Biologia

Biologia

Biologia

27.01.2022

Biologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku biologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku biologia w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).  Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Biologia to życie. Skupia się na analizie funkcji życiowych organizmów oraz bada drogi i mechanizmy ich rozwoju, budowę, ewolucję gatunkową oraz wzajemne oddziaływania i relacje ze środowiskiem. Z racji tego, że dotyka każdej sfery życia, dzieli się na poszczególne elementy, choć w ramach studiów można pozyskać także wiedzę ogólną w jej zakresie. Wystarczy tylko wybrać kierunek o nazwie Biologia, który realizowany jest na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Biologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu ogólnych zagadnień biologii, opartej na podstawach nauk ścisłych i przyrodniczych. Studenci uczą się stosować różne techniki i narzędzia badawcze, a także pozyskiwać i rozliczać fundusze na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Biologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • biologia komórki,
 • budowa i fizjologia roślin,
 • świat zwierząt,
 • monitoring przyrodniczy,
 • maszyny molekularne,
 • podstawy neurobiologii,
 • genetyka cech wielogenowych u człowieka,
 • historia życia na ziemi,
 • diagnostyka mikrobiologiczna,
 • surowce roślinne w farmacji i kosmetyce,
 • ekologia behawioralna,
 • migracje zwierząt,
 • modelowanie procesów biologicznych

 

Nabywane umiejętności

Studenci Biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych, stosowania technik i narzędzi badawczych biologii doświadczalnej, wykonywania ekspertyz, przeprowadzania obserwacji. Ponadto, uczą się opisywać i wyjaśniać różnice w budowie komórek prokariotycznych i eukariotycznych, wskazywać źródła zmienności organizmów oraz czasowe i przestrzenne uwarunkowania różnorodności biologicznej, czy też wyjaśniać reguły funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Biologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w placówkach naukowo- badawczych, laboratoriach badawczych, laboratoriach kontrolnych, laboratoriach  diagnostycznych, jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska, ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt, administracji państwowej i samorządowej.

 

Opinie

Biologia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Poznaniu to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Ewelina, studentka Biologii mówi:

„Studia powinny być czasem intensywnej nauki, ale także czasem, w którym poznaje się ciekawych ludzi i rodzą się przyjaźnie na całe życie. Tak właśnie jest na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. „

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

BIOLOGIA - ważne informacje

Biologia studia Poznań

Biologia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Biologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • biologii komórki i organizmu,
 • organizacji tkanek i organów oraz zależności funkcjonalnych między nimi,
 • mechanizmów molekularnych przepływu informacji genetycznej,
 • ekologii krajobrazu,
 • mechanizmów funkcjonowania życia na poziomie populacji, biocenozy i ekosystemu,
 • mechanizmów ewolucji,
 • metod analizy statystycznej,
 • metod i technik prowadzenia badań terenowych,
 • inżynierii genetycznej i komórkowej,
 • posługiwania się językiem naukowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Biologia:

Absolwent kierunku Biologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • placówkach naukowo- badawczych,
 • laboratoriach badawczych,
 • laboratoriach kontrolnych,
 • laboratoriach diagnostycznych,
 • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
 • ośrodkach uprawy roślin i hodowli zwierząt,
 • administracji państwowej i samorządowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku biologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen ze studiów wyższych oraz ocena z egzaminu dyplomowego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)