Studia architektoniczne Rzeszów

Studia architektoniczne Rzeszów

Studia architektoniczne Rzeszów

Największy wybór studiów

architektonicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki architektoniczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia architektoniczne Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia architektoniczne w Rzeszowie to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra/magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Architektura stacjonarne I stopnia, II stopnia
Architektura krajobrazu stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Budownictwo stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Civil engineering stacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie są studia architektoniczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

Rekrutacja i wymagania na studia architektoniczne w Rzeszowie

Proces rekrutacji na studia architektoniczne różni się od rekrutacji na pozostałe kierunki studiów. Jego celem jest ocena predyspozycji kandydata, który musi posiadać określone umiejętności, które będzie rozwijał w trakcie nauki.

Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje rysunek z natury, a drugi zadanie sprawdzające zdolności komponowania przestrzeni z wyobraźni. Pozytywna ocena z egzaminu staje się przepustką na studia architektoniczne.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

STUDIA ARCHITEKTONICZNE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia architektoniczne w Rzeszowie?

Architekt należy do grona najbardziej prestiżowych i najlepiej opłacanych zawodów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzięki niemu zmieniają się najmniejsze przestrzenie i największe miasta. Jeśli chcesz mieć znaczący wpływ na otoczenie swoje i innych ludzi, to pomyśl nad wyborem studiów architektonicznych.

Jednym z miast, w których zdobędziesz solidną wiedzę i umiejętności w tym zakresie jest Rzeszów, czyli stolica województwa Podkarpackiego. Jakie cechy powinien posiadać kandydat na studia architektoniczne? Predyspozycje do nauk technicznych, wyobraźnię przestrzenną, zdolności plastyczne.

Studia architektoniczne należą do wymagających, stąd przed kandydatami stawia się wysokie wymagania. Wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki przygotowują do pracy, która wiąże się z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym, renowacją i restauracją zabytków oraz ich adaptacją do nowych funkcji.

Absolwent studiów architektonicznych będzie projektował budynki i nadzorował ich budowę. Będzie przelewał na papier wszystkie swoje pomysły za pomocą rysunku technicznego, zatem kolejnymi cechami jakie powinien posiadać kandydat na studia są dokładność, precyzja, cierpliwość.

Wykształcenie architektoniczne daje szeroką możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, zatem podczas studiów warto przyłożyć się do nauki języków obcych. Warto wspomnieć, że polscy architekci stanowią dużą konkurencję dla zagranicznych kolegów z tej branży.

Studia architektoniczne w stolicy województwa podkarpackiego prowadzone są na dwóch publicznych uczelniach, czyli Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim. Przeczytaj, co mogą Ci zaoferować i co możesz robić po zdobyciu wykształcenia.

 

Studia architektoniczne w Rzeszowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunki architektoniczne w Rzeszowie możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Stopień pierwszy to studia inżynierskie, które w zależności od realizowanego kierunku trwają trzy i pół roku (budownictwo) lub cztery lata (architektura). Stopień drugi to uzupełniające studia magisterskie, które z reguły trwają półtora roku.

Rzeszowskie uczelnie przygotowały także ofertę kierunków podyplomowych, umożliwiających zdobywanie dodatkowych kwalifikacji. Studia tego typu możesz zrealizować w trakcie dwóch-trzech semestrów w trybie niestacjonarnym. Kierunki podyplomowe są przeznaczone dla osób, które mają już tytuł poświadczający wykształcenie wyższe.

W ten sposób możesz studiować proces inwestycyjny - budowlany. Studia architektoniczne pierwszego i drugiego stopnia odbywają się stacjonarnie bądź niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych trwa od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy. To Ty decydujesz, która forma edukacji odpowiada Ci najbardziej.

czytaj dalej studia w Rzeszowie

 

Kierunki studiów architektonicznych w Rzeszowie

Do najpopularniejszych kierunków architektonicznych w Rzeszowie zaliczyć można architekturę, architekturę krajobrazu, budownictwo. Uczelnie proponują kształcenie zarówno w języku polskim, jak i angielskim (kierunek civil engineering). Anglojęzyczna edukacja sprawia, że studenci mają większą szansę na odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.

