Bezpieczeństwo narodowe

Bezpieczeństwo narodowe

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Bezpieczeństwo narodowe – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wiedza o wojsku i obronności
 • topografia
 • system bezpieczeństwa UE i NATO
 • ochrona osób i mienia
 • zarządzanie kryzysowe
 • logistyka w bezpieczeństwie
 • kryminologia i kryminalistyka

 

Bezpieczeństwo jest najważniejszą wartością, zarówno w sferze społecznej, jak i indywidualnej. Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo? Jakich umiejętności wymaga działanie na rzecz bezpieczeństwa? Tego wszystkiego można dowiedzieć się wybierając kierunek Bezpieczeństwo narodowe, który oferuje Krakowska Akademia im. Frycza Modrzewskiego. Kierunek prowadzony jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Studiujący Bezpieczeństwo narodowe uczą się analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, narodowej i lokalnej, jak również rozwiązywać problemy zawodowe, gromadzić oraz przetwarzać informacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Jakie przedmioty znajdują się w programie studiów? Między innymi: wiedza o wojsku i obronności, topografia, system bezpieczeństwa UE i NATO, ochrona osób i mienia, zarządzanie kryzysowe, logistyka w bezpieczeństwie, kryminologia i kryminalistyka, strzelectwo sportowe, podstawy dyplomacji, negocjacje i przywództwo, służby i siły specjalne, metodologia badań w naukach społecznych, wywiad i kontrwywiad.

Absolwenci Bezpieczeństwa narodowego przygotowani są do pracy w różnych służbach i instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i obronności. Mogą znaleźć zatrudnienie między innymi w policji, straży granicznej, żandarmerii wojskowej, inspekcji transportu drogowego, straży miejskiej, państwowej straży pożarnej, firmach ochroniarskich, a także administracji państwowej i samorządowej.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

Bezpieczeństwo narodowe studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo narodowe w KAAFM Kraków:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • kategorii bezpieczeństwa,
 • prawnych podstaw bezpieczeństwa,
 • analizowania i interpretacji problemów organizacji i procesów zarządzania,
 • współczesnych systemów politycznych,
 • środków strategicznych i sposobów ich wykorzystania w strategii bezpieczeństwa,
 • misji, funkcji i zadań systemu bezpieczeństwa narodowego,
 • zarządzania kryzysowego,
 • logistyki w sytuacjach kryzysowych,
 • międzynarodowych stosunków wojskowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo narodowe:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • policji,
 • straży granicznej,
 • żandarmerii wojskowej,
 • inspekcji transportu drogowego,
 • straży miejskiej,
 • państwowej straży pożarnej,
 • służbie więziennej,
 • firmach ochroniarskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)