Geografia - Poznań

Studia w Poznaniu 

geografia

Odkryj geografię w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

17.02.2023

Geografia studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku geografia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia na kierunku geografia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku geografia w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 11 lipca 2023 r. | Geografia Poznań - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Poznaniu geografię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM).
 

Specjalności

Współczesne studia z geografii charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.
Popularne specjalności na kierunku geografia w Poznaniu: ekologia miasta, geo-grafika, geoanaliza społeczno-ekonomiczna.

czytaj dalej wszystko o Geografia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek GEOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Geografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek geografia?

Jeśli rozważasz studia na kierunku geografia w Poznaniu, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że w zależności od rodzaju studiów i trybu kształcenia rekrutacja może przebiegać inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Geografia w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA W POZNANIU?

Geografia to kompleksowo opracowany kierunek studiów, który łączy nauki przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne, jednocześnie umożliwia zrozumienie relacji zachodzących między człowiekiem i środowiskiem.

W trakcie zdobywanej edukacji będziesz miał/a szansę zdobyć wiedzę z różnych działów geografii, takich jak kartografia, hydrologia, geomorfologia, geografia gospodarcza, geografia ludności o osadnictwa.

Na studentów czekają ćwiczenia terenowe, które umożliwiają poznanie różnych regionów Polski oraz ich zróżnicowanie geograficzne. Pozwoli Ci to uzyskać kompetencje sprowadzające się do gromadzenia i przetwarzania materiału empirycznego dzięki nowoczesnej aparaturze pomiarowej i zaawansowanym systemom informacji geograficznych (GIS).

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Geografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Kierunek geografia w Poznaniu możesz realizować w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Studia licencjackie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Kształcenie na studiach magisterskich trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Studia drugiego stopnia uzupełniają wiedzę zdobywaną na etapie licencjatu.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W interdyscyplinarnie stworzonym programie studiów geograficznych znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: klimatologia i meteorologia, geografia rolnictwa i przemysłu, systemy informacji geograficznej GIS, kształtowanie i ochrona środowiska, geografia polityczna. Oczywiście lista zajęć zmienia się wraz z poziomem kształcenia.

Kierunek geografia w Poznaniu pozwoli Ci zdobyć wiedzę odnoszącą się do zróżnicowanych procesów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych w różnych skalach przestrzennych zarówno globalnej, jak i regionalnej oraz lokalnej.

Studenci rozwijają swoje zainteresowania dzięki specjalizacjom i fakultetom. Nauczysz się opracowywać i interpretować dane, wykorzystując przy tym metody statystyczne i GIS, tworzyć mapy i interpretować dane teledetekcyjne, a także analizować procesy atmosferyczne i hydrologiczne.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOGRAFIA W POZNANIU?

Studia na kierunku Geografia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Geografia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GEOGRAFIA W POZNANIU?

Geografia to kierunek, który przygotowuje absolwentów do pracy na stanowiskach konsultantów i ekspertów w urzędach gmin, urzędach wojewódzkich, marszałkowskich, a także do roli nauczycieli geografii w szkołach różnego szczebla. Możliwości rozwoju zawodowego i badawczego jest jednak dużo więcej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku geografia:

 • Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska
 • Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
 • Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej
 • jednostki Lasów Państwowych
 • wydawnictwa i firmy kartograficzne
 • urzędy statystyczne
 • firmy konsultingowe

Absolwenci często podejmują pracę w wydziałach ochrony środowiska i planowania przestrzennego w urzędach administracji państwowej i samorządowej, a także w ośrodkach analityczno-badawczych, które zajmują się zarówno badaniami atmosfery, hydrosfery, jak również badaniami społecznymi, statystycznymi.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Geografia w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Geografia Poznań studia i stopnia

Geografia Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Geografia Poznań studia stacjonarne

Geografia Poznań studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku geografia w Poznaniu

Kierunki geograficzne w Poznaniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia