Przedsiębiorczość studia - kierunek studiów

Chociaż spotkaliśmy się z nią podczas jednego z etapów zdobywania wiedzy – gościła w gimnazjalnych planach lekcji, a słowo to zrobiło swego czasu sporą karierę w mediach, nie bylibyśmy w stanie sformułować na gorąco takiej definicji przedsiębiorczości, która dotknęłaby sedna tego pojęcia i pozwoliła nam dodatkowo przyłożyć je do rzeczywistości. Przedsiębiorczy, czyli jaki? Logika podpowiada: biorący sprawy w swoje ręce, z zapałem podchodzący do nowych wyzwań i prowadzący wszystkie rozpoczęte inicjatywy ku osiągnięciu jak najpomyślniejszych rezultatów. Jeśli tak sformułowaną definicję skonfrontujemy z cechami osobowości i kompetencjami, których spodziewamy się po przedsiębiorcach – osobach prowadzących własną działalność gospodarczą – będziemy mogli postawić znak równości między tym, co zapisane w słowie, a tym, jakie postawy sprawdzają się najlepiej w świecie biznesu. Twórcy studiów na kierunku przedsiębiorczość adresują swoją ofertę do osób, które chciałyby podjąć własną działalność gospodarczą lub jak najlepiej odnaleźć się w rzeczywistości związanej ze skutecznym zarządzaniem przedsiębiorstwem.

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli nie boisz się wyzwań, jesteś samodzielny, lubisz wychodzić z inicjatywą i najlepiej czujesz się wówczas, gdy osobiście nadzorujesz przebieg swoich projektów, przedsięwzięć i inicjatyw, marzysz o prowadzeniu własnej firmy, ale chciałbyś rozwijać ją na pewnym gruncie, w oparciu o solidne umiejętności i wiedzę na poziomie akademickim, jesteś gotowy do zgłębiania teoretycznych zagadnień z kilku dziedzin – zarządzania, ekonomii, prawa, marketingu i finansów – by zdobyć interdyscyplinarne wykształcenie, studia na kierunku przedsiębiorczość mogą okazać się tym, czego szukasz.

 

Program studiów i przedmioty

Jaką wiedzę zdobędziesz w toku studiów i jakimi umiejętnościami będziesz mógł pochwalić się jako absolwent tego kierunku? Twoje wykształcenie będzie solidnie zakorzenione w teorii nauk społecznych oraz w praktycznej wiedzy dotyczącej prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub zarządzania cudzym przedsiębiorstwem na każdym poziomie i etapie jego funkcjonowania – podczas tworzenia firmy, działania w obrocie czy też likwidacji przedsiębiorstwa. Zgłębisz przepisy prawa, których znajomość bardzo ułatwia start i utrzymanie się firmy na rynku, opanujesz podstawy księgowości, dowiesz się czym jest odpowiedzialność cywilnoprawna i karnoprawna przedsiębiorcy i jakie obowiązki stoją przed właścicielem firmy, który staje się pracodawcą i tworzy swój zespół; by być gotowym na efektywną pracę z grupą współpracowników zapoznasz się także ze sposobami zarządzania zasobami ludzkimi. Poznasz strukturę i sposoby funkcjonowania instytucji europejskich i agend Unii Europejskiej oraz nauczysz się jak przygotowywać projekty europejskie i pozyskiwać finansowanie dla swoich przedsięwzięć. W twoim zasięgu znajdzie się samodzielne prowadzenie badań marketingowych i rynkowych, poznasz zachowania konsumenckie a wiedzę o nich wykorzystasz w planowaniu działań związanych z funkcjonowaniem Twojej firmy. Poznasz podstawy prawa podatkowego i dowiesz się jak oceniać efektywność inwestycji, zanim zdecydujesz się na uwzględnienie ich w planach kapitałowych swojej firmy lub przedsiębiorstwa, którym będziesz zarządzał jako doradca.

 

Praca po studiach

Jakie perspektywy zawodowe otworzą się przed Tobą, kiedy ukończysz studia na kierunku przedsiębiorczość? Będziesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i kompleksowego zarządzania nią pod kątem prawnym, finansowym, podatkowym i marketingowym. Z tych samych umiejętności możesz skorzystać, wybierając rolę doradcy, menadżera lub finansisty świadczącego usługi dla cudzych firm i przedsiębiorstw. Z powodzeniem sprawdzisz się także na stanowisku analityka danych, pracownika administracji publicznej różnych szczebli a ukończenie studiów pierwszego stopnia będzie znakomitym punktem wyjścia do kontynuowania kształcenia na takich kierunkach jak ekonomia, zarządzanie i administracja.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Przy rekrutacji na kierunek przedsiębiorczość na większości uczelni brane są pod uwagę następujące przedmioty: w procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Przedsiębiorczość brane są pod uwagę trzy przedmioty maturalne zdawane w formie pisemnej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

UCZELNIE, GDZIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Ekonomia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku ekonomia

Specjalności na kierunku inżynieria zarządzania

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku zarządzanie

Specjalności na kierunku ekonomia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując na kierunku przedsiębiorczość?

