Filologia czeska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia czeska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Może się wydawać, że język czeski bardzo zbliżony jest do naszego. To prawda, jednak istnieje kilka istotnych różnic, dzielących język polski od języka naszych sąsiadów. Mogą przekonać się o tym ci, którzy wybiorą kierunek Filologia czeska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznają oni także szeroką kulturę i tradycję państwa ze stolicą w Pradze.

Kształcenie na kierunku Filologia czeska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy na temat języka, literatury i kultury Czech. Kierunek kładzie szczególny nacisk na międzykulturowe aspekty komunikacji, wzbogacając tym samym kompetencje językowe o wiedzę z wybranych zachowań językowych, ich kulturowych uwarunkowań, funkcjonowania stereotypów i uprzedzeń.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia czeska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają szeroki program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • wiedza o kraju i kulturze Czech,
 • wstęp do filologii słowiańskiej,
 • literatura czeska w kontekście środkowoeuropejskim,
 • praktyczna nauka języka czeskiego,
 • gramatyka opisowa,
 • poetyka,
 • typy przekładu,
 • regiony turystyczne,
 • warsztat tłumacza,
 • kultura i stylistyka,
 • język i społeczeństwo,
 • współczesne kultury narodowe,
 • literatura powszechna

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii czeskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej, komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie, analizy tekstów, interpretacji zjawisk językowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii czeskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Poznaniu, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Daria, studentka Filologii czeskiej mówi:

„Filologia czeska nie jest najpopularniejszym kierunkiem i niezbyt często pojawia się w ofertach dydaktycznych. Na szczęście jest UAM, który oferuje studia w tym zakresie. To wyjątkowa uczelnia, dzięki której można rozwijać różne zainteresowania.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię czeską na UAM:

Absolwent kierunku Filologia czeska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • tworzenia tekstów zróżnicowanych stylistycznie i funkcjonalnie,
 • redagowania tekstów,
 • tradycji i kultury Czech,
 • analizowania i interpretowania tekstów literackich i naukowych,
 • historii Europy Środkowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia czeska:

Absolwent kierunku Filologia czeska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)