Praca socjalna

Praca socjalna

Praca socjalna

07.02.2022

Praca socjalna – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku praca socjalna na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku praca socjalna w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku praca socjalna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia społeczna
 • polityka społeczna w pracy socjalnej
 • praca socjalna w perspektywie historycznej
 • systemy pomocy społecznej na świecie
 • psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej
 • projektowanie w pracy socjalnej
 • elementy terapii rodzin

 

Praca socjalna, według encyklopedycznej definicji, to działalność mająca na celu pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie do zasad życia społecznego oraz poprawę pozycji społecznej. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej, jak również ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności. Niezależnie od definicji, nietrudno wywnioskować, iż wykonywanie obowiązków w zakresie pracy socjalnej nie należy do łatwych i wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy, lecz także konkretnej umiejętności, a nawet cech charakteru. Mówiąc o wiedzy i umiejętnościach można ja nabyć na Uniwersytecie Gdańskim, gdzie kierunek Praca socjalna prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Praca socjalna realizowany na Uniwersytecie Gdańskim zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy, dzięki której możliwe jest poznanie istoty ludzkiej i procesów społecznych, a także wiedzy dającej uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, zgodnie z wymogami Ustawy o pomocy społecznej. Praca socjalna na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym zarówno w formie stacjonarnej, jak i niestacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Gdańskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak: ekonomia społeczna, polityka społeczna w pracy socjalnej, praca socjalna w perspektywie historycznej, systemy pomocy społecznej na świecie, psychologia rozwojowa z elementami psychologii klinicznej, projektowanie w pracy socjalnej, elementy terapii rodzin, interwencja kryzysowa, psychospołeczne uwarunkowania bezdomności, rynek pracy i bezrobocie, animacja społeczności lokalnych, mediacje i komunikacja interpersonalna jako narzędzie asystenta rodziny, opieka i pielęgnacja dzieci i niemowląt, antropologia zmiany.

Pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służą nie tylko zawarte w programie zajęcia. Studenci Pracy socjalnej mogą aktywnie uczestniczyć w pracach studenckich kół naukowych, praktykach organizowanych w różnorodnych placówkach edukacyjnych, działaniach samorządu studenckiego, czy działaniach krajowego i zagranicznego wolontariatu studenckiego.

A co po studiach? Absolwenci omawianego kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, wydziałach polityki społecznej, centrach integracji społecznej, środowiskowych domach samopomocy, domach dziennego pobytu, szpitalach, zakładach karnych, organizacjach pozarządowych.

 

Opinie

Studia w Gdańsku to niezwykle szeroki obszar zarówno kształcenia, jak i późniejszych możliwości zawodowych. Każdego roku gdańskie uczelnie wybierane są przez coraz większe rzesze kandydatów, a jednym z jaśniejszych punktów na edukacyjnej mapie miasta jest Uniwersytet Gdański. Czy planując studiować Pracę socjalną warto zwrócić uwagę na tę uczelnię? Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Patrycja, studentka Pracy socjalnej mówi:

„Uniwersytet Gdański to miejsce, w którym można poznać ciekawych ludzi, od których także można się wiele nauczyć. To, co podoba mi się najbardziej to kształcenie o praktycznym wymiarze, aby zdobyte umiejętności rzeczywiście mogły sprostać wymaganiom rynku.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

PRACA SOCJALNA - ważne informacje

Praca socjalna studia

Praca socjalna studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pracę socjalną na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • identyfikacji problemów i patologii społecznych i rodzinnych,
 • dokonywania diagnozy oraz analizowania problemów jednostek, grup, rodzin i społeczności,
 • planowania, tworzenia i wdrażania skutecznych rozwiązań problemów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Praca socjalna:

Absolwent kierunku Praca socjalna na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • ośrodkach pomocy społecznej,
 • domach pomocy społecznej,
 • wydziałach polityki społecznej,
 • centrach integracji społecznej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • domach dziennego pobytu,
 • szpitalach,
 • zakładach karnych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku praca socjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, drugi język obcy, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)