Przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość

Studia na kierunku przedsiębiorczość możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Przedsiębiorczość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Uczelnie, gdzie przedsiębiorczość jako specjalność / ścieżka kształcenia

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie

Pokaż więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

Zarządzanie - studia online stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: online

Specjalności na kierunku zarządzanie - studia online

Pokaż więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Społeczeństwo informacyjne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku europeistyka

Akademia WSB w Gliwicach

Akademia WSB w Gliwicach

Ekonomia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku turystyka i rekreacja

Pokaż więcej
Akademia WSB w Żywcu

Akademia WSB w Żywcu

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne, online

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Europeistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku europeistyka

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Europeistyka - integracja europejska stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku europeistyka - integracja europejska

Pokaż więcej
Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHIU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Wrocławska

Zarządzanie +

Wydział Zarządzania  stopień: (I)  (II) , czas trwania: 3 lata • 2 lata ,
forma: stacjonarne

Wydział Informatyki i Telekomunikacji  stopień: () ,
forma:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej

Przedsiębiorczość studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Przedsiębiorczość to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku przedsiębiorczość
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku przedsiębiorczość rozpocznie się 15 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 października 2023 r. | przedsiębiorczość - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku przedsiębiorczość możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | przedsiębiorczość - uczelnie >

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Przedsiębiorczość - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku przedsiębiorczość?

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku?

Twoje wykształcenie będzie solidnie zakorzenione w teorii nauk społecznych oraz w praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub zarządzania cudzym przedsiębiorstwem na każdym poziomie i etapie jego funkcjonowania – podczas tworzenia firmy, działania w obrocie czy też likwidacji przedsiębiorstwa.

Zgłębisz przepisy prawa, których znajomość bardzo ułatwia start i utrzymanie się firmy na rynku, opanujesz podstawy księgowości, dowiesz się czym jest odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna przedsiębiorcy i jakie obowiązki stoją przed właścicielem firmy, który staje się pracodawcą i tworzy swój zespół; by być gotowym na efektywną pracę z grupą współpracowników zapoznasz się także ze sposobami zarządzania zasobami ludzkimi.

Poznasz strukturę i sposoby funkcjonowania instytucji europejskich i agend Unii Europejskiej oraz nauczysz się jak przygotowywać projekty europejskie i pozyskiwać finansowanie dla swoich przedsięwzięć. W twoim zasięgu znajdzie się samodzielne prowadzenie badań marketingowych i rynkowych, poznasz zachowania konsumenckie a wiedzę o nich wykorzystasz w planowaniu działań związanych z funkcjonowaniem Twojej firmy.

Poznasz podstawy prawa podatkowego i dowiesz się jak oceniać efektywność inwestycji, zanim zdecydujesz się na uwzględnienie ich w planach kapitałowych swojej firmy lub przedsiębiorstwa, którym będziesz zarządzał jako doradca.

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub zarządzania cudzym przedsiębiorstwem na każdym poziomie i etapie jego funkcjonowania – podczas tworzenia firmy, działania w obrocie czy też likwidacji przedsiębiorstwa
 • podstaw ekonomii, finansów i zarządzania poznawanych w odniesieniu do wyzwań związanych z prowadzeniem własnej lub cudzej działalności gospodarczej
 • przepisów prawa związanych z efektywnym funkcjonowaniem przedsiębiorstw
 • podstaw księgowości
 • odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej przedsiębiorcy
 • przywilejów i obowiązków przedsiębiorcy, który staje się pracodawcą
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji i agend Unii Europejskiej
 • przygotowywania projektów europejskich i pozyskiwania finansowania dla własnych przedsięwzięć
 • prowadzenia badań marketingowych i rynkowych
 • przewidywania i interpretowania zachowań konsumenckich i planowaniu na ich podstawie działań w obrębie własnej firmy
 • podstaw prawa podatkowego
 • oceny efektywności inwestycji

Jak wyglądają studia na kierunku przedsiębiorczość?

Chociaż spotkaliśmy się z nią podczas jednego z etapów zdobywania wiedzy – gościła w gimnazjalnych planach lekcji, a słowo to zrobiło swego czasu sporą karierę w mediach, nie bylibyśmy w stanie sformułować na gorąco takiej definicji przedsiębiorczości, która dotknęłaby sedna tego pojęcia i pozwoliła nam dodatkowo przyłożyć je do rzeczywistości.

Przedsiębiorczy, czyli jaki? Logika podpowiada: biorący sprawy w swoje ręce, z zapałem podchodzący do nowych wyzwań i prowadzący wszystkie rozpoczęte inicjatywy ku osiągnięciu jak najpomyślniejszych rezultatów.

