Filologia germańska - Rzeszów

Filologia germańska - Rzeszów

Filologia germańska - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

filologia germańska

Odkryj filologię germańską w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Filologia germańska studia Rzeszów | woj. podkarpackie

Studia na kierunku filologia germańska w Rzeszowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Rzeszowskiej w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Filologia germańska - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek filologia germańska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Filologia germańska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia germańska

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia germańska w Rzeszowie?

Procedury rekrutacyjne, jakie obowiązują na wybranej uczelni wyższej, różnią się w zależności od ustalonego odgórnie regulaminu oraz specyfiki konkretnego kierunku.

Przyszli studenci filologii germańskiej w Rzeszowie powinni rozpocząć przygotowania do egzaminu maturalnego z następujących przedmiotów: języka niemieckiego, języka polskiego, języka obcego, ponieważ właśnie one zazwyczaj odgrywają szczególną rolę w procesie rekrutacji.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku filologia germańska w Rzeszowie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • język niemiecki,
 • język polski,
 • język obcy

 

Jako że szczegółowe postanowienia w obrębie tego procesu mogą zmieniać się w czasie oraz różnić w zależności od wybranej uczelni, powinieneś odwiedzić stronę internetową interesującej cię placówki, aby oszczędzić sobie niepotrzebnych wątpliwości.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia germańska w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA GERMAŃSKA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA GERMAŃSKA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA GERMAŃSKA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia germańska w Rzeszowie

Studia I stopnia

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA?

Podczas, gdy podstawowym wymaganiem znacznej części pracodawców staje się opanowanie więcej niż jednego języka obcego, coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zgłębianie filologii germańskiej, która zaraz obok filologii angielskiej stanowi najpopularniejszą propozycję edukacyjną z obszaru językowego. Kierunek ten gwarantuje nie tylko zyskanie wszechstronnej wiedzy i praktycznych umiejętności, odnoszących się do używania języka, ale również zapewnia zaznajomienie się z historią i kulturą państw niemieckojęzycznych.

Rzeszów jest jednym z polskich miast, w których możesz rozpocząć kształcenie na filologii germańskiej.Filologiczne kierunki studiów w Rzeszowie adresowane są głównie do osób zainteresowanych poznawaniem w sposób szczegółowy wybranego języka, a także pogłębianiem swojej wiedzy na temat danego obszaru kulturowego, literackiego i historycznego.

Idealni studenci filologii germańskiej wykazują się zamiłowaniem do nauk humanistycznych, a przede wszystkim historii i wiedzy o społeczeństwie, posiadają naturalną zdolność do bezproblemowego opanowywania treści filologicznych, potrafią bezbłędnie analizować większość dzieł kultury, także wykazują zainteresowanie kulturowym dobytkiem Niemiec. Jeżeli jesteś pewien, że filologia germańska jest dla ciebie, nie wahaj się ni chwili dłużej i aplikuj na wybraną uczelnię w Rzeszowie!

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia germańska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku filologia germańska w Rzeszowie realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Rzeszowie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 


2. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki obejmuje studia filologiczne, bazuje głównie na przedmiotach humanistycznych i społecznych. Właśnie dlatego jako student filologii germańskiej będziesz się uczył

 • niemieckiego językoznawstwa
 • fonetyki
 • fonologii
 • gramatyki

 

Ale również zapoznasz się z historią kształtowania tego języka na przestrzeni czasu, dowiesz się nieco o kulturze państw niemieckojęzycznych, a zagadnienia związane z literaturą Niemiec przestaną być ci obce. Uczelnie w Rzeszowie, na których możesz podjąć filologię germańską znajdziesz w dziale poniżej.

Ile trwają studia na kierunku Filologia germańska w Rzeszowie

Studia na kierunku filologia germańska w Rzeszowie, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Gdzie studiować na kierunku filologia germańska w Rzeszowie?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia germańska w Rzeszowie:

czytaj dalej uczelnie w Rzeszowie

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA GERMAŃSKA?

Szerokie spektrum możliwości zawodowych po ukończeniu filologii germańskiej w Rzeszowie wynika między innymi z obecności kilku różnych specjalności, na jakie może zdecydować się każdy student tego kierunku.

Chociaż studia w Rzeszowie nie wymagają od absolwentów kontynuowania obranej ścieżki kształcenia w życiu zawodowym, to jednak wielu absolwentów decyduje się to zrobić. Zatem jeśli podczas edukacji wybierzesz specjalność pedagogiczną, będziesz mógł liczyć na zatrudnienie w takich placówkach oświatowych, jak przedszkola, szkoły, świetlice środowiskowe oraz uczelnie wyższe.

Specjalność związana z translatoryką w doskonały sposób przygotuje cię do pracy w:

 • biurach tłumaczeniowych
 • międzynarodowych korporacjach, związanych z nawiązywaniem kontaktu z niemieckojęzycznymi klientami
 • mass mediach
 • wydawnictwach prasowych
 • szkołach językowych
 • placówkach administracyjnych

 

Wszystko zależy od ciebie.

Kierunki filologiczne w Rzeszowie

5 uczelni w Rzeszowie

Według danych statystyczny co piąty mieszkaniec Rzeszowa jest studentem! To znaczy, że uczelnie w Rzeszowie wybiera wielu młodych ludzi — to zdecydowanie świadczy o ich poziomie. W mieście funkcjonuje 5 szkół wyższych, w tym 2. publiczne: Uniwersytet Rzeszowski oraz Politechnika Rzeszowska. 
Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują rzeszowskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Rzeszowie

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

  

Komentarze (0)