Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

Turystyka i rekreacja

08.02.2022

Turystyka i rekreacja – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku turystyka i rekreacja w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Turystyka i rekreacja to kierunek dla osób ciekawych świata i ludzi, które nie potrafią siedzieć bezczynnie w jednym miejscu. Tę ciekawość można przekuć w drogę zawodową. Wystarczy tylko poznać i zrozumieć mechanizmy funkcjonowania przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne i rekreacyjne, zasady zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym i organizowania imprez rekreacyjnych, jak również formy organizacji czasu wolnego.

Kształcenie na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk o kulturze fizycznej, nauk przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych. Studenci uczą się przygotowywać oferty turystyczne i rekreacyjne dla różnych grup odbiorców, zarządzać zespołami pracowników w przedsiębiorstwach z branży turystycznej na rynku krajowym i zagranicznym, stosować postawy marketingu do propagowania aktywnego stylu życia  i działań proekologicznych, negocjować umowy oraz aktywnie sprzedawać, jak również promować produkty turystyczne.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy rekreacji,
 • promocja zdrowia,
 • ekonomia turystyki i rekreacji,
 • hotelarstwo,
 • socjologia,
 • animacja w turystyce,
 • turystyka wiejska na obszarach przygranicznych,
 • kształtowanie środowiska i ochrona przyrody,
 • komunikacja interpersonalna,
 • żywienie w turystyce,
 • projekty inwestycyjne w turystyce i rekreacji,
 • polityka turystyczna,
 • zarządzanie projektami turystycznymi

 

Praca po studiach

Czym można się zająć po zakończeniu nauki? Absolwenci Turystyki i rekreacji na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach podróży, hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, ośrodkach sportowych, ośrodkach odnowy biologicznej, gospodarstwach agroturystycznych, administracji samorządowej, organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Opinie

Kierunki studiów w Rzeszowie tworzą razem bardzo długą listę. Na niej widnieje także Turystyka i rekreacja. Znajdziemy ten kierunek na uczelni, o której opowiadamy, zatem warto wiedzieć: jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Weronika, studentka Turystyki i rekreacji mówi:

„Rzeszów to piękne miasto i studiowanie w nim Turystyki i rekreacji wydaje się strzałem w dziesiątkę. Jeśli ktoś również chciałby studiować ten kierunek, to tylko na Uniwersytecie Rzeszowskim. Najlepszej uczelni w regionie i jednej z najlepszych w całym kraju.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

TURYSTYKA I REKREACJA - ważne informacje

Turystyka i rekreacja studia Rzeszów

Turystyka i rekreacja studia

Turystyka i rekreacja studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Turystykę i rekreację na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie człowieka,
 • ekologii i ochrony środowiska,
 • zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem,
 • geografii turystycznej,
 • zasad obsługi ruchu turystycznego,
 • ekonomiki turystyki i rekreacji,
 • pedagogiki czasu wolnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Turystyka i rekreacja:

Absolwent kierunku Turystyka i rekreacja na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach podróży,
 • hotelach,
 • ośrodkach wypoczynkowych,
 • ośrodkach sportowych,
 • ośrodkach odnowy biologicznej,
 • gospodarstwach agroturystycznych,
 • administracji samorządowej,
 • organizacjach społecznych,
 • fundacjach i stowarzyszeniach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Przedmiot obowiązkowy: postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw maturalnych. Pod uwagę będą brane wyniki z przedmiotów obowiązkowych pisemnej matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. O przyjęciu na I rok studiów decyduje kolejność kandydatów na liście rankingowej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacyjne: Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu w realizowanym toku studiów I stopnia na kierunku zgodnym z wybieranym kierunkiem studiów II stopnia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)