Historia - Rzeszów

Historia - Rzeszów

Historia - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

historia

Odkryj historia w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Historia studia Rzeszów 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku historia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Historia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek historia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Uczelnie, gdzie historia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Kulturoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku kulturoznawstwo

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia?

Jeśli chcesz studiować historię, warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi. Z pewnością będziesz musiał/a przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów rozszerzonych.

W przypadku kwalifikacji na studia drugiego stopnia ważna jest ocena znajdująca się na dyplomie, który poświadczy ukończenie studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

HISTORIA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

HISTORIA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku historia w Rzeszowie

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA W RZESZOWIE?

Historia to interdyscyplinarna propozycja kształcenia, która umożliwi Ci zgłębianie dziejów Polski i świata od czasów najdawniejszych po współczesne. Studia tego typu wypełnione są naukami humanistycznymi, związanymi z historią, kulturą, sztuką, sytuacją społeczno-polityczną.

Będziesz miał/a szansę wybrać specjalizację, która niejako ukształtuje Twoją ścieżkę kariery. Możesz kształcić się ogólnohistorycznie, w zakresie specjalności nauczycielskiej czy też archiwistyki. Oczywiście warto zweryfikować na stronach internetowych rzeszowskich uczelni aktualne propozycje specjalizacyjne.

Nauczysz się opracowywać zasób archiwalny z dowolnego okresu historycznego, a także przygotujesz się do pracy badawczej w zakresie historii i nauk jej pokrewnych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Historia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Historię możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Studia historyczne możesz realizować przede wszystkim dziennie. Zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się od poniedziałku do piątku i wypełnione są zajęciami obowiązkowymi, dodatkowymi i specjalizacyjnymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, kandydaci muszą jednak uiścić opłatę rekrutacyjną.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kompleksowo opracowany program kształcenia w zakresie historii umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu historii i wybranych nauk społecznych. Studenci mają szansę zapoznać się z warsztatem historyka, zgłębiając przy tym główne nurty historiograficzne i metodologiczne.

Kierunek rozwijany jest poprzez zagadnienia specjalizacyjne, które w znaczący sposób wpływają na dalszą ścieżkę kariery. Nauczysz się opracowywać zasoby archiwalne z dowolnego okresu historycznego, a także przygotujesz się do pracy w archiwum państwowym lub w archiwum o zasobie historycznym, które funkcjonuje poza wykazem archiwów państwowych.

Możesz także zdobyć uprawnienia dydaktyczne lub poszerzyć wiedzę historyczną, która będzie niezwykle użyteczna w wybranych obszarach badań historycznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku Historia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA W RZESZOWIE?

Miejsce pracy absolwentów historii bardzo często uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Czeka na Ciebie wiele możliwości rozwoju zawodowego i badawczego. Możesz pracować między innymi w szkołach jako nauczyciel historii lub nauczyciel wiedzy o społeczeństwie, a także w muzeach lub w archiwach państwowych, zakładowych, prywatnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia:

 • kancelarie
 • placówki oświatowe
 • instytuty historyczne
 • wydawnictwa
 • redakcje
 • placówki oświatowe i kulturalne
 • media
 • administracja państwowa i samorządowa
 • szkoły podstawowe, średnie, zawodowe
 • ośrodki naukowo-badawcze

Możesz postawić na działania pedagogiczne, kulturowe, badawcze, twórcze. Odnajdziesz się także w dyplomacji i biznesie, a nawet w wojskowości.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Historia w Rzeszowie?

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

HISTORIA - ważne informacje

historia studia

studia historyczne w Rzeszowie

studia historyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki historyczne w Rzeszowie

Kierunki historyczne w Rzeszowie

Komentarze (0)