Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Architektura krajobrazu

Uniwersytet Rzeszowski - kierunki studiów

Architektura krajobrazu – Uniwersytet Rzeszowski 2021

Studia na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Charles Eliot, pionier planowania regionalnego, powiedział: „Architektura krajobrazu jest przede wszystkim sztuką i jej najważniejszą funkcją jest tworzenie i ochrona piękna w otoczeniu siedzib ludzkich oraz szerzej w naturalnej scenerii kraju.” Czytając te słowa nietrudno odgadnąć, że osoby działające w zakresie architektury krajobrazu muszą posiadać nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także ogromną wrażliwość. Być może wrażliwości nie da się pozyskać w trakcie zajęć, ale umiejętności jak najbardziej tak. A gdzie? Na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy, będącej połączeniem nauk humanistycznych, przyrodniczych, rolniczych, technicznych oraz sztuk pięknych, stanowiącej fundament kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. Studia przygotowują do wykonywania oceny szaty roślinnej, prac inwentaryzacyjnych, projektów zagospodarowania terenów zieleni, budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu oraz kierowania i nadzoru nad robotami realizacyjnymi i pielęgnacyjnymi w tych obiektach.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • grafika inżynierska,
 • prawo w architekturze krajobrazu,
 • komputerowe wspomaganie projektowania,
 • przyrodnicze podstawy architektury krajobrazu,
 • dendrologia,
 • byliny ogrodowe,
 • geodezja,
 • gleboznawstwo,
 • dokumentacja projektów,
 • ekologia krajobrazu,
 • ekonomika i zarządzanie,
 • historia sztuki ogrodowej,
 • planowanie przestrzenne

 

Nabywane umiejętności

Architektura krajobrazu to kierunek dostarczający szerokiej wiedzy i licznych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni, wykonywania analiz przestrzennych, rozpoznawania typów i gatunków gleb, dobierania narzędzi i technik do pomiaru terenu i przedmiotów terenowych, projektowania krajobrazu, czy budowy i pielęgnowania obiektów architektury krajobrazu.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Architektury krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu, zarządach parków narodowych i krajobrazowych, instytucjach naukowo- badawczych, jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu.

 

Opinie

Kierunki studiów w Rzeszowie tworzą niemałą przestrzeń, a jej istotnym elementem jest Architektura krajobrazu. Jeśli chcemy studiować ten właśnie kierunek, należy zastanowić się nad wyborem odpowiedniej uczelni. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Marysia, studentka Architektury krajobrazu mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim nastawione są na zdobywanie konkretnych, praktycznych umiejętności. Dlatego są cenne, satysfakcjonujące, ale też wymagające zaangażowania.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • posługiwania się metodami matematycznymi w analizowaniu cech przestrzeni,
 • geometrycznego odwzorowywania i przekształcania przestrzeni,
 • opracowywania projektów obiektów przestrzeni publicznych i prywatnych,
 • opracowywania planów ochrony parków krajobrazowych i narodowych oraz pomników przyrody,
 • urządzania, pielęgnacji, konserwacji zabytkowych i współczesnych terenów zieleni,
 • kierowania i kompleksowego nadzoru nad pracami związanymi z tworzeniem terenów zieleni,
 • rewitalizacji obszarów miejskich i podmiejskich,
 • analizy zjawisk wpływających na stan środowiska,
 • prowadzenia inwentaryzacji, ekspertyz oraz wykonywania projektów zagospodarowania założeń krajobrazowych i architektonicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura krajobrazu:

Absolwent kierunku Architektura krajobrazu na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej,
 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
 • zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku architektura krajobrazu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, fizyka, geografia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku Architektura krajobrazu - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Rzeszowie

Uniwersytet Rzeszowski kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Rzeszowie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)