Studia biologiczne i przyrodnicze Rzeszów

Studia biologiczne i przyrodnicze Rzeszów

Studia biologiczne i przyrodnicze Rzeszów

Największy wybór studiów

biologicznych w Rzeszowie

Odkryj kierunki biologiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia biologiczne i przyrodnicze Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie to studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 lat do 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata, inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów może zależć od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie są Studia biologiczne i przyrodnicze

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W RZESZOWIE

SORTOWANIE:

KIERUNKI BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W RZESZOWIE

Rekrutacja i wymagania na studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie

Aby znaleźć się w gronie studentów kształcących się w biologiczno- przyrodniczym zakresie, należy zdawać na maturze następujące przedmioty: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, lub matematyka. Naturalnie, szansa otrzymanie upragnionego indeksu wzrasta gdy zdajemy egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE W RZESZOWIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie?

Studia biologiczne i przyrodnicze to studia dla ciekawych świata i kochających przyrodę. To studia dla tych, którzy zastanawiają się nad znaczeniem człowieka w środowisku i jaki może mieć na nie wpływ. Studia biologiczne i przyrodnicze w stolicy Podkarpacia prowadzą dwie publiczne uczelnie, czyli Uniwersytet Rzeszowski i Politechnika Rzeszowska.

Odnajdą się na nich badacze, poszukiwacze, ciekawi świata i przemian w nim zachodzących. Zdobędą szeroką wiedzę, która bezsprzecznie odpowie na najważniejsze pytania dotyczące funkcjonowania przyrody. Botanika systematyczna, geomorfologia, immunologia, fizjologia roślin, klimatologia – to tylko niewielki wycinek z szerokiej układanki zagadnień, z którymi zaznajomią się młodzi biolodzy.

Absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych bywają specjalistami w wąskich dziedzinach, ale potrafią łączyć wiedzę z wielu dyscyplin, przez co mogą liczyć na zdobycie praktycznego zawodu. Na pewno część z nich znajdzie zatrudnienie w laboratoriach naukowych, placówkach ochrony środowiska, stacjach sanitarno- epidemiologicznych, czy też zakładach hodowli roślin i zwierząt.

Studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie to pierwszy krok do rozwiązywania problemów współczesnej cywilizacji, która rzuca specjalistom nowe wyzwania, chociażby w temacie utylizacji odpadów, odnowy zasobów naturalnych, czy rozwoju przyjaznych dla środowiska technologii.

Na przyszłych studentów czekają liczne koła naukowe, letnie obozy naukowe, a także udział w ciekawych projektach, czy konferencjach. Wybierz kierunek dla siebie i dołącz do grona studentów. Studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie czekają.

 

Studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Stopień pierwszy trwa trzy lata w przypadku licencjatu (biologia) lub trzy i pół roku w przypadku studiów inżynierskich (biotechnologia). Drugi stopień realizowany jest w trakcie trzech lub czterech semestrów i kończy się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach licencjackich/inżynierskich.

Lubelskie uczelnie przygotowują szeroką ofertę kierunków podyplomowych, które pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje zawodowe. Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób z dyplomem, a kształcić się na nich możesz w trakcie dwóch/trzech semestrów w trybie niestacjonarnym.

W ten sposób możesz studiować na przykład odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami lub nauczanie biologii w szkole. Poszczególne kierunki chemiczne możesz realizować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Kształcenie na studiach dziennych realizowane jest od poniedziałku do piątku, na studiach zaocznych zaś w weekendy.

czytaj dalej studia w Rzeszowie

 

Kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych w Rzeszowie

Wśród najpopularniejszych kierunków biologicznych i przyrodniczych znajdziesz biologię i biotechnologię. Poszczególne kierunki realizowane są przez najważniejsze rzeszowskie ośrodki akademickie, a ich programy studiów ustalane są przez wyspecjalizowane kadry akademickie. Propozycje kształcenia rozwijane są dzięki ofertom specjalizacyjnym, które pozwalają sprecyzować ścieżkę kształcenia, mającą znaczenie dla przyszłości zawodowej absolwentów.

Uczelnie w Rzeszowie przygotowały także propozycje kierunków podyplomowych, wśród których znajdują się behawiorystyka zwierząt, enologia, nauczanie biologii w szkole, odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami. Studia podyplomowe są skierowane do osób, które mają już tytuł poświadczający wykształcenie wyższe. Zapoznaj się szczegółowo z ofertami przygotowanymi przez placówki akademickie w Rzeszowie, a następnie wybierz kierunek, który najbardziej odpowiada Twoim zainteresowaniom.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów biologicznych i przyrodniczych:

 • biologia
 • biotechnologia

czytaj dalej kierunki studiów w Rzeszowie

 

Gdzie studiować kierunki biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie?

