Muzeologia

Muzeologia

Muzeologia

09.02.2022

Muzeologia – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku muzeologia w UR
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Współczesne muzeum to nie tylko przedmioty wystawione dla zwiedzających. To także różnego rodzaju działania edukacyjne i promocyjne, często wychodzące poza mury budynku muzeum. Popularyzacja wiedzy zmienia się i wykorzystuje do tego coraz to nowe narzędzia. Dlatego też powołano do życia kierunek Muzeologia, którego celem jest wykształcenie wykwalifikowanej kadry, posiadającej kompetencje pedagogiczne i odpowiednie umiejętności warsztatowe do prowadzenia różnych form edukacji muzealnej we wszystkich typach muzeów i instytucjach paramuzealnych.

Kształcenie na kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie wiedzy na temat funkcjonowania muzeów i problematyki edukacji muzealnej. Studenci przygotowują się do prowadzenia badań związanych z rolą muzealnika, prowadzenia szerokiego spektrum zajęć muzealnych w różnych rodzajach muzeum i dla różnych grup odbiorców, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • wstęp do etnologii,
 • propedeutyka muzealnictwa,
 • historiozofia,
 • historia muzealnictwa i kolekcjonerstwa na tle europejskim,
 • antropologia kulturowa,
 • muzea barwy i broni,
 • systemy zarządzania informacją w muzeach,
 • kultura materialna czasów nowożytnych,
 • archeologia Polski na tle europejskim,
 • wystawiennictwo muzealne,
 • edukacja muzealna,
 • formalno- prawne podstawy funkcjonowania muzeów,
 • cyfryzacja i digitalizacja zbiorów,
 • nowe formy popularyzacji dóbr kultury,
 • zarządzanie kolekcją i muzeum,
 • architektura muzealna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Muzeologii na Uniwersytecie Rzeszowskim zdobywają wiedzę z zakresu podstaw archeologii, historii, historii sztuki i etnografii. Poznają w praktyce cele i zasady działania nowoczesnych muzeów, zapoznając się z funkcjonowaniem takich instytucji ważnych dla polskiej i europejskiej kultury, reprezentujących różne jej dziedziny. Kształcą się na specjalistów przygotowanych do całego spektrum działań muzealnych – od zadań związanych z gromadzeniem, przechowywaniem i katalogowaniem zbiorów po pomocniczą rolę w przygotowaniu ekspozycji oraz prowadzenie działań edukacyjnych.

 

Praca po studiach

Absolwenci Muzeologii na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach muzealnych i instytucjach kultury.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Muzeologię warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do zawodów związanych z tą dyscypliną. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Patrycja, studentka Muzeologii mówi:

„Czego oczekiwałam od studiów? Ciekawych zajęć, różnych ścieżek rozwoju, możliwości rozwijania zainteresowań. Wszystko to odnalazłam na Uniwersytecie Rzeszowskim.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

MUZEOLOGIA - ważne informacje

Muzeologia studia Rzeszów

Muzeologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Muzeologię na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii sztuki,
 • podstaw archeologii,
 • ochrony zabytków,
 • funkcjonowania instytucji muzealnych,
 • metod diagnozowania potrzeb odbiorców muzeów,
 • edukacji muzealnej,
 • ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Muzeologia:

Absolwent kierunku Muzeologia na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach muzealnych,
 • instytucjach kultury.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)