Transport i logistyka

Transport i logistyka

Transport i logistyka

30.01.2022

Transport i logistyka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie 2022

Studia na kierunku transport i logistyka na Uniwersytecie Przyrodniczym to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku transport i logistyka w UP LUBLIN
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarne (zaoczne)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie oferuje przyszłym studentom szeroki wachlarz kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Transport i logistyka, który największy nacisk kładzie na zaznajomienie się z zagadnieniami inżynierii transportu i spedycji oraz transportu specjalistycznego.

Kształcenie na kierunku Transport i logistyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy, stanowiącej połączenie zagadnień z zakresu techniki, transportu, logistyki, organizacji i zarządzania w transporcie, jak również ochrony środowiska i oddziaływania na środowisko systemów transportowych. Studia przygotowują do realizacji zadań usługowych z zakresu nowoczesnego transportu, w tym do organizowania i kierowania działalnością przewozową, spedycyjną, obsługowo- naprawczą i inwestycyjną.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Transport i logistyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • organizacja i zarządzanie,
 • matematyka i badania operacyjne,
 • infrastruktura transportu,
 • mechanika techniczna,
 • inżynieria ruchu,
 • grafika inżynierska i konstrukcja maszyn,
 • ekonomika transportu,
 • eksploatacja techniczna,
 • automatyka,
 • systemy transportowe,
 • budowa i eksploatacja silników spalinowych,
 • spedycja,
 • transport i technologie w produkcji roślinnej,
 • ochrona środowiska w transporcie,
 • zarządzanie logistyczne,
 • budownictwo drogowe,
 • elektrotechnika samochodowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Transport i logistyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie nabywają umiejętności między innymi w zakresie przeprowadzania pomiarów parametrów materiałów, dokonywania zapisu konstrukcji z wykorzystaniem grafiki inżynierskiej, dokonywania identyfikacji i analizy zjawisk wpływających na przebieg procesów transportowych i logistycznych, przewidywania zagrożeń występujących w ruchu drogowym, czy doboru silnika do pojazdu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Transportu i logistyki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego, zakładach obsługowo- naprawczych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego lub zakładach przemysłowych  i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

 

Opinie

Transport i logistyka to niezwykle popularne dziedziny, zatem nietrudno odnaleźć je w katalogach dydaktycznych uczelni. Ale którą z nich wybrać? Planując studia w Lublinie warto przyjrzeć się omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie opinie? Tomek, student Transportu i logistyki mówi:

„Mawia się, że Transport i logistyka to męski kierunek. Nieprawda. Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie studiują go i chłopaki i dziewczyny. Dlaczego? Między innymi dlatego, że są to bardzo ciekawe, innowacyjne studia, dzięki którym można zdobyć wiedzę potrzebną, przyszłościową, na którą zawsze będzie zapotrzebowanie na rynku.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

TRANSPORT I LOGISTYKA - ważne informacje

Transport i logistyka studia Lublin

Transport i logistyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Transport i logistykę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie:

Absolwent kierunku Transport i logistyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • modelowania i projektowania procesów i systemów transportowych, produkcyjnych oraz eksploatacyjnych,
 • praw i zjawisk fizycznych występujących w systemach technicznych,
 • wytrzymałości materiałów,
 • budowy układów sterowania i automatyzacji,
 • budowy, eksploatacji i badań pojazdów i ich podzespołów oraz silników spalinowych stosowanych do napędu pojazdów,
 • teorii ruchu pojazdów,
 • organizacji i zarządzania,
 • klasyfikacji środków transportu i systemów transportowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Transport i logistyka:

Absolwent kierunku Transport i logistyka na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach eksploatacyjnych transportu samochodowego, szynowego i lotniczego,
 • zakładach obsługowo- naprawczych środków transportu,
 • jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego
 • zakładach przemysłowych  i przedsiębiorstwach spedycyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Komentarze (0)