Informatyka i ekonometria - Katowice i woj. śląskie

Informatyka i ekonometria - Katowice i woj. śląskie

Informatyka i ekonometria - Katowice i woj. śląskie

Studia na Śląsku

informatyka i ekonometria

Odkryj kierunek informatyka i ekonometria w Katowicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Informatyka i ekonometria studia Katowice| woj. śląskie

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Informatyka i ekonometria - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek informatyka i ekonometria

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jednostka prowadząca

Informatyka i ekonometria stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka i ekonometria

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek informatyka i ekonometria?

Kierunki studiów w Katowicach takie jak informatyka i ekonometria wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów na studia informatyczne. Przyszli studenci są gotowi czekać na listach rezerwowych, byleby dostać się na wymarzony kierunek. By zwiększyć swoje szanse, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku informatyka i ekonometria w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

Do wyboru masz matematykę, język obcy nowożytny, informatykę, geografię, fizykę, historię, wiedzę o społeczeństwie. Wszyscy kandydaci muszą oczywiście zdać przedmioty obowiązkowe na poziomie podstawowym, takie jak matematyka, język polski i język obcy nowożytny. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Katowicach i Gliwicach.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 03.06.2021
do 08.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku informatyka i ekonometria na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek informatyka i ekonometria na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Przedmioty:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku informatyka i ekonometria na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
75
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
50
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek informatyka i ekonometria na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach stac. I stopnia:
115
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku informatyka i ekonometria w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek informatyka i ekonometria w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Kierunki informatyczne w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA?

Kierunek informatyka i ekonometria w Katowicach pozwala zgłębiać wiedzę na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii teleinformatycznych dla sprawnego przetwarzania informacji oraz komunikowania się wewnątrz organizacji, wykorzystywania nowoczesnych metod podejmowania decyzji oraz technologii informatycznych, które wspierają zarządzanie organizacją, a także na temat ogólnej gospodarki elektronicznej, która integruje cały świat.

Kandydaci na studia informatyczne nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi, ponieważ matematyka i informatyka kreują program kształcenia dla tego typu studiów. Interesują Cię modelowanie i analiza rzeczywistości ekonomicznej? Chcesz zajmować się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, które wspomagają działalność operacyjną w organizacjach? Masz predyspozycje kierownicze? Studia w Katowicach na kierunku informatyka i ekonometria są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku informatyka i ekonometria możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopniaPierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia informatyczne w Katowicach w ramach informatyki i ekonometrii możesz realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej. Możesz mieć pewność, że uczelnie w Katowicach starają się zadbać o różnorodne kształcenie informatyczne i dążą do wykształcenia najlepszych w swoim fachu specjalistów.

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, zwłaszcza matematyce i fizyce. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład:

 • podstawy ekonomii
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • wstęp do systemów ekonomicznych i sieci
 • matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
 • wstęp do programowania
 • programowanie komputerów
 • rachunek prawdopodobieństwa
 • statystyka matematyczna
 • analiza i projektowanie witryn internetowych
 • programowanie baz danych

 

Uczelnie w Katowicach starają się zawrzeć w programie nauczania esencję wiedzy, którą następnie studenci weryfikują w trakcie praktyk zawodowych.

Ile trwają studia na kierunku informatyka i ekonomia w Katowicach?

Studia na kierunku informatyka i ekonometria w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA I EKONOMETRIA?

Studia w Katowicach na kierunku informatyka i ekonometria gwarantują wiedzę i umiejętności, które umożliwią zajmowanie się konfigurowaniem stanowiska komputerowego, analizą i projektowaniem systemów informatycznych, programowaniem komputerów. Studenci mogą specjalizować się w zarządzaniu projektami, inżynierii wiedzy, biznesie elektronicznym, analizie danych.

Absolwenci zatrudniani są w:

 • agencjach marketingowych
 • ośrodkach przetwarzania informacji
 • urzędach statystycznych
 • podmiotach gospodarki
 • bankach
 • instytucjach finansowych
 • towarzystwach ubezpieczeniowych 
 • centrach podejmowania decyzji
 • firmach konsultingowych i outsourcingowych

 

Na stanowiskach analityka ekonomicznego, statystycznego i finansowego. Kierunek gwarantuje bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju.

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskie

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach


 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)