Geografia fizyczna z geoinformacją

Geografia fizyczna z geoinformacją

Geografia fizyczna z geoinformacją

07.02.2022

Geografia fizyczna z geoinformacją – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku geografia fizyczna z geoinformacją na Uniwersytecie Gdańskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku geografia fizyczna z geoinformacją w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku geografia fizyczna z geoinformacją znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • system środowiska przyrodniczego
 • współczesna zmiana klimatu
 • rekonstrukcje środowiska
 • przemiany stosunków wodnych
 • przetwarzanie danych
 • geoinformacja w monitoringu środowiska

 

Czym zajmuje się geografia fizyczna? W najprostszy sposób można powiedzieć, iż bada ona procesy, które zachodzą bez udziału człowieka. Zajmuje się środowiskiem przyrodniczym jako całością oraz jego różnorodnymi elementami. Wraz z zagadnieniami geoinformacji można ją zgłębić na studiach na Uniwersytecie Gdańskim.

Kształcenie na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na Uniwersytecie Gdańskim umożliwia pozyskanie wiedzy na temat teorii systemów informacji geograficznej, gromadzenia informacji przestrzennej, oraz możliwości zastosowania narzędzi geoinformatycznych w geografii fizycznej. Geografia fizyczna z geoinformacją jest kierunkiem realizowanym w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na Uniwersytecie Gdańskim obejmują między innymi takie przedmioty jak: system środowiska przyrodniczego, współczesna zmiana klimatu, rekonstrukcje środowiska, przemiany stosunków wodnych, przetwarzanie danych, geoinformacja w monitoringu środowiska, klimatologia synoptyczna, waloryzacja zasobów wodnych, dynamika strefy brzegowej morza, wnioskowanie statystyczne, przyrodnicze zjawiska ekstremalne, wizualizacja danych, prezentacja prac naukowych.

A co po studiach? Absolwenci Geografii fizycznej z geoinformacją będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w podmiotach gospodarczych i urzędach zajmujących się monitoringiem środowiska, zarządzaniem kryzysowym, przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych.

 

Opinie

Kierunki studiów w Gdańsku tworzą długą listę interesujących dyscyplin. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w gdańskich uczelniach można odnaleźć kierunki, które rzadko występują w innych ofertach edukacyjnych. Zainteresowani Geografią fizyczną z geoinformacją powinni zatem zwrócić uwagę na jedną z największych trójmiejskich uczelni. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Tomek, student Geografii fizycznej z geoinformacją mówi:

„Uniwersytet Gdański to ważna uczelnia, która znana jest nie tylko w Polsce, ale i całej Europie. Dobrze się tutaj studiuje, ponieważ plan wypełniają ciekawe zajęcia i nie ma żadnych zbędnych wykładów.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

GEOGRAFIA FIZYCZNA Z GEOINFORMACJĄ - ważne informacje

Geografia fizyczna z geoinformacją studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geografię fizyczną z geoinformacją na Uniwersytecie Gdańskim:

Absolwent kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • współczesnych zmian klimatu,
 • rekonstrukcji środowiska,
 • przemiany stosunków wodnych,
 • badania przekształceń środowiska przyrodniczego,
 • waloryzacji zasobów wodnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją:

Absolwent kierunku Geografia fizyczna z geoinformacją na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • firmach zajmujących się monitoringiem środowiska i zasobów naturalnych,
 • firmach zajmujących się adaptacją do zmiany klimatu i łagodzeniem jej skutków,
 • firmach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym,
 • firmach zajmujących się przetwarzaniem i wizualizacją danych przestrzennych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)