Gospodarka przestrzenna - Poznań

Gospodarka przestrzenna - Poznań

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Poznaniu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 3 lub 3,5 roku • 1,5 roku lub 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

19.01.2024

Gospodarka przestrzenna studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Gospodarka przestrzenna - Poznań
Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Poznaniu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 15 lipca 2024 r. | Gospodarka przestrzenna Poznań - terminy rekrutacji >

Opis kierunku 

Gospodarka przestrzenna to interdyscyplinarny kierunek studiów będącym fuzją nauk geograficznych, ekonomistycznych, urbanistycznych, planowania przestrzennego i zarządzania. Studenci nabywają praktyczne umiejętności z zakresu przygotowywania ofert inwestycyjnych i dokumentów planistycznych, opracowywania planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych, czy konstruowania lokalnych strategii rozwoju oraz rewitalizacji obszarów wiejskich. Ponadto, poznają tajniki przeprowadzania prawidłowych prac w procesach zarządzania rozwojem w skali lokalnej i regionalnej, oraz podejmowania współpracy z regionami europejskimi. Studenci zostaną również wyposażeni w wiedzę dotyczącą pozyskiwania środków z Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój regionalny i infrastrukturalny.

 

Praca po studiach

Absolwenci studiów na kierunku gospodarka przestrzenna pracują w działach planowania przestrzennego administracji publicznej, gdzie zajmują stanowiska urbanistów, planistów, specjalistów ds. gospodarki gruntami, promocji i rozwoju regionalnego. Znajdują zatrudnienie również w pracowniach planistycznych i urbanistycznych, a także w biurach projektowych. Dobrze odnajdą się również w firmach konsultingowych i doradczych. Niektórzy absolwenci decydują się na podjęcie pracy w agencjach nieruchomości jako rzeczoznawcy majątkowi czy pośrednicy w obrocie nieruchomości.

 

Uczelnie

Studia w Poznaniu 2024/2025 na kierunku gospodarka przestrzenna możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Collegium Polonicum w Słubicach) oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechaniczej UP).

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek gospodarka przestrzenna w Poznaniu?

Aby zostać studentem kierunku gospodarka przestrzenna w Poznaniu będziesz musiał spełnić kilka istotnych wymagań. Najważniejszą kwestią jest jak najlepsze zaliczenie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz dodatkowych, do których należą na przykład: biologia, chemia, fizyka, geografia i informatyka.

Dużym atutem będzie także uczestnictwo w olimpiadach naukowych z zakresu nauk ścisłych, co z pewnością pozytywnie wyróżni Cię na tle innych kandydatów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

Współcześnie, w czasach rozwoju gospodarczego, przemysłowego i urbanizacyjnego, coraz więcej uwagi należy przykładać do racjonalnego użytkowania i zagospodarowania przestrzeni, a także zachowania balansu pomiędzy środowiskiem naturalnym, a działalnością człowieka. Planowanie przestrzeni i infrastruktury to niezwykle trudne zadania, wymagające dużego poczucia estetyki i wyobraźni, ale także obszernej wiedzy technicznej. Kierunek gospodarka przestrzenna w Poznaniu umożliwia rozwijanie tych umiejętności i zdobycie wykształcenia, które pozwala na rzetelne wykonywanie powierzonych zadań zawodowych.

Osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia inżynierskie powinny przejawiać zainteresowanie naukami ścisłymi, technicznymi, przyrodniczymi oraz geograficznymi. Dodatkowym atutem będzie posiadanie dużych zdolności organizacyjnych, manualnych oraz kreatywność. Jeżeli posiadasz te cechy, to studia na kierunku gospodarka przestrzenna powinny być twoim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku gospodarka przestrzenna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna w Poznaniu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 roku do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Poznaniu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Poznaniu, ze względu na rosnącą popularność kierunków technicznych, coraz częściej decydują się na wprowadzenie studiów inżynierskich do swojej oferty kształcenia. Na chwilę obecną gospodarkę przestrzenną, zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu nauczania, można realizować na uczelniach, które znajdziesz w dziale poniżej.

Studia inżynierskie w Poznaniu mają ciekawy, interdyscyplinarny program nauczania, dzięki czemu studenci mogą rozwinąć swoją wiedzę z zakresu nauk technicznych, ścisłych, geograficznych, gospodarczych, a nawet społecznych. W siatce zajęć, która może się różnić w zależności od wybranej uczelni, znajdą się między innymi, takie przedmioty jak:

 • matematyka
 • prawoznawstwo
 • projektowanie urbanistyczne
 • grafika inżynierska
 • podstawy architektury

 

Oprócz wiedzy teoretycznej, będziesz miał okazję zyskać cenne kompetencje praktyczne, na przykład umiejętność projektowania komputerowego CAD czy wykonywania rysunku technicznego.

Uczelnie w Poznaniu - kierunek gospodarka przestrzenna:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UP w Poznaniu) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA PRZESTRZENNA?

Studia w Poznaniu kształcą specjalistów z obszaru różnorodnych dziedzin, którzy doskonale radzą sobie na wymagającym rynku pracy. Również po ukończeniu kierunku gospodarka przestrzenna zdobędziesz wiele możliwości rozwoju zawodowego i będziesz mógł liczyć na interesujące oferty pracy. Przede wszystkim znajdziesz zatrudnienie w jednostkach administracji publicznej, szczególnie w wydziałach planowania przestrzennego, urbanistyki oraz ochrony środowiska. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik firm budowlanych, biur projektowych czy firm deweloperskich.

Równie ciekawą opcją może być praca w:

 • agencjach rozwoju
 • firmach konsultingowych i doradczych
 • agencjach nieruchomości

 

Absolwenci często obejmują także stanowisko pracownika biurowego lub asystenta. Co więcej, po zakończeniu edukacji będziesz miał odpowiednie przygotowanie do założenia własnej działalności gospodarczej o profilu dopasowanym do twojego wykształcenia.

Gdzie studiować na kierunku gospodarka przestrzenna w Poznaniu?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

Uczelnie na których można studiować kierunek gospodarka przestrzenna w Poznaniu:

czytaj dalej uczelnie w Poznaniu

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Gospodarka przestrzenna w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Poznań studia i stopnia

Gospodarka przestrzenna Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Gospodarka przestrzenna Poznań studia stacjonarne

Gospodarka przestrzenna Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku gospodarka przestrzenna w Poznaniu

Gospodarka przestrzenna w Poznaniu

23 Uczelnie w Poznaniu

Poznań jest jednym z większych ośrodków akademickich w Polsce. Znajduje się tu osiem uczelni publicznych i aż piętnaście niepublicznych. Spośród nich przyszli studenci mogą wybrać m. in. słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, Politechnikę Poznańską, Uniwersytet Artystyczny, a także Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują poznańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Poznaniu

 

 

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia