Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

08.02.2022

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Czym jest muzyka? Wbrew pozorom to pytanie nie jest takie łatwe. Owszem, wszyscy wiemy, że muzyka to dźwięki. Ale to przede wszystkim emocje, jakie w nas wywołują. Muzyka to taka dziedzina, którą łatwo można się dzielić. Wystarczy tylko wiedzieć w jaki sposób. Dowiedzą się tego ci, którzy wybiorą kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, który realizowany jest na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Kształcenie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim przygotowuje do pracy w charakterze nauczyciela, dyrygenta i animatora życia muzycznego w różnego rodzaju instytucjach kultury. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności w zakresie muzyki estradowej, muzyki kościelnej, rytmiki w edukacji przedszkolnej i szkolnej, jak również muzyki w mediach, edukacji tańca i prowadzenia zespołów muzycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • zajęcia muzyczno- ruchowe,
 • psychologia,
 • kształcenie słuchu,
 • instrumenty szkolne,
 • historia muzyki z literaturą,
 • podstawy dydaktyki,
 • metodyka nauczania muzyki,
 • rytmika z metodyką,
 • historia jazzu i muzyki rozrywkowej,
 • zespoły wokalne z metodyką,
 • chór,
 • harmonia,
 • psychologia muzyki,
 • analiza dzieła muzycznego,
 • kompozycja ruchu z techniką,
 • psychologia twórczości,
 • muzyka w radiu i telewizji

 

Nabywane umiejętności

Studenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim nabywają różnych umiejętności. Jakich? Między innymi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych i ogólnomuzycznych w zakresie szkolnej edukacji artystycznej, prowadzenia zespołów wokalnych, instrumentalnych i wokalno- instrumentalnych, realizowania animacji muzycznej w społeczeństwie, działań związanych z organizacją festiwali, konkursów i imprez muzycznych, czy prowadzenia zespołów tanecznych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, zespołach instrumentalnych, zespołach wokalnych, zespołach wokalno- instrumentalnych, mediach, agencjach artystycznych.

 

Opinie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej być może nie należy do grona najpopularniejszych kierunków, ale i tak dosyć często widnieje w ofertach dydaktycznych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Rzeszowie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Kasia, studentka Edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej mówi:

„Jeśli czyjąś największą pasją jest muzyka i pragnie tą pasją dzielić się z innymi, to powinien studiować Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej. Kierunek ten warto studiować tutaj, na Uniwersytecie Rzeszowskim, ponieważ daje on wiele możliwości rozwoju, a co za tym idzie przygotowuje do pracy w różnych miejscach i pracy w różnych wymiarach.”

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUKI MUZYCZNEJ - ważne informacje

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia Rzeszów

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Edukację artystyczną w zakresie sztuki muzycznej na UR:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • analizowania konstrukcji harmonicznych w utworach muzycznych,
 • historii muzyki,
 • analizy dzieła muzycznego,
 • czytania nut głosem,
 • stosowania zasad techniki dyrygenckiej,
 • muzyki w radiu i telewizji,
 • rytmiki,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • psychologii twórczości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej:

Absolwent kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • zespołach instrumentalnych,
 • zespołach wokalnych,
 • zespołach wokalno- instrumentalnych,
 • mediach,
 • agencjach artystycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest przedmiot wskazany przez kandydata zdawany na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego, język obcy nowożytny oraz egzamin wstępny.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kryterium kwalifikacyjne: 1. Ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów I stopnia*. 2. Sprawdzian praktyczny*. 3. Rozmowa kwalifikacyjna*.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)