Analityka żywności

Analityka żywności

Analityka żywności

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Analityka żywności – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Studia na kierunku analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie na temat tego, co jedzą, czy wybierają dobre produkty i w jakich warunkach je przechowują. Niestety, nie wszyscy potrafią na te pytania odpowiedzieć, dlatego powstał kierunek kształcący specjalistów w tym zakresie. Analityka żywności to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć rzetelną wiedzę analityczną ze znajomością technologii żywności, specyfiką przemysłu i kontroli jakości żywności.

Kształcenie na kierunku Analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z dziedziny nauk podstawowych, dotyczących chemii analitycznej i różnorodnych technik instrumentalnych, a także wiedzy o składnikach żywności, technologii ich przetwarzania i procesach produkcyjnych pod kątem jakości żywności i jej kontroli oraz nowoczesnych technikach analitycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • biochemia i chemia żywności,
 • analityka chemiczna,
 • inżynieria procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych,
 • biotechnologia żywności,
 • metrologia,
 • metody biologiczne w analizie żywności,
 • chemia związków biologicznie aktywnych,
 • techniki separacyjne i łączone,
 • biofizyka żywności,
 • projektowanie procesów w przemyśle spożywczym,
 • przetwórstwo, przechowalnictwo i opakowalnictwo żywności

 

Nabywane umiejętności

Studenci Analityki żywności nabywają umiejętności między innymi w zakresie identyfikowania zjawisk zachodzących w czasie przetwarzania i przechowywania żywności, identyfikowania składników odpowiadających za właściwości funkcjonalne i cechy sensoryczne żywności, wykorzystywania zaawansowanych technik instrumentalnych do badania żywności, organizowania i zarządzania pracą w laboratorium.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Analityki żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach naukowo- badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, laboratoriach analitycznych, laboratoriach kontroli jakości produktów spożywczych, zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

 

Opinie

Analityka żywności to coraz popularniejszy kierunek, ale i tak nie występuje dość często w ofertach dydaktycznych szkół wyższych. Można go studiować w Poznaniu, w omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Sandra, studentka Analityki żywności mówi:

„Uniwersytet Adama Mickiewicza oferuje innowacyjne kierunki studiów, a za przykład posłużyć może Analityka żywności. Na studiach powinno się rozwijać konkretne, praktyczne umiejętności, bo to one są podstawą sukcesu na rynku pracy. Właśnie dlatego studiuję tutaj, na UAM.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ANALITYKA ŻYWNOŚCI - ważne informacje

Analityka żywności studia Poznań

Analityka żywności studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Analitykę żywności na UAM w Poznaniu:

Absolwent kierunku Analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • technologii wytwarzania i przetwarzania różnego rodzaju żywności,
 • identyfikacji ryzyka zdrowotnego związanego z chemicznym i mikrobiologicznym zanieczyszczeniem żywności,
 • właściwości fizykochemicznych składników żywności,
 • reakcji chemicznych zachodzących w żywności,
 • wykorzystywania zaawansowanych technik instrumentalnych do badania żywności,
 • zasad bezpieczeństwa pracy w laboratorium,
 • zarządzania pracą w laboratorium.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Analityka żywności:

Absolwent kierunku Analityka żywności na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach naukowo- badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • laboratoriach analitycznych,
 • laboratoriach kontroli jakości produktów spożywczych,
 • zakładach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą i obrotem żywności.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)