Muzykologia

Muzykologia

Muzykologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Muzykologia obejmuje obszarem swych zainteresowań dorobek muzyczny poszczególnych epok, regionów i kultur, historię muzyki, interpretację źródeł muzycznych i wiele innych aspektów muzyki na przestrzeni dziejów. To coś więcej niż kierunek studiów. To prawdziwa gratka dla sympatyków tej dziedziny sztuki.

Kształcenie na kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście zjawisk kultury oraz nabycie umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnień współczesnej krytyki muzycznej w wymiarze teoretycznym i praktycznym, jak również wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów muzycznych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • zasady muzyki,
 • muzyka popularna,
 • historia muzyki średniowiecza i renesansu,
 • akustyka muzyczna,
 • style jazzu,
 • podstawy edytorstwa muzycznego,
 • dawne notacje muzyczne,
 • historia muzyki staropolskiej,
 • historia muzyki baroku,
 • muzyka w przestrzeni społecznej,
 • metodologia badań muzykologicznych,
 • teorie kultury

 

Nabywane umiejętności

Studenci Muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Między innymi w zakresie posługiwania się zapisem nutowym, posługiwania się edytorami nutowymi, przeszukiwania muzycznych baz danych oraz analizy dzieła muzycznego różnych epok różnymi metodami.

 

Praca po studiach

Z pokaźnym bagażem wiedzy i szerokim wachlarzem umiejętności absolwenci Muzykologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach kultury, agencjach artystycznych, teatrach muzycznych, szkołach muzycznych.

 

Opinie

Muzykologia dość rzadko pojawia się w ofertach edukacyjnych, zatem chcąc ją studiować należy zwrócić uwagę na Poznań i uczelnię z tego miasta. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Michalina, studentka Muzykologii mówi:

„Uniwersytet Adama Mickiewicza to dla mnie spełnienie marzeń. Chciałam studiować tylko tutaj, zwłaszcza że kierunek, który wybrałam wydaje się dość oryginalny. Jak bardzo mi zależało? Tak bardzo, że przyjechałam na studia z drugiego krańca Polski.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Muzykologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • akustyki muzycznej,
 • zasad kształtowania konstrukcji polifonicznych,
 • analizy muzycznej,
 • historii muzyki polskiej i powszechnej,
 • interpretacji dzieła muzycznego,
 • charakteryzowania muzyki ludowej różnych kontynentów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Muzykologia:

Absolwent kierunku Muzykologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach kultury,
 • agencjach artystycznych,
 • teatrach muzycznych,
 • szkołach muzycznych.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia muzyki, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku muzykologia.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia muzyczne wybrać

Studia na kierunku Muzykologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia muzyczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki muzyczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)