Kierunki biologiczne i przyrodnicze możesz realizować przede wszystkim na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego, który proponuje bogatą ofertę studiów, specjalizacji, propozycji kształcenia podyplomowego. Przygotowana technicznie i merytorycznie uczelnia wykorzystuje dydaktyczne metody na wysokim poziomie, kształcąc tym samym przyszłych specjalistów odnajdujących się w dziedzinie biologii i biotechnologii.

Studia w zakresie nauk biologicznych i przyrodniczych znajdziesz także na Politechnice Rzeszowskiej. Oferowane są one zatem przez dwa najistotniejsze ośrodki akademickie, które mieszczą się w stolicy województwa podkarpackiego. Zapoznaj się szczegółowo z ofertą kształcenia poszczególnych uczelni i wybierz tę, która odpowiada Ci najbardziej pod względem programu studiów, kadry akademickiej, aktywności pozauczelnianych, wpływających na rozwój badawczy i zawodowy.

 

Uczelnie, na których można studiować kierunki biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie:

 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

 

Jak wybrać studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie, aby mieć dobrą pracę?

Studia biologiczne i przyrodnicze są jednymi z najchętniej wybieranych przez pasjonatów nauk ścisłych. Pracodawcy często poszukują specjalistów, którzy potrafią odnaleźć się w laboratoryjnym świecie bądź w życiu naukowo-badawczym i dydaktycznym. Wybierając kierunek studiów, warto zwrócić uwagę na to, jakie oferty zatrudnienia znajdziesz na aktualnym rynku pracy.

 

Możliwe ścieżki Twojej przyszłej kariery zawodowej:

 • ekspert od ochrony środowiska
 • specjalista ds. fauny i flory
 • biolog terenowy
 • nauczyciel biologii
 • biotechnolog
 • dietetyk
 • specjalista ds. mikrobiologii
 • diagnostyk laboratoryjny
 • specjalista ds. zapewniania jakości
 • analityk ds. kontroli jakości

W zależności od ukończonego kierunku studiów, wybranej specjalizacji bądź zrealizowanych studiów podyplomowych, absolwenci zatrudniani są w instytutach naukowo-badawczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i spożywczego, w zakładach hodowli roślin i zwierząt, w laboratoriach diagnostycznych i medycznych, wykorzystujących metody biochemiczne, biofizyczne, cytologiczne i genetyczne, w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, służbach ochrony środowiska, w jednostkach monitorowania zdrowia publicznego, w laboratoriach bioinformatycznych i ekologicznych.

Na kierunkach biologicznych odnajdą się zwłaszcza osoby o sprecyzowanych zainteresowaniach, które mieszczą w sobie nauki przyrodnicze, biologiczne, ścisłe, techniczne. Warto studiować z pasją, ponieważ zwiększa to zaangażowanie w zajęcia, a także zachęca do rozwijania kariery zawodowej.

czytaj dalej jakie studia wybrać

 

Jak wybrać uczelnię wyższą w Rzeszowie?

Wybór uczelni wyższej bardzo często powiązany jest z dziedziną nauki, którą zamierasz szczegółowo studiować. Rzeszowskie placówki akademickie prezentują oryginalne propozycje kształcenia, dlatego nie wszędzie znajdziesz taki sam kierunek, a nawet jeśli dany kierunek znajduje się w różnych ofertach, metody dydaktyczne poszczególnych ośrodków akademickich są różne.

Warto zapoznać się z programami studiów kierunków proponowanych przez Uniwersytet Rzeszowski lub Politechnikę Rzeszowską. Sprawdź, w jakim stopniu uczelnie są przystosowane do prowadzenia zajęć w zakresie nauk biologicznych i przyrodniczych, to znaczy, czy mają odpowiednio wyposażone pracownie komputerowe i laboratoryjne.

Zweryfikuj, czy możesz zdecydować się na wymianę międzyuczelnianą w kraju lub za granicą, zapoznaj się z zajęciami dodatkowymi, konferencjami naukowymi, programami stażowymi i ofertami praktyk. Ośrodki akademickie w Rzeszowie są unikatowe i prezentują wysoki poziom nauczania.

czytaj dalej jak wybrać uczelnię

 

Czy warto iść na studia biologiczne i przyrodnicze w Rzeszowie?