Poszczególne propozycje architektoniczne realizowane są na wysokim poziomie. Wyspecjalizowana kadra akademicka przygotowuje rzetelnie opracowane programy studiów wypełnione zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi, a także praktykami zawodowymi. Kierunki architektoniczne wymagają od kandydatów określonych predyspozycji, między innymi rysunkowych i graficznych.

Rzeszowskie uczelnie przygotowują także ofertę studiów podyplomowych, takich jak proces inwestycyjny – budowlany – zagadnienia proceduralne. Kierunki podyplomowe umożliwiają zdobywanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów architektonicznych:

 • architektura
 • architektura krajobrazu
 • budownictwo
 • civil engineering

czytaj dalej kierunki studiów w Rzeszowie

 

Gdzie studiować kierunki architektoniczne w Rzeszowie?

Studia architektoniczne możesz realizować na dwóch najpopularniejszych w stolicy województwa podkarpackiego uczelniach. Na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego znajdziesz architekturę krajobrazu. Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej proponuje kształcenie w zakresie architektury, budownictwa, civil engineering.

Rzeszowskie placówki akademickie z pewnością odróżniają się od siebie podejściem dydaktycznym, ale jednocześnie dbają o jakość przekazywanej edukacji. Pracownie komputerowe i laboratoryjne poszczególnych wydziałów są przystosowane technicznie i merytorycznie, co umożliwia realizowanie teoretycznego kształcenia w praktyce. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą edukacyjną uczelni w Rzeszowie i wybierz ten kierunek architektoniczny, który najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki architektoniczne w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Jak wybrać studia architektoniczne w Rzeszowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia architektoniczne wymagają od kandydatów odpowiednich predyspozycji manualnych i rysunkowych. Są to kierunki dla pasjonatów, którzy odznaczają się kreatywnością, widzeniem przestrzennym, zmysłem estetycznym, który umożliwia realizowanie różnego rodzaju projektów architektonicznych i budowlanych. Studiowanie tego, co naprawdę nas fascynuje, zwiększa satysfakcję ze zdobywanej wiedzy oraz wpływa na chęć rozwijania się.

 

Możliwe ścieżki twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • architekt
 • dekarz i blacharz budowlany
 • cieśla i stolarz budowlany
 • doradca w firmach budowlanych
 • projektant wnętrz
 • operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych
 • konstruktor
 • kreślarz
 • inspektor w zakresie konstrukcji i robót ogólnobudowlanych
 • inspektor w zakresie instalacji elektrycznych
 • monter instalacji budowlanych

 

 

Jeśli szukasz dla siebie idealnego kierunku, warto zweryfikować rynek pracy, który dynamicznie się zmienia. Specjaliści odnajdujący się w dziedzinach architektury, architektury krajobrazu, budownictwa są niezwykle cenni dla pracodawców, którzy poszukują wiedzy i umiejętności technicznych w tych branżach wśród kandydatów na potencjalnych pracowników. Sprawdź, jaki zawód jest najbardziej opłacalny.

Absolwenci w zależności od realizowanego kierunku zatrudniani są w pracowniach architektonicznych, wydziałach architektury i urbanistyki administracji samorządowej, pracowniach konserwatorskich, przedsiębiorstwach budowlanych, agencjach reklamowych, biurach projektowych, firmach wykonawczych, instytutach naukowo-badawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem. Pracę możesz znaleźć w różnych dziedzinach, jeśli tylko masz ku temu predyspozycje.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Rzeszowie?

Nim wybierzesz uczelnię wyższą, zorientuj się, na której z rzeszowskich placówek akademickich znajdziesz wymarzony kierunek. Pamiętaj, że nie każda ośrodek akademicki ma taką samą ofertę kształcenia. Ponadto uczelnie odznaczają się unikatowym charakterem dydaktycznym. Studia architektoniczne w Rzeszowie możesz realizować na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Politechnice Rzeszowskiej. Są to dwa różne typy akademickiego kształcenia.

