Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska

Inżynieria środowiska – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2021

Studia na kierunku inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Inżynieria środowiska jest dyscypliną nauki i techniki, która obejmuje różnego rodzaju przedsięwzięcia zmierzające do utrzymania środowiska przyrodniczego w stanie równowagi i zdolności do samooczyszczania i samoodnowy, w przypadkach awarii, katastrof, czy zbyt intensywnej działalności gospodarczej, do jego rekultywacji. Czym jeszcze jest Inżynieria środowiska? Kierunkiem studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Kształcenie na kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk matematyczno- przyrodniczych i nauk technicznych. Studenci opanowują zagadnienia z zakresu inżynierii środowiska zewnętrznego i wewnętrznego, nabywają umiejętności rozwiązywania problemów o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a w siatce zajęć widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • chemia,
 • rysunek techniczny i geometria wykreślna,
 • geodezja i kartografia,
 • gleboznawstwo,
 • informatyczne podstawy projektowania,
 • meteorologia i klimatologia,
 • mechanika płynów,
 • mikrobiologia środowiskowa,
 • systemy informacji przestrzennej,
 • termodynamika techniczna,
 • mechanika i wytrzymałość materiałów,
 • ochrona powietrza,
 • bezpieczeństwo przemysłowe,
 • wentylacja i klimatyzacja,
 • gospodarka odpadami

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Inżynieria środowiska pozyskują szeroką wiedzę i liczne umiejętności. Rozwijają się w zakresie procesów biologicznych i chemicznych zachodzących w środowisku naturalnym i przekształconym przez człowieka. Zgłębiają zagadnienia związane z hydrologią, geologią, klimatologią i meteorologią, jak również poznają oprogramowanie komputerowe wspomagające procesy projektowania i wykonywania obliczeń. Ponadto, potrafią planować i przeprowadzać eksperymenty, wykonywać pomiary, oceniać i wyjaśniać zjawiska i procesy zachodzące w środowisku.

 

Praca po studiach

Absolwenci Inżynierii środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, nadzorze budowlanym, zakładach gospodarki komunalnej, jednostkach naukowo- badawczych, instytucjach kontroli i monitoringu, jednostkach administracji samorządowej.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” – to jedno z najczęściej pojawiających się pytań wśród kandydatów. Która uczelnia będzie najlepsza? Która szkoła wyższa zapewni najlepsze wykształcenie i start w dorosłe życie? Podobnych pytań może być znacznie więcej. Aby ułatwić poszukiwania tym, którzy chcieliby studiować Inżynierię środowiska, możemy podpowiedzieć zadając jedno pytanie: jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Maciek, student Inżynierii środowiska mówi:

„Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie jest cenioną uczelnią, w której nacisk kładziony jest na kształcenie praktyczne. Dlatego tak wiele osób chce tutaj studiować. To świetna uczelnia, w której każdy odnajdzie swoje miejsce.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Inżynierię środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów, zjawisk i interakcji zachodzących w środowisku,
 • stosowania rysunku technicznego,
 • informatycznych podstaw projektowania,
 • zjawisk i praw rządzących przepływem płynów,
 • wykonywania pomiarów i interpretacji danych monitoringowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Inżynieria środowiska:

Absolwent kierunku Inżynieria środowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach projektowych,
 • nadzorze budowlanym,
 • zakładach gospodarki komunalnej,
 • jednostkach naukowo- badawczych,
 • instytucjach kontroli i monitoringu,
 • jednostkach administracji samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia kandydatów na studia drugiego stopnia odbywają się na podstawie list rankingowych powstałych w wyniku postępowania kwalifikacyjnego obejmującego średnią ocen z egzaminów i zaliczeń.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia biologiczne i przyrodnicze wybrać

Studia na kierunku Inżynieria środowiska - wszystko co musisz wiedzieć

Studia biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie kierunki

Jakie są kierunki biologiczne i przyrodnicze w Lublinie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)