Studiowanie to jeden z najważniejszych okresów w życiu rozwijającego się człowieka. To czas zawiązywania najtrwalszych przyjaźni i poznawania ludzi istotnych dla rozwoju naszej kariery zawodowej. Na studiach masz szansę zgłębiać swoje zainteresowania, ale także zdobyć zupełnie nowe. Warto podjąć się tego wyzwania w mieście, które ma dużo do zaoferowania, jeśli chodzi o zbieranie doświadczeń zawodowych, badawczych, egzystencjalnych.

W Rzeszowie czeka na Ciebie wiele atrakcji, które z pewnością umilą lata nauki i godziny spędzane w bibliotece. Znajdziesz tu liczne wydarzenia sportowe, kulturowe, imprezy masowe, ale także targi pracy i festiwale naukowe. Uczelnie zachęcają studentów do rozwoju badawczego poprzez udział w konferencjach naukowych, grantach badawczych, kołach naukowych. Możesz także skorzystać z programu ERASMUS bądź MOST, umożliwiającego podjęcie studiów na innych uczelniach w kraju lub za granicą.

Władze uczelni współpracują również z największymi firmami i instytucjami, opracowując przy tym programy stażowe i oferty praktyk, które studentom i absolwentom pozwalają zdobywać pierwsze doświadczenia zawodowe. Warto studiować w Rzeszowie, zwłaszcza że zarówno władze miasta, jak i władze uczelni publicznych i prywatnych starają się zadbać o poziom kształcenia i możliwości rozwoju studentów i absolwentów.

czytaj dalej czy warto iść na studia

 

Praca po studiach biologicznych i przyrodniczych w Rzeszowie

Gdzie można znaleźć pracę po ukończeniu studiów biologicznych i przyrodniczych? Absolwenci zostają naukowcami, badaczami zjawisk naturalnych, czy też pracownikami laboratoriów. Znajdują zatrudnienie w szpitalach, poradniach, instytucjach naukowo- badawczych, laboratoriach kontrolnych, jednostkach wykonujących raporty i ekspertyzy biologiczne na zlecenie administracji państwowej, samorządowej lub podmiotów gospodarczych.

Absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych nierzadko dołączają do różnych organizacji, takich jak WWF czy Greenpeace, bądź odnajdują się w szkolnictwie w roli nauczyciela. Czy to wszystko? Oczywiście, że nie. Na wykwalifikowanych biologów czeka praca w roli specjalisty w firmach, które powinny posiadać w swojej strukturze organizacyjnej komórkę zajmującą się ochroną środowiska.

Mogą pracować w Agencjach Ochrony Środowiska, spółkach wodnych, przedsiębiorstwach przemysłowych, leśnictwie, służbach monitorujących stan środowiska, inspekcjach nadzorujących instalacje służące ochronie środowiska, ogrodach botanicznych, parkach, a nawet rezerwatach przyrody.

Ponadto, przed absolwentami otworem stoi przemysł. Farmaceutyczny, kosmetyczny, chemiczny, spożywczy, rolniczy – w każdym z nich wykorzystywana jest wiedza biologa. Podobnie jest w laboratoriach badawczo- rozwojowych i diagnostycznych, oraz instytucjach zajmujących się nadzorem i kontrolą jakości środowiska.

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 

 

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET RZESZOWSKI STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Wydział Biologiczno- Rolniczy:

 • Biologia. Specjalności: Biologia eksperymentalna, Biologia środowiskowa, Biologia stosowana, Analityka w naukach biomedycznych;
 • Ochrona środowiska. Specjalności: Biologia w ochronie środowiska, Nauki rolnicze w ochronie środowiska, Analityka i toksykologia środowiska, Ochrona środowiska agrarnego, Ochrona wód powierzchniowych i terenów podmokłych, Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody;
 • Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami.

dowiedz się więcej 

 


POLITECHNIKA RZESZOWSKA STUDIA BIOLOGICZNE I PRZYRODNICZE

Wydział Chemiczny:

 • Biotechnologia. Specjalności: Biochemia stosowana, Oczyszczanie i analiza produktów biotechnologicznych.

dowiedz się więcej 

Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury:

 • Ochrona środowiska,
 • Inżynieria środowiska.

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

Studia na Politechnice Rzeszowskiej

 

Komentarze (0)