Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria

Informatyka i ekonometria – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2021

Studia na kierunku informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku informatyka i ekonometria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra liniowa
 • programowanie komputerów
 • zarządzanie
 • analiza matematyczna
 • bazy danych
 • informatyka ekonomiczna
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • rachunkowość
 • badania operacyjne
 • finanse

 

We współczesnej gospodarce niezwykle istotna jest wiedza, którą można pozyskać poprzez analizę danych ekonomicznych. Jest ona kluczowa, aby prawidłowo i efektywnie zarządzać organizacjami gospodarczymi, a także planować i oceniać efekty polityki gospodarczej. Wspomniana wiedza płynie z analiz różnego typu metod matematycznych, spośród których wyróżnić można statystykę, ekonometrię, czy metody optymalizacji. W dużym skrócie, tym zajmuje się Informatyka i ekonometria. Chcąc rozwijać się w jej przestrzeni należy udać się na studia. A dokąd? Na Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w którym Informatyka i ekonometria prowadzona jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Informatyka i ekonometria realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zakłada pozyskanie szerokiej wiedzy z obszarów ekonomii, zarządzania i finansów. Studenci poznają metody i narzędzia matematyczne, statystyczne i ekonometryczne niezbędne do podejmowania racjonalnych decyzji biznesowych. Uczą się zarządzać nowoczesnymi organizacjami, wykorzystywać nowoczesne technologię teleinformatyczne do sprawnego przetwarzania informacji oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, a także stosować metody podejmowania decyzji. Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach jest kierunkiem prowadzonym zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach obejmują między innymi takie przedmioty jak: algebra liniowa, programowanie komputerów, zarządzanie, analiza matematyczna, bazy danych, informatyka ekonomiczna, statystyka opisowa i ekonomiczna, rachunkowość, badania operacyjne, finanse, matematyka finansowa i ubezpieczeniowa, metodologia i techniki modelowania zjawisk ekonomicznych, internetowe analizy statystyczne, projektowanie systemów informatycznych, metody ilościowe w analizie działalności przedsiębiorstwa, narzędzia informatyczne w analizie danych, modelowanie i prognozowanie zjawisk jakościowych.

Poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności służy nie tylko uczestnictwo w zajęciach, lecz także działalność w licznych kołach naukowych. Studenci Informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach biorą udział w pracach: Koła Naukowego Badań Operacyjnych, Koła Naukowego Marketingu „Meritum”, Koła Naukowego Informatyki „Informaticus”, Koła Naukowego Systemów Informatycznych Zarządzania, czy Studenckiego Koła Naukowego „Scientia Ingenium”.

Absolwenci kierunku zostają ekonomistami- informatykami, którzy specjalizują się w modelowaniu i analizie rzeczywistości ekonomicznej oraz projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych wspomagających działalność operacyjną w organizacjach, a także jej analizę oraz podejmowanie decyzji menedżerskich. Gdzie mogą pracować? Znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach usługowych, placówkach ochrony zdrowia, biurach konsultingowych, organizacjach pozarządowych.

Studia w Katowicach to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości i każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia znajdzie coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Informatykę i ekonometrię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najwyższej jakości wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach opinie? Tomek, student Informatyki i ekonometrii mówi:

„Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to świetna, nowoczesna uczelnia, która przede wszystkim kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych. Jestem studentem trzeciego roku i wiem, że dobrze wybrałem.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę i ekonometrię na UE w Katowicach:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • diagnozowania i projektowania zjawisk związanych z funkcjonowaniem świata organizacji,
 • informatyki ekonomicznej,
 • finansów i rachunkowości,
 • stosowania narzędzi analizy matematycznej,
 • projektowania i realizowania badania statystycznego,
 • stosowania modeli ekonometrycznych,
 • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej,
 • interpretacji danych wynikających z programowania matematycznego,
 • projektowania systemów informatycznych,
 • projektowania i administrowania bazą danych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka i ekonometria:

Absolwent kierunku Informatyka i ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 • przedsiębiorstwach usługowych,
 • placówkach ochrony zdrowia,
 • biurach konsultingowych,
 • organizacjach pozarządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku informatyka i ekonometria brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kandydaci na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia przyjmowani są na studia na podstawie wyników pisemnego egzaminu sprawdzającego predyspozycje niezbędne do zrealizowania studiów drugiego stopnia. Uczelniana Komisja Rekrutacyjna może zdecydować o odstąpieniu od owego egzaminu, wówczas kandydaci są przyjmowani na studia na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka i ekonometria - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Katowicach

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)