Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zarządzanie zasobami ludzkimi – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • rozwój pracowników
 • doradztwo personalne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie wynagrodzeniami
 • zarządzanie różnorodnością zatrudnienia
 • komunikacja interpersonalna i negocjacje
 • rynek pracy

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi to ostatnio niezwykle popularne zagadnienie. Ale z czym ono się wiąże i na czym polega? Jego podstawą jest pewna filozofia, mówiąca że człowiek jest najważniejszym kapitałem organizacji. Co za tym idzie, zarządzanie zasobami ludzkimi można tłumaczyć jako działania organizacji związane z pozyskiwaniem, rozwojem i utrzymaniem pracowników, czyli siły roboczej działającej efektywnie. Pomimo tego, iż wydaje się to zrozumiałe termin ten budzi pewne niejasności. To nie ludzie są zasobem, lecz dysponują oni zasobami, czyli wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami. Należy jednak pamiętać o tym, że jeśli dana osoba zatrudniania jest do jakiejś firmy, to zatrudniana jest jako człowiek, a nie tylko zbiór zasobów jakimi dysponuje. Chcąc mocniej zgłębić to zagadnienie warto wybrać kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi, który oferowany jest przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Kierunek Zarządzanie zasobami ludzkimi realizowany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie zakłada pozyskanie wiedzy z zakresu socjologii, zarządzania i psychologii. Studenci zaznajamiają się z takimi zagadnieniami jak: rekrutacja i selekcja, wynagrodzenia, szkolenia, rozwój zawodowy, planowanie kariery, motywacja, coaching, czy doradztwo personalne. Kształcenie umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych nie tylko w pracy na stanowiskach w działach HR, firmach konsultingowych, ale także w zarządzaniu własną firmą lub zespołem pracowników.

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie obejmują między innymi takie przedmioty jak: rozwój pracowników, doradztwo personalne, zarządzanie projektami, zarządzanie wynagrodzeniami, zarządzanie różnorodnością zatrudnienia, komunikacja interpersonalna i negocjacje, rynek pracy, kultura organizacji, systemy motywowania, ekonomia menedżerska, zarządzanie talentami, informatyczne systemy kadrowo- płacowe, zarządzanie karierą zawodową, budowanie marki pracodawcy, statystyczna analiza danych.

A co po studiach? Absolwenci kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdą zatrudnienie w średnich i dużych przedsiębiorstwach, korporacjach międzynarodowych, instytucjach administracji państwowej i samorządowej, firmach doradczych.

Jak już wspomnieliśmy, zarządzanie zasobami ludzkimi staje się coraz popularniejszym zagadnieniem, zatem coraz więcej osób pragnie kształcić się w jego zakresie. Gdzie mają taką możliwość? W omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Sylwia, studentka Zarządzania zasobami ludzkimi mówi:

„Zarządzanie zasobami ludzkimi jest coraz ważniejsze i zarówno mniejsze jak i większe firmy przywiązują do tego ogromną wagę. Dlatego jest to kierunek perspektywiczny i przyszłościowy. Zdecydowałam się na studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, ponieważ tylko tutaj znalazłam ciekawą ofertę kształcenia i rozwoju.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie zasobami ludzkimi na UE w Krakowie:

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • kierowania zespołami,
 • doradztwa personalnego,
 • psychologii i socjologii pracy,
 • prawa pracy,
 • zarządzania wynagrodzeniami,
 • systemów motywowania,
 • strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi,
 • negocjacji,
 • audytu i kontrolingu personalnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi:

Absolwent kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • średnich i dużych przedsiębiorstwach,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach doradczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie zasobami ludzkimi brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie zasobami ludzkimi - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki zarządzania w Krakowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)