Rolnictwo

Rolnictwo

Rolnictwo – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2021

Studia na kierunku rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Rolnictwo jest jedną z najstarszych i najważniejszych dziedzin gospodarki. Jego podstawowym celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego, a także produkowanie surowców przemysłowych, dzięki którym można zaspokoić również inne potrzeby. Na czym polega nowoczesne rolnictwo? Jakie zagadnienia się na nie składają? Tego można dowiedzieć się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy ekologicznej, biologiczno- chemicznej, jak również wiedzy w zakresie ekonomiki, organizacji i zarządzania produkcją oraz funkcjonowania infrastruktury rolniczej. Studia stanowią przygotowanie między innymi do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiadają szeroki program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • herbologia,
 • ekologia,
 • mikrobiologia,
 • botanika,
 • ekonomia,
 • gleboznawstwo,
 • fizjologia roślin,
 • melioracje z elementami miernictwa,
 • agrometeorologia,
 • fizjologia zwierząt,
 • ogólna uprawa,
 • szczegółowa uprawa,
 • hodowla roślin i nasiennictwo,
 • łąkarstwo

 

Nabywane umiejętności

Rolnictwo w wydaniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest kierunkiem dostarczającym różnego typu umiejętności. Studenci poznają metody analizy ekonomicznej, metody zarządzania, zasady organizowania działalności gospodarczej, formy organizacji prawidłowego wypoczynku w środowisku wiejskim, czy zasady ochrony środowiska.

 

Praca po studiach

Z szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Rolnictwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w rolnictwie, administracji samorządowej, przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych, parkach narodowych i krajobrazowych, instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, organizacjach społecznych i fundacjach związanych z organizacją ruchu turystycznego.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Niemal każdy kandydat wie, że nie jest to łatwe pytanie i znalezienie na nie odpowiedzi wcale łatwo nie przychodzi. Zatem, jak znaleźć idealną uczelnię? To proste. Jeśli chcemy studiować Rolnictwo w Lublinie, należy zadać jedno pytanie: jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Karol, student Rolnictwa mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie to uczelnia idealna do poznania rolnictwa w każdym jego aspekcie. To uczelnia idealna, aby poznać nowoczesne rolnictwo i zdobyć wiele umiejętności do prawidłowego funkcjonowania w jego zakresie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • botaniki i genetyki,
 • fizjologii roślin i mikrobiologii,
 • prawidłowości funkcjonowania naturalnych układów ekologicznych,
 • gleboznawstwa i chemii rolnej,
 • hodowli roślin i nasiennictwa,
 • produkcji roślinnej,
 • produkcji zwierzęcej,
 • organizacji i ekonomiki rolnictwa.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Rolnictwo:

Absolwent kierunku Rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • rolnictwie,
 • administracji samorządowej,
 • przedsiębiorstwach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • instytucjach związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska,
 • organizacjach społecznych i fundacjach związanych z organizacją ruchu turystycznego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku rolnictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia rolnicze wybrać

Studia na kierunku Rolnictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia rolnicze w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki rolnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)