Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość – Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi 2020/2021

Studia na kierunku przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym) lub onlineStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Przedsiębiorczość to cecha działania zmierzającego do zapewnienia racjonalnej i efektywnej koordynacji zasobów gospodarczych firmy. To umiejętność dostrzegania potrzeb i doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji oraz gotowość do podejmowania ryzyka. Czy można nauczyć się bycia przedsiębiorczym? Tak. Wystarczy tylko wybrać odpowiednie studia. Studia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi.

Specjalność Przedsiębiorczość realizowana w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi zakłada profesjonalne przygotowanie do działalności gospodarczej. Kształcenie buduje świadomość oraz postawy niezbędne do pełnienia roli przedsiębiorcy, a także menedżera sprzedaży.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na specjalności Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • mikroekonomia,
 • makroekonomia,
 • zarządzanie,
 • matematyka,
 • statystyka z elementami ekonometrii,
 • analiza ekonomiczna,
 • podstawy rachunkowości,
 • prawo gospodarcze,
 • organizacja sprzedaży,
 • modele biznesowe,
 • strategie marketingowe,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • finanse i analiza sprzedaży,
 • sprawozdawczość finansowa,
 • komunikacja w relacjach biznesowych,
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
 • prawne aspekty sprzedaży,
 • uproszczone formy ewidencji księgowej

 

Nabywane umiejętności

Przedsiębiorczość to specjalność, dzięki której studenci nabywają licznych umiejętności pozwalających na prowadzenie własnej działalności biznesowej, jak również wykonywanie obowiązków w działach sprzedaży i działach handlowych.

 

Praca po studiach

Absolwenci Przedsiębiorczości będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi jako specjaliści do spraw sprzedaży, kierownicy sprzedaży, handlowcy, czy kupcy.

 

Opinie

Studia w Łodzi umożliwiają zdobycie nowoczesnej wiedzy. Przykładem specjalności, która stawia na pozyskanie innowacyjnych umiejętności jest Przedsiębiorczość. Zainteresowani tą dyscypliną powinni wiedzieć co nieco na temat uczelni, która go prowadzi. Jakie ma Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi opinie? Szymon, student Przedsiębiorczości mówi:

„Wybrałem studia w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki, ponieważ zależało mi na zdobyciu umiejętności, dzięki którym będę potrafił założyć i sprawnie prowadzić własną działalność. Te studia to najlepsza opcja dla ludzi, którzy mają pomysł na siebie i pragną zrealizować swoje plany i marzenia.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki:

Absolwent specjalności Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rachunkowości zarządczej,
 • prawnych aspektów sprzedaży,
 • strategii marketingowych,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • zarządzania czasem,
 • organizacji i przetwarzania baz danych,
 • tworzenia biznesplanu,
 • zarządzania kosztami,
 • budowania i utrzymywania relacji z klientami.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po specjalności Przedsiębiorczość:

Absolwent specjalności Przedsiębiorczość w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki w Łodzi znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • specjalista do spraw sprzedaży,
 • handlowiec,
 • sales manager,
 • kupiec.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Przedsiębiorczość - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Łodzi

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki w Łodzi kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Łodzi

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)