Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

07.02.2022

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna – Uniwersytet Gdański 2022

Studia na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna na Uniwersytecie Gdańskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w UG GDAŃSK
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • wstęp do programowania
 • technologia informacyjna w chemii
 • chemia jądrowa, analiza matematyczna
 • termodynamika z elementami fizyki statystycznej
 • algebra liniowa
 • podstawy biologii
 • mechanika z termodynamiką
 • radiochemia środowiska

 

Bezpieczeństwo jądrowe to zagadnienie, które odnosi się do przeciwdziałania szkodom wywołanym przez materiały jądrowe i promieniotwórcze. Od lat trwają dyskusje na temat poprawy bezpieczeństwa jądrowego, zaznaczając iż jest ono zagrożone przez zamachy, czy też konstruowanie głowic jądrowych przez ludzi mających złe zamiary wobec świata. Czym dokładnie jest bezpieczeństwo jądrowe? Czym są radiologiczne urządzenia emisyjne? Na czym polega ochrona radiologiczna? Tego wszystkiego można dowiedzieć się na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna, który prowadzony jest na Uniwersytecie Gdańskim, na studiach pierwszego stopnia.

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna na Uniwersytecie Gdańskim stanowi przygotowanie do pracy w jednostkach prowadzących pomiary dozymetrii środowiskowej i indywidualnej oraz przemysłowej i technicznej, jak również stacjach sanitarno- epidemiologicznych, czy ochronie zdrowia. Znaczna część zajęć odbywa się w nowoczesnych laboratoriach fizycznych i chemicznych, a ponadto studenci realizują praktyki w instytucjach monitorujących środowisko i warunki pracy w działalności technicznej, przemysłowej i medycznej. Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna na Uniwersytecie Gdańskim jest kierunkiem prowadzonym w trybie stacjonarnym.

 

Nabywane umiejętności

Studia na kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna na Uniwersytecie Gdańskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak: wstęp do programowania, technologia informacyjna w chemii, chemia jądrowa, analiza matematyczna, termodynamika z elementami fizyki statystycznej, algebra liniowa, podstawy biologii, mechanika z termodynamiką, radiochemia środowiska, ochrona radiologiczna, chemia organiczna z elementami biochemii, promieniotwórczość w medycynie, zaawansowana pracownia jądrowa.

Absolwenci Bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej posiadają szeroką wiedzę w zakresie fizyki i chemii, opartej na gruntownej znajomości matematyki oraz umiejętności pracy laboratoryjnej. Nabyte umiejętności będą mogli wykorzystać w jednostkach prowadzących pomiary dozymetrii środowiskowej i indywidualnej oraz przemysłowej i technicznej, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, jednostkach naukowo- badawczych, instytutach medycyny pracy, czy ochronie zdrowia.

 

Opinie

Studia w Gdańsku dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do życia zawodowego. Jakie ma Uniwersytet Gdański opinie? Kuba, student Bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej mówi:

„Każdy student Uniwersytetu Gdańskiego otrzymuje duży wybór kierunków oraz zagadnień, w ramach których chce się rozwijać. Tutaj każdy znajdzie swoje miejsce i dziedzinę, która będzie odpowiadać zainteresowaniom i pasjom.”

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

Kierunki studiów w Gdańsku

Studia w Gdańsku

 

 

BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE I OCHRONA RADIOLOGICZNA - ważne informacje

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna studia Gdańsk

Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną na UG:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna na Uniwersytecie Gdańskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • chemii jądrowej,
 • mechaniki i termodynamiki,
 • radiochemii środowiska,
 • fizyki kwantowej,
 • ochrony radiologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna:

Absolwent kierunku Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna na Uniwersytecie Gdańskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach prowadzących pomiary dozymetrii środowiskowej i indywidualnej oraz przemysłowej i technicznej,
 • stacjach sanitarno- epidemiologicznych,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • instytutach medycyny pracy,
 • ochronie zdrowia.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język angielski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Gdański

Komentarze (0)