Geografia

Geografia

Geografia

27.01.2022

Geografia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku geografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku geografia w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).  Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Geografia to nauka funkcjonująca na styku dyscyplin przyrodniczych i społecznych. Zawiera w sobie różnorodne tematy i zagadnienia, dlatego też trudno o jednoznaczną jej definicję. W celu ułatwienia zrozumienia tej dyscypliny podzielono ją na dwie części: geografię fizyczną i ekonomiczną, choć niektórzy stosują trójpodział, dodając do niego jeszcze geografię regionalną. Niezależnie od definicji, sposobów rozróżniania i charakterystyki, geografia to niezwykle interesujący kierunek kształcenia, który można studiować na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Geografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz społeczno- ekonomicznych, jak również wiedzy na temat relacji człowiek- środowisko. Studenci otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań w konkretnych obszarach dyscypliny, między innymi kartografii, hydrologii, meteorologii, geomorfologii, geografii gospodarczej, geografii ludności i osadnictwa. Istotnym elementem studiów na kierunku Geografia są ćwiczenia terenowe, podczas których studenci mają możliwość poznania różnych regionów Polski i ich zróżnicowania geograficznego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Geografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • kartografia i topografia,
 • geomorfologia,
 • klimatologia i meteorologia,
 • hydrologia i oceanografia,
 • kształtowanie i ochrona środowiska,
 • geografia rolnictwa i przemysłu,
 • geografia ludności i osadnictwa,
 • geografia polityczna,
 • systemy informacji geograficznej GIS,
 • metody regionalizacji,
 • procesy urbanizacji,
 • kartografia internetowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Geografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania różnych metod pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji danych dotyczących środowiska geograficznego, analizowania mapy i innych opracowań graficznych, oceny wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze, analizowania regionu lub miejscowości w kontekście warunków środowiska geograficznego.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Geografii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w urzędach gmin, urzędach wojewódzkich, urzędach marszałkowskich, urzędach statystycznych, firmach kartograficznych, firmach konsultingowych, Regionalnym Zarządzanie Gospodarki Wodnej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Opinie

Geografia to jeden z najważniejszych kierunków kształcenia, który odnajdziemy w ofertach edukacyjnych wielu szkół wyższych. Ale która uczelnia będzie najlepsza i spełni nasze edukacyjne oczekiwania? Studia w Poznaniu to szeroki temat dlatego zawężając nasze poszukiwania, warto zadać pytanie: jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Hubert, student Geografii mówi:

„Jak się studiuje na UAM? Bardzo dobrze. Nauki jest dużo, ale jest ona ciekawa, prowadzona w interesującej formie, zatem nie ma mowy o nudnych zajęciach.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

GEOGRAFIA - ważne informacje

Geografia studia Poznań

Geografia studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geografię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • podsystemów przyrodniczych i podsystemów społeczno- ekonomicznych,
 • zróżnicowania warunków klimatycznych Ziemi,
 • procesu obiegu wody w przyrodzie,
 • właściwości gleb i czynników warunkujących ich zróżnicowanie na Ziemi,
 • zróżnicowania przestrzennego głównych sfer gospodarki,
 • kartografii, topografii i systemów informacji geograficznej,
 • analizowania map i innych opracowań graficznych,
 • analizowania uwarunkowań lokalizacji działalności gospodarczej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geografia:

Absolwent kierunku Geografia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • urzędach gmin,
 • urzędach wojewódzkich,
 • urzędach marszałkowskich,
 • urzędach statystycznych,
 • firmach kartograficznych,
 • firmach konsultingowych,
 • Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej,
 • Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)