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub zarządzania cudzym przedsiębiorstwem na każdym poziomie i etapie jego funkcjonowania – podczas tworzenia firmy, działania w obrocie czy też likwidacji przedsiębiorstwa
 • podstaw ekonomii, finansów i zarządzania poznawanych w odniesieniu do wyzwań związanych z prowadzeniem własnej lub cudzej działalności gospodarczej
 • przepisów prawa związanych z efektywnym funkcjonowaniem przedsiębiorstw
 • podstaw księgowości
 • odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej przedsiębiorcy
 • przywilejów i obowiązków przedsiębiorcy, który staje się pracodawcą
 • zarządzania zasobami ludzkimi
 • struktury i sposobów funkcjonowania instytucji i agend Unii Europejskiej
 • przygotowywania projektów europejskich i pozyskiwania finansowania dla własnych przedsięwzięć
 • prowadzenia badań marketingowych i rynkowych
 • przewidywania i interpretowania zachowań konsumenckich i planowaniu na ich podstawie działań w obrębie własnej firmy
 • podstaw prawa podatkowego
 • oceny efektywności inwestycji

Jak wyglądają studia na kierunku przedsiębiorczość?

 

1. Typ i tryb studiów

Przedsiębiorczość to kierunek należący do studiów ekonomicznych, dlatego też po jego ukończeniu będziesz miał wszechstronne wykształcenie ekonomiczne.

Powyższy kierunek można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Pierwsza opcja będzie idealnym wyborem dla osób, które chcą w pełni poświęcić się nauce. Jeżeli natomiast zależy Ci na połączeniu innych aktywności, an przykład pracy zawodowej, ze zdobywaniem wykształcenia to zdecyduj się na studia zaoczne. Pamiętaj, że w tym przypadku zajęcia będą odbywać się w wybrane weekendy semestru.

 

2. Program studiów i przedmioty

Aplikując na kierunek przedsiębiorczość będziesz miał okazję ugruntować i rozwinąć swoją wiedzę z obszaru nauk ekonomicznych, gospodarczych i nauk o zarządzaniu. W siatce zajęć znajdzie się wiele ciekawych zajęć powiązanych z tą tematyką, między innymi:

 • rozwój firmy
 • przedsiębiorczość
 • przedsiębiorczość międzynarodowa
 • przedsiębiorczość internetowa

W czasie studiów dowiesz się jak wygląda prowadzenie własnej działalności gospodarczej oraz poznasz specyfikę zarządzania różnorodnymi aspektami funkcjonowania firmy. Ponadto, zpaoznasz się z regulacjami prawa gospodarczego, finansowego i podatkowego oraz nauczysz się stosować je w praktyce zawodowej.

 

3. Nabywane umiejętności

W czasie studiów na kierunku przedsiębiorczość zdobędziesz cenne umiejętności praktyczne, które z powodzeniem wykorzystasz w swojej praktyce zawodowej. Jako student nauczysz się prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz budowania relacji z kontrahentami i klientami.

Ponadto, dowiesz się w jaki sposób przeprowadzać analizy finansowej i gospodarczej oraz poznasz nowoczesne techniki zarządzania i marketingu. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez praktyków biznesowych oraz nauczycieli akademickich, którzy podzielą się z tobą swoją wiedzą i długoletnim doświadczeniem zawodowym.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDIA NIESTACJONARNE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDIA STACJONARNE

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Kierunek przedsiębiorczość można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. W pierwszym przypadku studia trwają trzy lata, czyli sześć semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu licencjata. Jeżeli zdecydujesz się kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia, na naukę poświęcisz dwa lata, czyli cztery semestry. Po upływie tego czasu otrzymasz tytuł magistra.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDIA I STOPNIA

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku przedsiębiorczość?

Absolwent kierunku przedsiębiorczość znajdzie zatrudnienie w/jako:

 • analityk danych
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • doradca, menadżer lub finansista świadczący usługi dla firm, przedsiębiorstw i organizacji, zajmujący się nadzorem rozwoju cudzego przedsiębiorstwa
 • pracownik administracji publicznej różnych szczebli
 • doradca podatkowy
 • księgowy
 • specjalista do spraw marketingu

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Komentarze (0)