Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia

Geodezja i kartografia – Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy 2021

Studia na kierunku geodezja i kartografia w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

O zawodzie geodety słyszał zapewne każdy, ale być może nie wszyscy wiedzą jakie zadania wykonuje. Jego podstawowym zadaniem jest przedstawienie sytuacji mierzonego terenu na mapie. Rezultatem prac geodezyjnych są różnego rodzaju mapy i dokumenty prawne. Czy jest to zawód ciekawy? Naturalnie, ale wymaga sporej wiedzy i licznych umiejętności. W jaki sposób je nabyć? To proste. Należy wybrać studia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Kształcenie na kierunku Geodezja i kartografia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy umożliwia pozyskanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki i nauk technicznych oraz specjalistycznej wiedzy z obszaru geodezji i kartografii. Studenci nabywają umiejętności między innymi w zakresie wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej, dokonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów i identyfikacji deformacji i przemieszczeń konstrukcji i obiektów budowlanych, czy wykonywania analiz przestrzennych i analiz zmian form użytkowania gruntów.

http://kpsw.edu.pl/rekrutacja-kpsw/zasady-rekrutacji 

 

Program studiów

Studia na kierunku Geodezja i kartografia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy podzielone są na moduły, dzięki którym studenci zapoznają się między innymi z komputerowym wspomaganiem projektowania. Uczą się obsługiwać program komputerowy wspomagający przygotowanie projektów konstrukcji budowlanych oraz tworzenie map numerycznych, jak również pozyskują wiedzę pozwalającą monitorować ich wykonawstwo oraz uczestniczyć w opracowaniach planistycznych. Ponadto, rozwijają umiejętności praktycznego korzystania z zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego do obliczeń wykorzystywanych w pracach inżynierskich.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Geodezji i kartografii w KPSW wyróżniają się wiedzą na temat geodezji inżynieryjnej i satelitarnej, fotogrametrii i teledetekcji, nowoczesnych technologii pomiarowych i obliczeń związanych z pracami geodezyjnymi, pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej, gospodarki gruntami, projektowania rozwoju obszarów wiejskich. Z bogatym bagażem wiedzy będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej, instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

 

Opinie

Studia to temat, którzy często wywołuje zagubienie. Który kierunek będzie najlepszy? Która uczelnia sprosta naszym wymaganiom? Takich pytań jest bardzo, bardzo wiele. Jeśli ostatecznie zdecydowaliśmy się na kierunek Geodezja i kartografia, warto zadać pytanie: Jakie ma Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy opinie? Krzysiek, student Geodezji i kartografii mówi:

„Bydgoska KPSW to uczelnia, której nie trzeba przedstawiać. To zdecydowana czołówka i bardzo popularna uczelnia. Studiuję teraz na drugim roku i wiem, że wybrałem idealne miejsce dla siebie.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geodezję i kartografię w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

  • wykonywania prac geodezyjnych na rzecz budownictwa, inżynierii środowiska i gospodarki przestrzennej,
  • dokonywania pomiarów geodezyjnych, pomiarów i identyfikacji deformacji i przemieszczeń konstrukcji i obiektów budowlanych,
  • wyceny nieruchomości,
  • wykonywania opracowań geodezyjno- kartograficznych,
  • pozyskiwania danych dla systemów informacji przestrzennej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geodezja i kartografia:

Absolwent kierunku Geodezja i kartografia w Kujawsko- Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy znajdzie zatrudnienie między innymi w:

  • przedsiębiorstwach wykonawczych geodezyjnych i geoinformatycznych,
  • jednostkach administracji państwowej i samorządowej,
  • instytucjach i agencjach zajmujących się zarządzaniem nieruchomościami.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Geodezja i kartografia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)