Zweryfikuj jakie możliwości rozwoju proponuje dana uczelnia. Ważne są wymiany międzyuczelniane, konferencje naukowe, a także zajęcia pozauczelniane. Zapoznaj się z programami studiów, staży, a także z ofertą stypendialną. Dodatkowe aktywności, to znaczy branie udziału w konkursach, olimpiadach bądź spotkaniach z ludźmi nauki i techniki z pewnością pozwolą Ci zdobyć dodatkowe doświadczenia badawcze, zawodowe, ale i egzystencjalne. Zapoznaj się z ofertą poszczególnych ośrodków akademickich i wybierz ten sposób studiowania, który najbardziej Ci odpowiada.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia architektoniczne w Rzeszowie?

W Rzeszowie znajdziesz wiele ważnych ośrodków akademickich, które mają w swojej ofercie studia architektoniczne. Stolica województwa podkarpackiego jest otwarta na studentów, dlatego miasto przygotowuje dla nich szereg atrakcji. Czekają na Ciebie wydarzenia sportowe, kulturalne, imprezy masowe, ale także targi pracy, które pomogą zdecydować, jaki zawód wybrać po ukończeniu studiów. Ważny jest także fakt, że rzeszowskie uczelnie są przystosowane technicznie i merytorycznie do realizowania kształcenia kierunkowego.

Władze miasta chętnie współpracują z uczelniami i przyszłymi pracodawcami absolwentów, przygotowując programy stażowe i oferty praktyk, które pozwalają zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Zweryfikuj także, czy masz szansę na wsparcie stypendialne i socjalne. Uczelnie zachęcają do rozwoju badawczego poprzez udział w konferencjach naukowych, grantach badawczych, kołach naukowych. Możesz także skorzystać z programu ERASMUS bądź MOST, który pozwala podjąć studia na innych uczelniach w kraju lub za granicą.

Studia to jeden z najważniejszych etapów w życiu rozwijającego się człowieka. To czas zawiązywania najtrwalszych przyjaźni i poznawania ludzi istotnych dla rozwoju naszej kariery zawodowej. To wtedy możesz rozwijać swoje pasje oraz zdobywać zupełnie nowe. Kierunki architektoniczne wymagają cierpliwości, zaangażowania, odpowiednich predyspozycji manualnych i rysunkowych. Jeśli jednak czujesz, że to coś dla Ciebie, warto podjąć wyzwanie i rozpocząć studia w Rzeszowie.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach architektonicznych w Rzeszowie

Skończyłeś studia architektoniczne i co dalej? Jesteś przygotowany do tego, by zmieniać przestrzeń wokół siebie i innych. Ale co to dokładnie oznacza? Możesz podjąć pracę projektanta w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo- badawczych.

Będąc absolwentem studiów architektonicznych możesz koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, a także starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych, a po ich zdobyciu samodzielnie projektować i kierować pracami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

Na wykwalifikowanych specjalistów czekają biura projektowe i pracownie architektoniczne, firmy budowlane, agencje i biura nieruchomości, czy agencje designerskie. Pracy dla architektów krajobrazu także nie powinno brakować, gdyż dziedzina ta staje się bardziej popularna. Będąc absolwentem takiego kierunku studiów można projektować i zakładać obszary terenów zielonych, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli budynków użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych.

Do obowiązków architekta krajobrazu może należeć także opracowywanie zasad pielęgnacji i eksploatacji nowopowstających i już istniejących obszarów zieleni, opracowywanie planów ochrony parków krajobrazowych, czy też rewaloryzacja obszarów miejskich oraz tworzenie projektów zagospodarowania obszarów poprzemysłowych i porolniczych.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA RZESZOWSKA STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury:

 • Architektura: studia I i II- stopnia.

dowiedz się więcej 

 


UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wydział Biologiczno- Rolniczy:

 • Architektura krajobrazu: studia I i II- stopnia.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)