Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

Technologia żywności i żywienie człowieka

08.02.2022

Technologia żywności i żywienie człowieka – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Żywność i żywienie to zagadnienia, które budzą emocje i wywracają wszystko do góry nogami. Produkty, które wczoraj uznawane były za zdrowe dzisiaj określane są jako szkodliwe i odpowiedzialne za powstawanie chorób. Z czego to wynika? Ze zmian światopoglądowych? Niekoniecznie. Wynika to z wiedzy, która płynie z badań nad produktami żywnościowymi.

Kształcenie na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu chemii żywności oraz zagadnień inżynieryjnych, technologicznych i ekonomicznych. Studenci rozwijają umiejętności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, utrwalania, przechowywania, kontroli i monitorowania jakości żywności. Uczą się wdrażać i sprawować kontrolę nad procesem produkcji żywności, a także planować i organizować produkcję, ekonomiczną kalkulacją oraz prowadzić ocenę efektywności podjętych działań.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy produkcji surowców roślinnych,
 • podstawy produkcji surowców zwierzęcych,
 • chemia,
 • fizyka,
 • mikrobiologia ogólna,
 • biochemia żywności,
 • mikrobiologia żywności,
 • chemia i analiza żywności,
 • analiza instrumentalna żywności,
 • bezpieczeństwo i higiena żywności,
 • inżynieria procesowa,
 • toksykologia żywności,
 • normalizacja w produkcji żywności,
 • podstawy technologii gastronomicznej,
 • chłodnictwo i przechowalnictwo żywności

 

Nabywane umiejętności

W toku studiów na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka studenci poznają zasady funkcjonowania rynku rolno- spożywczego oraz mechanizmy marketingowe związane z obrotem żywności oraz żywieniem człowieka. Zaznajamiają się z zasadami racjonalnego żywienia człowieka oraz związkiem pomiędzy jakością i ilością spożywanej żywności a stanem zdrowia społeczeństwa. Ponadto, nabywają umiejętności z zakresu posługiwania się technikami komputerowymi w celu sterowania produkcją i przedsiębiorstwem, wykorzystywania metod analitycznych, planowania prac badawczych i interpretowania uzyskanych wyników.

 

Praca po studiach

Absolwenci Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach przemysłu spożywczego, instytutach i laboratoriach badania żywności, instytutach naukowych, instytutach badawczo- rozwojowych, firmach doradczych, firmach zajmujących się projektowaniem nowych produktów, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Niejeden kandydat na studia bije się z myślami i zwyczajnie nie wie, w którym kierunku poprowadzić dalszą edukację. Wybór jest duży, poziom wysoki – w jaki sposób wybrać odpowiednią dla siebie uczelnię? Studia w Rzeszowie oferują wiele możliwości, a jeśli planujemy związać się z dyscypliną z obszaru żywności i żywienia, warto dowiedzieć się – jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Milena, studentka Technologii żywności i żywienia człowieka mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim to dobry wybór dla każdego, kto chce zyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy. Nauka przygotowuje do wejścia na rynek pracy, który jak wiemy bywa zmienny. Ale mając w kieszeni dyplom takiej uczelni wszyscy sobie poradzą.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA - ważne informacje

Technologia żywności i żywienie człowieka studia Rzeszów

Technologia żywności i żywienie człowieka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Technologię żywności i żywienie człowieka na UR:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów chemicznych i biochemicznych zachodzących w żywności i organizmie,
 • działań na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego w kontekście produkcji żywności,
 • przemian zachodzących w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania,
 • bezpieczeństwa produkcji żywności,
 • współczesnych trendów w żywieniu człowieka i edukacji żywieniowej,
 • żywności funkcjonalnej, wygodnej i specjalnego przeznaczenia,
 • towaroznawstwa surowców i produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
 • zasad racjonalnego żywienia człowieka,
 • organizacji, zarządzania i ekonomiki przedsiębiorstw żywnościowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka:

Absolwent kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • zakładach przemysłu spożywczego,
 • instytutach i laboratoriach badania żywności,
 • instytutach naukowych,
 • instytutach badawczo- rozwojowych,
 • firmach doradczych,
 • firmach zajmujących się projektowaniem nowych produktów,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów dla absolwentów kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, jakość i bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, bezpieczeństwo i produkcja żywności, produkcja i bezpieczeństwo żywności oraz innych związanych z dyscypliną technologia żywności i żywienia. Pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej dla absolwentów innych kierunków studiów niż wymienione, opartej na zagadnieniach kierunkowych do egzaminu inżynierskiego dla kierunku technologia żywności i żywienie człowieka prowadzonego przez UR.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)