Jeśli tak sformułowaną definicję skonfrontujemy z cechami osobowości i kompetencjami, których spodziewamy się po przedsiębiorcach – osobach prowadzących własną działalność gospodarczą – będziemy mogli postawić znak równości między tym, co zapisane w słowie, a tym, jakie postawy sprawdzają się najlepiej w świecie biznesu.

Twórcy studiów na kierunku przedsiębiorczość adresują swoją ofertę do osób, które chciałyby podjąć własną działalność gospodarczą lub jak najlepiej odnaleźć się w rzeczywistości związanej ze skutecznym zarządzaniem przedsiębiorstwem.


 

1. Typ i tryb studiów

Przedsiębiorczość to kierunek należący do studiów ekonomicznych, dlatego też po jego ukończeniu będziesz miał wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

 

Studia na kierunku Przedsiębiorczość możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Powyższy kierunek można realizować tylko w trybie stacjonarnym. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku. Studia te będą idealnym wyborem dla osób, które chcą w pełni poświęcić się nauce.

 

2. Program studiów i przedmioty

Aplikując na kierunek przedsiębiorczość będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk ekonomicznych, gospodarczych i nauk o zarządzaniu. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych zajęć powiązanych z tą tematyką, między innymi:

 • rozwój firmy
 • przedsiębiorczość
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • przedsiębiorczość internetowa

W czasie studiów dowiesz się jak wygląda prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz poznasz specyfikę zarządzania różnorodnymi aspektami funkcjonowania firmy. Ponadto, zpaoznasz się z regulacjami prawa gospodarczego, finansowego i podatkowego oraz nauczysz się stosować je w praktyce zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku przedsiębiorczość zdobędziesz cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej praktyce zawodowej. Jako student nauczysz się prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz budowania relacji z kontrahentami i klientami.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać analizy finansowej i gospodarczej oraz poznasz nowoczesne techniki zarządzania i marketingu. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez praktyków biznesowych oraz nauczycieli akademickich, którzy podzielą się z tobą swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem zawodowym.

 

4. Dla kogo ten kierunek

Jeśli nie boisz się wyzwań, jesteś samodzielny, lubisz wychodzić z inicjatywą i najlepiej czujesz się wówczas, gdy osobiście nadzorujesz przebieg swoich projektów, przedsięwzięć i inicjatyw, marzysz o prowadzeniu własnej firmy, ale chciałbyś rozwijać ją na pewnym gruncie, w oparciu o solidne umiejętności i wiedzę na poziomie akademickim, jesteś gotowy do zgłębiania teoretycznych zagadnień z kilku dziedzin – zarządzania, ekonomii, prawa, marketingu i finansów – by zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie, studia na kierunku przedsiębiorczość mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

5. Gdzie studiować Przedsiębiorczość

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Przedsiębiorczość:

 

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Przedsiębiorczość trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Kierunek przedsiębiorczość można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W pierwszym przypadku studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł magistra.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku przedsiębiorczość?

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku przedsiębiorczość? Będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kompleksowego zarządzania nią pod kątem prawnym, finansowym, podatkowym i marketingowym.

Z tych samych umiejętności możesz skorzystać, wybierając rolę doradcy, menadżera lub finansisty świadczącego usługi dla cudzych firm i przedsiębiorstw. Z powodzeniem sprawdzisz się także na stanowisku analityka danych, pracownika administracji publicznej różnych szczebli a ukończenie studiów pierwszego stopnia będzie znakomitym punktem wyjścia do kontynuowania kształcenia na takich kierunkach jak ekonomia, zarządzanie i administracja.

 

Absolwent kierunku przedsiębiorczość znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • analityk danych
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • doradca, menadżer lub finansista świadczący usługi dla firm, przedsiębiorstw i organizacji, zajmujący się nadzorem rozwoju cudzego przedsiębiorstwa
 • pracownik administracji publicznej różnych szczebli
 • doradca podatkowy
 • księgowy
 • specjalista do spraw marketingu

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Przedsiębiorczość studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Przedsiębiorczość studia I stopnia

Przedsiębiorczość studia II stopnia

Zobacz inne kierunki ekonomiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki ekonomiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku przedsiębiorczość

Miasta, które oferują studia na kierunku Przedsiębiorczość

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (1)

Joanna odpowiedz

ktoś wie jaki kierunek skonczyc po ekonomii zeby moc uczyc w szkolach? podobno wskz ma ciekawa oferte, czy ktos po studiach n a tej uczelni dostał prace w szkole?