Dialog i doradztwo społeczne

Dialog i doradztwo społeczne

Dialog i doradztwo społeczne

27.01.2022

Dialog i doradztwo społeczne – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku dialog i doradztwo społeczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku dialog i doradztwo społeczne w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

„Dialog” to słowo, które słyszymy coraz częściej. Pojawia się w świecie polityki, mediów, ale przede wszystkim powinno wybrzmiewać w życiu codziennym, w relacjach międzyludzkich, czy życiu rodzinnym. Co stoi na drodze do realizacji marzeń współczesnego człowieka o pokojowym współistnieniu, społecznym dialogu, udanym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie? W jaki sposób rodzą się konflikty i jak można im przeciwdziałać? Jak rozmawiać z drugim człowiekiem? Na te oraz inne pytania odpowiedzi znajdą ci, którzy wybiorą kierunek Dialog i doradztwo społeczne, realizowany na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Dialog i doradztwo społeczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy złożonej, dotyczącej etycznych i psychologicznych zagadnień związanych z relacjami personalnymi i relacjami społecznymi. Studenci zaznajamiają się ze społecznym funkcjonowaniem człowieka, wpływem sytuacji społecznych na przebieg procesów psychicznych i zachowanie ludzi, a także z rodzajami struktur społecznych i zasadami treningu interpersonalnego. Ponadto, poznają szczegółowe zasady procesu komunikacyjnego, język manipulacji oraz mechanizmy powstawania i rozwiązywania konfliktów.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Dialog i doradztwo społeczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się szerokim programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • antropologia filozoficzna,
 • podstawy komunikacji interpersonalnej,
 • mediacje społeczne,
 • katolicka nauka o małżeństwie i rodzinie,
 • prawo rodzinne i opiekuńcze,
 • konflikty i ich rozwiązywanie,
 • trening umiejętności wychowawczych,
 • problemy i dysfunkcje w życiu rodzinnym

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Dialog i doradztwo społeczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie określania interesów stron konfliktu i prowadzenia mediacji, wskazywania sposobów przezwyciężania trudności w sytuacji osób nieletnich, rodzin oraz małych grup społecznych, prowadzenia działań w zakresie przygotowania do małżeństwa i poradnictwa rodzinnego i małżeńskiego, obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Dialogu i doradztwa społecznego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie jako trenerzy grupowi i indywidualni, doradcy do spraw aktywizacji zasobów ludzkich, mediatorzy w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz w sporach wielostronnych, doradcy życia rodzinnego.

 

Opinie

Dialog i doradztwo społeczne to kierunek wyjątkowy także dlatego, że nie występuje szeroko w ofertach dydaktycznych rodzimych szkół wyższych. Można go odnaleźć w katalogu edukacyjnym omawianej przez nas uczelni, zatem planując podjąć naukę warto przyjrzeć się jej bliżej. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Ola, studentka Dialogu i doradztwa społecznego mówi:

„UAM oferuje unikatowe kierunki kształcenia, czyli takie, dzięki którym można zdobyć innowacyjne wykształcenie. To uczelnia, która wyróżnia się nie tylko ofertą dydaktyczną i zajęciami, ale także wspaniałą atmosferą.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

DIALOG I DORADZTWO SPOŁECZNE - ważne informacje

Dialog i doradztwo społeczne studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Dialog i doradztwo społeczne na UAM:

Absolwent kierunku Dialog i doradztwo społeczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • humanizmu personalistyczno- teistycznego,
 • cielesności i duchowości człowieka,
 • biologicznych mechanizmów zachowania,
 • dialogu międzykulturowego,
 • społecznego funkcjonowania człowieka,
 • etyki życia małżeńskiego,
 • katolickiej nauki o małżeństwie i rodzinie,
 • rozwiązywania konfliktów,
 • mediacji społecznych i rodzinnych,
 • socjologii komunikacji społecznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Dialog i doradztwo społeczne:

Absolwent kierunku Dialog i doradztwo społeczne na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi jako:

 • trener indywidualny i grupowy,
 • doradca do spraw aktywizacji zasobów ludzkich,
 • mediator w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz w sporach wielostronnych,
 • doradca życia rodzinnego w różnych poradniach rodzinnych,
 • doradca w zakresie przygotowania do małżeństwa,
 • nauczyciel przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)