Japonistyka

Japonistyka

Japonistyka

27.01.2022

Japonistyka – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku japonistyka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku japonistyka w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Co wiemy o języku japońskim? Słowa wydają się dość proste do wymowy, ponieważ istnieje tylko 46 różnych dźwięków. Ponadto, większość słów nie ma odrębnych męskich i żeńskich odmian, dzięki czemu nauka niektórych aspektów japońskiego jest łatwiejsza niż innych języków, które mają specyficzne męskie i żeńskie identyfikatory płci. Co jeszcze? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą studia na kierunku Japonistyka, który realizuje Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Japonistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy i umiejętności związanych z językiem japońskim. Studia ukierunkowane są na praktyczną naukę języka, umiejętność swobodnej komunikacji w mowie i w piśmie, a także poznanie drugiego języka azjatyckiego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Japonistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka japońskiego,
 • nauka pisma japońskiego,
 • gramatyka opisowa języka japońskiego,
 • cywilizacja Japonii,
 • historia Japonii,
 • wstęp do translatoryki,
 • historia literatury japońskiej,
 • cywilizacje Azji,
 • gramatyka historyczna,
 • lektura tekstów japońskich

 

Nabywane umiejętności

Studenci Japonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności komunikowania się w języku japońskim, analizowania i dokonywania syntezy informacji, rozpoznawania i oceniania procesów i zjawisk językowych, posługiwania się narzędziami i metodami badawczymi, czy analizowania i interpretowania tekstów literackich, specjalistycznych oraz użytkowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Japonistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach tłumaczeń, dyplomacji, urzędach i innych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią, firmach międzynarodowych.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Poznaniu, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Oliwia, studentka Japonistyki mówi:

„Uniwersytet im. Adama Mickiewicza to najlepsze miejsce dla tych, którzy fascynują się krajem kwitnącej wiśni i chcą poznać go jak najlepiej. To świetna, nowoczesna uczelnia, dająca gwarancję powodzenia na rynku pracy.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

JAPONISTYKA - ważne informacje

Japonistyka studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Japonistykę na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Japonistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • teorii i metodologii badań z obszaru badań japonistycznych,
 • posługiwania się pismem japońskim oraz edytorem tekstu japońskiego,
 • organizowania i prezentowania wystąpień,
 • tłumaczenia tekstów literackich, specjalistycznych i użytkowych,
 • technik informacyjno- komunikacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Japonistyka:

Absolwent kierunku Japonistyka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach tłumaczeń,
 • dyplomacji,
 • urzędach i innych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią,
 • firmach międzynarodowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku japonistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język mniejszości narodowej, język obcy, język polski, język regionalny, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych oraz rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)