Muzeologia - Rzeszów

Muzeologia - Rzeszów

Muzeologia - Rzeszów

Studia w Rzeszowie

muzeologia

Odkryj muzeologia w Rzeszowie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Muzeologia studia Rzeszów - 2021 | woj. podkarpackie

Studia na kierunku Muzeologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). 

Studia w Rzeszowie na kierunku muzeologia to studia skupiające się na przekazywaniu interdyscyplinarnej wiedzy oraz kształceniu z zakresu pojęć dotyczących między innymi funkcjonowania muzeów, historii muzealnictwa, aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa. Program studiów dostarcza studentom również wiedzy z obszaru prowadzenia zajęć muzealnych, przygotowywania wystaw i opracowywania zbiorów różnego rodzaju w tym historycznych, artystycznych, archeologicznych czy etnograficznych.

Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku muzeologia, dzięki zdobytej wiedzy, oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi na takich stanowiskach jak pracownik wszelkich placówek muzealnych i innych, które zajmują się magazynowaniem, inwentaryzacją oraz popularyzacją zabytków, a także zbiorów. Absolwenci będą mogli również zatrudnić się w innych instytucjach kultury, które zajmują się problematyką dziedzictwa oraz jego ochrony. Studia z zakresu muzeologii dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

czytaj dalej wszystko o Muzeologia - Rzeszów

Zobacz, na jakich uczelniach w Rzeszowie jest kierunek muzeologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski

Jednostka prowadząca

Muzeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek muzeologia?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku muzeologia, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Przedmioty maturalne, które są najczęściej wymaganymi w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku muzeologia:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Muzeologia w Rzeszowie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MUZEOLOGIA RZESZÓW STUDIA I STOPNIA

MUZEOLOGIA RZESZÓW STUDIA II STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MUZEOLOGIA RZESZÓW STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUZEOLOGIA W RZESZOWIE?

Studia w Rzeszowie na kierunku muzeologia to studia skupiające się na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności, oraz kompetencji potrzebnych do tego, aby przygotować studentów do podjęcia w przyszłości pracy zawodowej w obszarze związanym z muzeologią.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzy z zakresu funkcjonowania muzeów, historii muzealnictwa, aktualnych uwarunkowań ich działalności oraz wystawiennictwa, a także problematyki związanej z edukacją muzealną.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach, studenci zdobędą praktyczną wiedzę oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku muzeologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Rzeszowie na kierunku muzeologia to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu dziejów sztuki zarówno polskiej, europejskiej, jak i pozaeuropejskiej z okresu czasów od starożytności po współczesność, archeologii, historii, etnografii, a także historii sztuki.

Studenci poszerzą swoją wiedzę również o zagadnienia, które są związane z między innymi z funkcjonowaniem instytucji kultury, które są ważne dla zarówno kultury polskiej, jak i europejskiej, nauczą się posługiwania specjalistycznym językiem z obszaru historii sztuki oraz nauczą się dokonywać i sporządzać dokumentację zabytków, przygotowywać wystawy dzieł sztuki oraz upowszechniać sztukę, a także obracać dziełami sztuki i rozwiną swoje kompetencje językowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MUZEOLOGIA W RZESZOWIE?

Studia na kierunku muzeologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MUZEOLOGIA W RZESZOWIE?

Uczelnie w Rzeszowie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku muzeologia, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru szeroko rozumianej historii sztuki, muzealnictwa oraz funkcjonowania muzeów, mają szerokie możliwości zawodowe.

Absolwenci studiów w Rzeszowie na kierunku muzeologia, przygotowani są do uczestniczenia w ważnej aktualnie gałęzi w gospodarce, która jest związana ze sztuką, która jest niezwykle ważna w życiu i rozwoju każdego człowieka.

Specjaliści z zakresu muzeologii między innymi mogą rozpocząć pracę na takich stanowiskach jak pracownik, wszelkich placówek muzealnych i innych, które zajmują się magazynowaniem, inwentaryzacją oraz popularyzacją zabytków, a także zbiorów.

Absolwenci będą mogli również zatrudnić się w innych instytucjach kultury, które zajmują się problematyką dziedzictwa oraz jego ochrony.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku muzeologia:

 • Pracownik w muzeum zajmujący się gromadzeniem, przechowywaniem oraz katalogowaniem zbiorów
 • Pracownik w muzeum odpowiadający za przygotowanie ekspozycji
 • Pracownik zajmujący się prowadzeniem działań edukacyjnych
 • pracownik muzeum,
 • pracownik instytucji kulturalnych,
 • pracownik w placówkach oświatowych,
 • pracownik skansenu,
 • pracownik wiosek edukacyjnych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Muzeologia w Rzeszowie?

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

kierunki studiów w Rzeszowie

studia w Rzeszowie

 

MUZEOLOGIA - ważne informacje

muzeologia studia

studia historyczne w Rzeszowie

studia historyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Popularne kierunki historyczne w Rzeszowie

Kierunki historyczne w Rzeszowie

Komentarze (0)