Gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Gospodarka przestrzenna – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Gospodarka przestrzenna jest bardzo szeroką dziedziną, która obejmuje wszelkie działania związane z użytkowaniem różnego rodzaju przestrzeni. Zajmuje się planowaniem, konstruowaniem rozmaitych budowli, czy też dbaniem o te, które już istnieją. Istotnym elementem działania w zakresie gospodarki przestrzennej jest harmonia, aby racjonalnie wykorzystywać przestrzeń geograficzną i tworzyć długofalowe plany rozwoju gospodarczego.

Kształcenie na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno- gospodarczego, jak również wiedzy ekonomicznej, przyrodniczej i społecznej. Studenci uczą się opracowywania projektów planów zagospodarowania przestrzennego oraz programów rozwoju społeczno- gospodarczego, przygotowywania i przeprowadzania projektów inwestycyjnych w skali lokalnej, regionalnej i krajowej, a także opracowywania analiz przestrzennych zjawisk społecznych, gospodarczych i przyrodniczych oraz zarządzania jednostkami terytorialnymi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy urbanistyki i architektury,
 • projektowanie urbanistyczne,
 • projektowanie komputerowe w środowisku CAD,
 • systemy informacji geograficznej GIS,
 • lokalizacja działalności gospodarczej,
 • prawoznawstwo,
 • samorząd terytorialny w Polsce,
 • rysunek techniczny i planistyczny,
 • planowanie przestrzenne,
 • zarządzanie jednostką terytorialną,
 • gospodarka nieruchomościami

 

Nabywane umiejętności

Studenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie stosowania metod opisu struktury przestrzennej jednostek terytorialnych, graficznego przedstawiania obiektów przestrzennych, czytania rysunków technicznych, sporządzania odwzorowań graficznych elementów przestrzennych, stosowania zasad prawa. Ponadto, rozwijają umiejętności opracowywania planów zagospodarowania fragmentu obszaru zurbanizowanego z uwzględnieniem wymagań technicznych, społecznych, przyrodniczych i kulturowych, jak również opracowywania dokumentów planistycznych określających sposób zagospodarowania przestrzeni.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji rządowej i samorządowej, pracowniach projektowych, pracowniach planistycznych, agencjach rozwoju, agencjach nieruchomości, firmach doradczych i konsultingowych.

 

Opinie

Poznań należy do najważniejszych ośrodków akademickich, a kierunki studiów w Poznaniu tworzą razem bardzo długą listę interesujących dyscyplin, które każdego roku przyciągają nowe rzesze kandydatów na studia. W szerokiej ofercie dydaktycznej swoje miejsce ma również Gospodarka przestrzenna. Ale w której uczelni ją studiować? Czy omawiany przez nas UAM będzie trafionym, edukacyjnym pomysłem? Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Adam, student Gospodarki przestrzennej mówi:

„UAM był moim pierwszym wyborem i cieszę się, że studiuję właśnie tutaj. To jedna z najlepszych uczelni w naszym kraju, która kształci prawdziwych specjalistów.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

GOSPODARKA PRZESTRZENNA - ważne informacje

Gospodarka przestrzenna studia Poznań

Gospodarka przestrzenna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Gospodarkę przestrzenną na UAM:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • opracowywania dokumentów planistycznych,
 • geograficznych systemów informacji przestrzennej,
 • gospodarki nieruchomościami,
 • opracowywania wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych,
 • społecznego kontekstu zagospodarowania przestrzeni oraz cywilizacyjnych i kulturowych uwarunkowań jej kształtowania,
 • zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym jednostek,
 • opracowywania analiz i podejmowanie działań z zakresu marketingu terytorialnego,
 • rewitalizacji obszarów zurbanizowanych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Gospodarka przestrzenna:

Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji rządowej i samorządowej,
 • pracowniach projektowych,
 • pracowniach planistycznych,
 • agencjach rozwoju,
 • agencjach nieruchomości,
 • firmach doradczych i konsultingowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia geograficzne wybrać

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna - wszystko co musisz wiedzieć

Studia geograficzne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki geograficzne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)