Biologia

Biologia

Biologia

08.02.2022

Biologia – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biologia to nauka o formach i przejawach życia badająca budowę i czynności organizmów żywych, ich rozwój osobniczy i rodowy, dziedziczność, zmienność i układ systematyczny, oraz zależności, jakie występują między nimi i ich środowiskiem. Biologia jest jednym z najważniejszych kierunków studiów, a także jednym z wielu, które odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kształcenie na kierunku Biologia na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartej na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych. Studenci poznają prawa przyrody oraz zależności występujące między elementami środowiska, biochemiczne, genetyczne, molekularne i fizjologiczne podstawy funkcjonowania organizmów pro- i eukariotycznych, jak również mechanizmy toksycznego działania wybranych związków pochodzenia naturalnego i antropogenicznego oraz ekologiczne uwarunkowania funkcjonowania organizmów w środowisku.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • biochemia,
 • zoologia kręgowców,
 • metody analizy i prezentacji danych,
 • filozofia przyrody,
 • botanika systematyczna,
 • współczesne wyzwania biologii,
 • fizyka i biofizyka,
 • mechanizmy ewolucji,
 • ekologia behawioralna,
 • immunologia,
 • fizjologia roślin,
 • etologia,
 • monitoring środowiska przyrodniczego,
 • nowoczesne techniki inżynierii genetycznej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biologii na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają umiejętności w zakresie między innymi pomiaru i określania wielkości fizycznych, wykonywania analiz ilościowych i jakościowych, posługiwania się technikami biochemicznymi, genetycznymi, mikrobiologicznymi i immunologicznymi, charakteryzowania roślin i rozpoznawania typów i ważniejszych gromad zwierząt.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Biologii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w laboratoriach badawczych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach środowiskowych, placówkach edukacyjnych, terenowych stacjach badawczych, centrach nauki, firmach o profilu farmaceutycznym, medycznym, mikrobiologicznym.

 

 

Opinie

Biologia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Rzeszowie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Marta, studentka Biologii mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim dają dużo satysfakcji, ponieważ dyplom tutaj zdobyty otwiera wiele drzwi. Warto studiować. Warto studiować na Uniwersytecie Rzeszowskim.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Rzeszów

Biologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • zjawisk i procesów fizycznych w przyrodzie,
 • wykonywania analiz jakościowych i ilościowych,
 • budowy, funkcji i rozwoju organizmów,
 • mechanizmów i tendencji w ewolucji roślin i zwierząt,
 • biologii środowiskowej,
 • posługiwania się specjalistyczną aparaturą naukowo- badawczą.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach środowiskowych,
 • placówkach edukacyjnych,
 • terenowych stacjach badawczych,
 • centrach nauki,
 • firmach o profilu farmaceutycznym, medycznym, mikrobiologicznym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)