Kierunek lekarski

Kierunek lekarski

KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO - kierunki studiów

Kierunek lekarski – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 2021

Studia na kierunku lekarskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 6 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (lekarza).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego jest pierwszą niepubliczną uczelnią w Polsce, która otrzymała uprawnienia do realizowania kształcenia na Kierunku Lekarskim. Nauka prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kształcenie na Kierunku lekarskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przygotowuje do wykonywania zawodu lekarza. Celem nauki jest między innymi: poznanie i zrozumienie budowy i funkcji organizmu człowieka w warunkach prawidłowych i patologicznych, objawów i przebiegu chorób, sposobów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w różnych przypadkach, metod prowadzenia badań naukowych, czy też społecznych i prawnych uwarunkowań wykonywania zawodu lekarza.

W ramach studiów na Kierunku lekarskim w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego realizowany jest zintegrowany program, w znacznej mierze oparty na modułach przekraczających granice tradycyjnych dyscyplin i specjalności. Nauczanie przedmiotów podstawowych odbywa się w ramach modułów takich jak np.: Układ nerwowy, Układ krążenia i oddechowy, Układ pokarmowy czy Układ moczowo- płciowy, które łączą treści z zakresu anatomii, radiologii, histologii i fizjologii. Zintegrowane jest również nauczanie przedmiotów klinicznych. Tutaj występują takie moduły jak: Kardiologia, Gastroenterologia, Choroby układu endokrynnego czy Choroby nerek i dróg moczowych, na które składają się zagadnienia właściwe dla chorób wewnętrznych, chirurgii, pediatrii, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej czy medycyny nuklearnej.

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

KIERUNEK LEKARSKI - ważne informacje

Kierunek lekarski studia Kraków

Kierunek lekarski studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Kierunek lekarski w KAAFM Kraków:

Absolwent Kierunku lekarskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • budowy ciała ludzkiego w podejściu topograficznym i czynnościowym,
  • struktur komórkowych i ich specjalizacji funkcjonalnych,
  • rozpoznawania problemów medycznych i określania priorytetów w zakresie postępowania lekarskiego,
  • rozpoznawania stanów zagrażających życiu,
  • planowania postępowania diagnostycznego,
  • komunikacji z pacjentem i jego rodziną,
  • krytycznej oceny wyników badań naukowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po Kierunku lekarskim:

Absolwent Kierunku lekarskiego w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego znajdzie zatrudnienie w:

  • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
  • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo- rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się propagowaniem edukacji prozdrowotnej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Komentarze (0)