Studia architektoniczne Rzeszów

Studia architektoniczne Rzeszów

Studia architektoniczne Rzeszów

Największy wybór studiów

architektonicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki architektoniczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia architektoniczne Rzeszów | woj. podkarpackie

Architekt należy do grona najbardziej prestiżowych i najlepiej opłacanych zawodów zarówno w Polsce, jak i na świecie. Dzięki niemu zmieniają się najmniejsze przestrzenie i największe miasta. Jeśli chcesz mieć znaczący wpływ na otoczenie swoje i innych ludzi, to pomyśl nad wyborem studiów architektonicznych. Jednym z miast, w których zdobędziesz solidną wiedzę i umiejętności w tym zakresie jest Rzeszów, czyli stolica województwa Podkarpackiego. Jakie cechy powinien posiadać kandydat na studia architektoniczne? Predyspozycje do nauk technicznych, wyobraźnię przestrzenną, zdolności plastyczne.

Studia architektoniczne należą do wymagających, stąd przed kandydatami stawia się wysokie wymagania. Wiedza i umiejętności nabyte podczas nauki przygotowują do pracy, która wiąże się z projektowaniem architektonicznym, urbanistycznym, renowacją i restauracją zabytków oraz ich adaptacją do nowych funkcji.

Absolwent studiów architektonicznych będzie projektował budynki i nadzorował ich budowę. Będzie przelewał na papier wszystkie swoje pomysły za pomocą rysunku technicznego, zatem kolejnymi cechami jakie powinien posiadać kandydat na studia są dokładność, precyzja, cierpliwość.

Wykształcenie architektoniczne daje szeroką możliwość zatrudnienia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, zatem podczas studiów warto przyłożyć się do nauki języków obcych. Warto wspomnieć, że polscy architekci stanowią dużą konkurencję dla zagranicznych kolegów z tej branży.

Studia architektoniczne w stolicy województwa podkarpackiego prowadzone są na dwóch publicznych uczelniach, czyli Politechnice Rzeszowskiej i Uniwersytecie Rzeszowskim. Przeczytaj, co mogą Ci zaoferować i co możesz robić po zdobyciu wykształcenia.

POPULARNE KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W RZESZOWIE SĄ STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

KIERUNKI ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO W RZESZOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia architektoniczne w Rzeszowie

Proces rekrutacji na studia architektoniczne różni się od rekrutacji na pozostałe kierunki studiów. Jego celem jest ocena predyspozycji kandydata, który musi posiadać określone umiejętności, które będzie rozwijał w trakcie nauki. Egzamin wstępny z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień plastycznych odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy obejmuje rysunek z natury, a drugi zadanie sprawdzające zdolności komponowania przestrzeni z wyobraźni. Pozytywna ocena z egzaminu staje się przepustką na studia architektoniczne.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA ARCHITEKTONICZNE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

Praca po studiach architektonicznych w Rzeszowie

Skończyłeś studia architektoniczne i co dalej? Jesteś przygotowany do tego, by zmieniać przestrzeń wokół siebie i innych. Ale co to dokładnie oznacza? Możesz podjąć pracę projektanta w pracowniach architektonicznych, urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej lub instytucjach naukowo- badawczych.

Będąc absolwentem studiów architektonicznych możesz koordynować pracę w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać projektowymi pracowniami architektonicznymi i urbanistycznymi lub samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą, a także starać się o uzyskanie uprawnień zawodowych, a po ich zdobyciu samodzielnie projektować i kierować pracami budowlanymi w specjalności architektonicznej.

Na wykwalifikowanych specjalistów czekają biura projektowe i pracownie architektoniczne, firmy budowlane, agencje i biura nieruchomości, czy agencje designerskie. Pracy dla architektów krajobrazu także nie powinno brakować, gdyż dziedzina ta staje się bardziej popularna. Będąc absolwentem takiego kierunku studiów można projektować i zakładać obszary terenów zielonych, zarówno dla osób prywatnych, jak i dla właścicieli budynków użyteczności publicznej czy spółdzielni mieszkaniowych.

Do obowiązków architekta krajobrazu może należeć także opracowywanie zasad pielęgnacji i eksploatacji nowopowstających i już istniejących obszarów zieleni, opracowywanie planów ochrony parków krajobrazowych, czy też rewaloryzacja obszarów miejskich oraz tworzenie projektów zagospodarowania obszarów poprzemysłowych i porolniczych.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA RZESZOWSKA STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury:

  • Architektura: studia I i II- stopnia.

dowiedz się więcej 

 


UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA ARCHITEKTONICZNE

Wydział Biologiczno- Rolniczy:

  • Architektura krajobrazu: studia I i II- stopnia.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)