Filologia germańska

Filologia germańska

Filologia germańska

08.02.2022

Filologia germańska – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku filologia germańska na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia germańska w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Co wiemy o języku naszych zachodnich sąsiadów? Wszystkie rzeczowniki piszemy wielką literą, używany jest także poza granicami Niemiec, 18% książek na świecie publikowanych jest właśnie w tym języku. Pomimo tego, że języka niemieckiego używa jakieś 130 milinów ludzi, to i tak są języki częściej używane. Ale nie zmienia to faktu, że jest językiem popularnym, zwłaszcza w naszym kraju. Na tych, którzy chcieliby poznać go bliżej czeka kierunek Filologia germańska, który oferuje Uniwersytet Rzeszowski.

Kształcenie na kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy o języku, literaturze i kulturze z zakresu języka niemieckiego oraz nabycie umiejętności wykorzystywania jej zarówno w pracy zawodowej, jak i życiu codziennym. Poprzez naukę studenci mają osiągnąć znajomość języka niemieckiego zbliżoną do języka rodzimego, a także rozwinąć umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów zawodowych, gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji, a także sprawnego uczestniczenia w pracy zespołowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Rzeszowskim posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • gramatyka praktyczna,
 • emisja głosu,
 • fonetyka i fonologia,
 • psychologia,
 • teoria przekładu,
 • dydaktyka języka niemieckiego,
 • gramatyka opisowa,
 • historia literatury niemieckiej,
 • pedagogika,
 • historia krajów niemieckojęzycznych,
 • tłumaczenie ustne,
 • komunikacja w perspektywie interkulturowej

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim pozyskują wiedzę o literaturze, kulturze i historii krajów obszaru niemieckojęzycznego oraz wiedzę o historii i strukturze języka niemieckiego. Nabywają umiejętności translatorskich, umiejętności filologicznych w zakresie analizy i interpretacji tekstu, jak również tworzenia tekstu pisanego i mówionego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii germańskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, biurach tłumaczeń, korporacjach międzynarodowych, mediach, szkolnictwie, biurach podróży, liniach lotniczych, jednostkach samorządowych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Rzeszowie, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Sylwia, studentka Filologii germańskiej mówi:

„Studia na Uniwersytecie Rzeszowskim to najlepsza opcja dla tych, którzy chcą zdobyć wiedzę praktyczną, czyli taką, którą będą mogli wykorzystać w pracy, a nawet zbudować na niej swoją karierę zawodową.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA - ważne informacje

Filologia germańska studia Rzeszów

Filologia germańska studia

Filologia germańska studia online

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię germańską na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • redagowania tekstów,
 • tłumaczeń ustnych i pisemnych,
 • nauczania języka niemieckiego,
 • analizy i interpretacji zjawisk językowych,
 • analizy i interpretacji językowego przekazu medialnego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia germańska:

Absolwent kierunku Filologia germańska na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • biurach tłumaczeń,
 • korporacjach międzynarodowych,
 • mediach,
 • szkolnictwie,
 • biurach podróży,
 • liniach lotniczych,
 • jednostkach samorządowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

drugi język obcy, język niemiecki, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena z dyplomu ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)