Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

09.02.2022

Ochrona środowiska – Uniwersytet Rzeszowski 2022

Studia na kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku ochrona środowiska w UR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Ochrona środowiska to wszystkie działania, które człowiek podejmuje na rzecz zachowania środowiska naturalnego w jak najlepszym stanie. Ochrona środowiska to zarówno naprawianie wyrządzonych już w tym obszarze szkód, jak i zaniechanie destrukcyjnych posunięć względem wszystkich ożywionych i nieożywionych elementów przyrody. To także kierunek studiów, który przygotowuje do tych działań. Odnaleźć go można w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Kształcenie na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim umożliwia pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz inżynieryjno- technicznych. Studenci poznają nowoczesne metody oceny stanu ekologicznego środowiska i zarządzania zasobami przyrody, jak również uczą się samodzielnego planowania i wykonywania eksperymentów oraz rozwiązywania zadań inżynierskich. Istotnym elementem studiów są zajęcia terenowe, mające na celu aktywne zaznajamianie się z przyrodą, a także zrozumienie związków przyczynowo- skutkowych między działaniami człowieka a zmianami w środowisku przyrodniczym.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • wiedza o siedlisku,
 • podstawy technologii przemysłowych,
 • flora Polski,
 • biochemia analityczna w ochronie środowiska,
 • klimatologia i meteorologia,
 • hydrologia,
 • biologia sanitarna,
 • mechanizmy ewolucji,
 • hydrobiologia i monitoring wód,
 • dendrologia,
 • geomorfologia,
 • ochrona atmosfery i monitoring powietrza,
 • grafika inżynierska,
 • ochrona krajobrazu wiejskiego

 

Nabywane umiejętności

Studenci Ochrony środowiska nabywają umiejętności między innymi z zakresu ekologii roślin i zwierząt, ekologii krajobrazu, grafiki inżynierskiej, geograficznych systemów informacyjnych (GIS), oceny stanu ekologicznego ekosystemów, ochrony przyrody, planowania przestrzennego, podstaw geodezji, projektowania korytarzy ekologicznych, czy środowiskowych aspektów korzystania ze źródeł energii odnawialnej.

 

Praca po studiach

W jaki sposób wykorzystać pozyskaną na studiach wiedzę? Absolwenci Ochrony środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, parkach narodowych i krajobrazowych, instytutach naukowych, instytucjach powołanych do zarządzania i monitorowania środowiska, laboratoriach, nadleśnictwach.

 

Opinie

Studia w Rzeszowie dają szerokie możliwości edukacyjne, dlatego w mieście tym każdy zainteresowany zdobyciem wiedzy powinien znaleźć coś dla siebie. W zakresie omawianej przez nas dziedziny także. Wybierając Ochronę środowiska warto wiedzieć, która uczelnia zapewni najlepsze przygotowanie do zawodów związanych z tą dyscypliną. Jakie ma Uniwersytet Rzeszowski opinie? Karolina, studentka Ochrony środowiska mówi:

„Zależało mi na studiach praktycznych, z wieloma zajęciami, na których rzeczywiście nabywa się umiejętności i kompetencji do pracy. Taki program znalazłam na Uniwersytecie Rzeszowskim. To uczelnia, którą mogę polecić każdemu, kto chce zdobyć wiedzę praktyczną.”

 

 

STUDIA W RZESZOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Rzeszowie

Studia w Rzeszowie

 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA - ważne informacje

Ochrona środowiska studia Rzeszów

Ochrona środowiska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ochronę środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • procesów biologicznych warunkujących życie na różnych poziomach jego organizacji,
 • procesów ekologicznych i ewolucyjnych warunkujących różnorodność biologiczną,
 • zjawisk i procesów geologicznych, geomorfologicznych i glebowych zachodzących współcześnie i w geologicznej skali czasu,
 • zmian i zagrożeń środowiska spowodowanych działalnością człowieka,
 • oceny systemów ochrony zasobów wodnych i atmosfery,
 • organizowania monitoringu środowiska i interpretacji wyników,
 • technik odnowy środowiska.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ochrona środowiska:

Absolwent kierunku Ochrona środowiska na Uniwersytecie Rzeszowskim znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • parkach narodowych i krajobrazowych,
 • instytutach naukowych,
 • instytucjach powołanych do zarządzania i monitorowania środowiska,
 • laboratoriach,
 • nadleśnictwach,
 • placówkach edukacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena uzyskana na dyplomie ukończenia studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Rzeszowski

Komentarze (0)