Geologia

Geologia

Geologia

07.02.2022

Geologia – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku geologia na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku geologia w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • chemia
 • geologia dynamiczna
 • geomorfologia i geologia czwartorzędu
 • życie na dnie morza
 • metody komputerowe w geologii
 • fizyka
 • metody badań geologicznych dna morskiego

 

Geologia jest nauką o budowie i historii Ziemi, a głównie skorupy ziemskiej, jak również o procesach geologicznych, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. Naukę tę dzieli się na podstawową i stosowaną. Geologia podstawowa zajmuje się tymi problemami związanymi z budową i historią Ziemi, które nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą, natomiast geologia stosowana wykorzystuje wyniki badań geologii podstawowej do celów praktycznych, a jej głównymi dyscyplinami są: geologia złóż, hydrogeologia oraz geologia inżynierska. Geologia to także kierunek kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim, który prowadzony jest na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Geologia oferowany przez Uniwersytet Gdański umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu geologii dynamicznej i historycznej, sedymentologii, mineralogii, petrografii, paleontologii, geologii złóż, hydrogeologii, jak również z obszaru nauk pokrewnych, pozwalających na zrozumienie procesów egzogenicznych i endogenicznych. Ponadto, studenci rozwijają umiejętności stosowania technik komputerowych w tworzeniu baz danych i modelowaniu geologicznym. Geologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem realizowanym wyłącznie w formie stacjonarnej.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Geologia na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: chemia, geologia dynamiczna, geomorfologia i geologia czwartorzędu, życie na dnie morza, metody komputerowe w geologii, fizyka, metody badań geologicznych dna morskiego, podstawy planisekcji i intersekcji, geochemia, mineralogia z elementami krystalografii, geologia stosowana, kartografia geologiczna, geologia historyczna i stratygrafia, geologia strefy brzegowej morza, tektonika, surowce mineralne mórz i oceanów, geofizyka, geologia regionalna Polski, geologia osadów morskich, ochrona środowiska, ochrona brzegów morskich, prawo geologiczne i górnicze, podstawy geologii naftowej, biologia i ekologia.

Geologia na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem, który umożliwia zdobycie umiejętności umożliwiających wykonywanie, nadzorowanie i dokumentowanie pomocniczych prac geologicznych. Absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w firmach świadczących usługi geologiczne, administracji państwowej i samorządowej, wydziałach budownictwa, wydziałach ekologii i ochrony środowiska, placówkach zarządzania gospodarką zasobami środowiska.

 

Opinie

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą niemałą przestrzeń, a jej istotnym elementem jest Geologia. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Patryk, student Geologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Gdańskim są wyjątkowe. Oferują zdobycie wiedzy nowoczesnej, innowacyjnej i co najważniejsze, praktycznej. UG jest uczelnią, którą powinny wybierać osoby, które myślą o ciekawej pracy i realizacji ambitnych planów.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

GEOLOGIA - ważne informacje

Geologia studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Geologię na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Gdańskim może posiadać wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii i ekologii,
 • geologii dynamicznej i stosowanej,
 • paleontologii,
 • metod badań geologicznych dna morskiego,
 • hydrogeologii i ochrony wód podziemnych,
 • kartografii geologicznej,
 • ochrony brzegów morskich.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Geologia:

Absolwent kierunku Geologia na Uniwersytecie Gdańskim może znaleźć zatrudnienie między innymi w:

 • firmach świadczących usługi geologiczne,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • wydziałach budownictwa,
 • wydziałach ekologii i ochrony środowiska,
 • placówkach zarządzania gospodarką zasobami środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku geologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)