Historia

Historia

Historia

09.02.2022

Historia – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku historia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku historia w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Cyceron mawiał, że „historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.” Słowa rzymskiego polityka wskazują, że historia to nie tylko daty i przypisane im wydarzenia, ale coś znacznie więcej. Historia to ludzie, myśli, działania mające wpływ na życie kolejnych pokoleń. To fascynująca podróż, w której istotne jest zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi. Historia to także kierunek studiów, który odnaleźć można w ofercie dydaktycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kształcenie na kierunku Historia na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie ogólnej wiedzy z zakresu nauk humanistycznych oraz szczegółowej wiedzy na temat dziejów Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne. Studenci uczą się analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Historia na Uniwersytecie Rzeszowskim obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • historia średniowieczna powszechna,
 • lektorat języka łacińskiego,
 • psychologia,
 • podstawy archiwistyki współczesnej,
 • pedagogika,
 • wstęp do teorii państwa i prawa,
 • źródłoznawstwo,
 • dydaktyka historii,
 • ustrój polityczny i samorządowy RP,
 • społeczeństwo obywatelskie,
 • historia Polski po 1945 roku,
 • metodologia historii,
 • statystyka i demografia historyczna,
 • heraldyka i weksylologia,
 • archiwistyka cyfrowa

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Historii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w szkołach, placówkach oświatowych, archiwach państwowych, archiwach zakładowych, archiwach prywatnych, kancelariach, muzeach, instytucjach kultury, mediach, placówkach badawczych.

 

Opinie

Historia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Rzeszowie to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Damian, student Historii mówi:

„Uniwersytet Rzeszowski to absolutna czołówka i jedna z najlepszych uczelni w Polsce. Cieszę się, że tutaj studiuję, ponieważ zależało mi na tym, aby uczyć się w rodzinnym mieście, a potem tutaj pracować w wyuczonym zawodzie.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

HISTORIA - ważne informacje

Historia studia Rzeszów

Historia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Historię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tłumaczenia i rozumienia tekstów źródłowych,
 • historii starożytnej,
 • prahistorii ziem polskich,
 • historii średniowiecznej,
 • historii nowożytnej,
 • historii wojskowości,
 • archiwistyki,
 • prowadzenia badań naukowych,
 • statystyki i demografii historycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Historia:

Absolwent kierunku Historia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • szkołach,
 • placówkach oświatowych,
 • archiwach państwowych,
 • archiwach zakładowych,
 • archiwach prywatnych,
 • kancelariach,
 • muzeach,
 • instytucjach kultury,
 • mediach,
 • placówkach badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)