarstwo w środowisku technologii cyfrowych, historia i teoria malarstwa, techniki i technologie malarstwa w przestrzeni architektonicznej, historia i teoria sztuki, rzeźba i działania przestrzenne, psychofizjologia widzenia, komputerowe wspomaganie procesów twórczych, marketing i ochrona własności intelektualnej, analiza i interpretacja zjawisk artystycznych, metody upowszechniania kultury, finansowanie i promocja działalności artystycznej, analiza i teoria obrazu, strategie kuratorskie i techniki wystawiennicze, techniki i technologie obrazowania, aktualia sztuki.

Malarstwo jest kierunkiem, którego obszar zagadnień obejmuje teorię i praktykę. Studenci uczą się rozpoznawania epok i stylów w malarstwie, analizowania dzieł sztuki i zawartych w nich sposobów obrazowania, jak również kreowania faktów artystycznych, przygotowywania koncepcji twórczej projektu poprzedzającego realizację dzieła w innej technice i technologii. To naturalnie tylko kilka elementów, kilka przestrzeni, jaką poznają studenci. Z całokształtem wiedzy i umiejętności będą mogli rozpocząć samodzielną aktywność twórczą, pracę w instytucjach kultury oraz pracę w obszarze szeroko rozumianych przemysłów kreatywnych.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – takie pytanie zadaje sobie liczne grono kandydatów. Przeglądają i porównują oferty edukacyjne, plany zajęć, a także perspektywy zawodowe, jakie czekają po zakończeniu kształcenia. Chcąc rozwijać się w szeroko pojętym malarstwie należy zwrócić uwagę na uczelnię artystyczną. W Szczecinie rolę tę pełni Akademia Sztuki. Jakie ma Akademia Sztuki w Szczecinie opinie? Kamila, studentka Malarstwa mówi:

„Studiuję w Akademii Sztuki w Szczecinie i mogę tę uczelnię polecić każdemu. Najważniejsze jest dla mnie to, że nauka ma wymiar praktyczny, ale oprócz tego poznajemy dziedziny szalenie pomocne w pracy twórczej, czyli marketing, zasady ochrony własności intelektualnej, czy zasady finansowania i promocji kultury. Akademia Sztuki w Szczecinie to najlepszy pomysł na studia artystyczne.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

MALARSTWO - ważne informacje

Malarstwo studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Malarstwo w Akademii Sztuki w Szczecinie:

Absolwent kierunku Malarstwo w Akademii Sztuki w Szczecinie może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania dzieł sztuki i zawartych w nich sposobów obrazowania,
 • działań i struktur wizualnych,
 • zasad budowy obrazu kolorem,
 • wykonywania dzieła na podstawie projektu rysunkowego, fotografii lub elektronicznego zapisu,
 • samodzielnego tworzenia układów kompozycyjnych w zakresie malarstwa sztalugowego i technik pokrewnych,
 • notowania i rejestrowania znakiem plastycznym sytuacji i zjawisk w formie szkicu i zapisu rysunkowego,
 • stosowania technologii klasycznych i współczesnych,
 • strategii kuratorskich i technik wystawienniczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Malarstwo:

Absolwent kierunku Malarstwo w Akademii Sztuki w Szczecinie może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • przemysłach kreatywnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia brane są pod uwagę wyniki egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia jest egzamin wstępny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Akademia Sztuki w Szczecinie

Komentarze (0)