Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

Filologia rosyjska

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia rosyjska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Język rosyjski jest najpowszechniej używanym językiem słowiańskim, a posługuje się nim ponad 250 milionów ludzi. Najwięcej osób porozumiewa się po rosyjsku oczywiście w Rosji, ale jest on obecny także w takich krajach jak: Białoruś, Ukraina, Mołdawia, czy Kazachstan. Co wiemy o kraju pochodzenia tego języka? Aż 77% jego powierzchni zajmuje Syberia, a 20% światowych zasobów świeżej wody znajduje się w jeziorze Bajkał. Chcąc poznać więcej ciekawostek związanych z Rosją, należy udać się na odpowiednie studia. Na chętnych czeka Filologia rosyjska, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy o zjawiskach zachodzących w obszarze historii, literatury, kultury rosyjskiego obszaru językowego, a także nabycie praktycznych umiejętności z zakresu komunikacji interkulturowej, przekładu pisemnego i ustnego polsko- rosyjskiego oraz rosyjsko- polskiego.  

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem nauczania, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • historia literatury rosyjskiej,
 • historia Rosji,
 • gramatyka współczesnego języka rosyjskiego,
 • gramatyka konfrontatywna polsko- rosyjska,
 • pedagogika,
 • kultura rosyjskiego obszaru językowego,
 • język rosyjski w biznesie,
 • folklor i literatura staroruska,
 • praktyczna nauka języka rosyjskiego,
 • komparatystyka literacko- kulturowa

 

Nabywane umiejętności

Studenci Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się językiem rosyjskim, samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, oceniania zjawisk i procesów językowych i literackich. Uczą się analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk literackich, językowych i kulturowych, a także ich wzajemne powiązanie i przenikanie się, jak również posługiwać się teoriami z zakresu języka i literatury, paradygmatami badawczymi w typowych sytuacjach społecznych i językowych.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii rosyjskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w sektorze usług turystycznych, biurach tłumaczeń, redakcjach, wydawnictwach, instytucjach kulturalno- oświatowych, branży logistyczno- transportowej, administracji.

 

Opinie

Kierunki studiów w Poznaniu tworzą razem szeroką przestrzeń możliwości edukacyjnych. Język rosyjski cieszy się sporą popularnością, zatem nie może brakować kształcenia w jego zakresie. Ale którą uczelnię wybrać? Która oferuje ciekawy program i gwarantuje pozyskanie najwyższej jakości wykształcenia? Zbierając wszystkie pytania, można postawić jedno: jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Natalia, studentka Filologii rosyjskiej mówi:

„Studia w UAM to przygoda, z której wynosi się nie tylko wiedzę i umiejętności, ale i znajomości na całe życie. Warto przyjechać do Poznania i studiować właśnie tutaj. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię rosyjską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • historii Rosji,
 • poprawnego wykorzystywania języka w zakresie różnych rodzajów komunikacji językowej,
 • komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych,
 • interpretacji gramatycznej dowolnego tekstu,
 • zasad i reguł gramatycznych współczesnego języka,
 • rosyjskiego języka biznesu,
 • kultury rosyjskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia rosyjska:

Absolwent kierunku Filologia rosyjska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • sektorze usług turystycznych,
 • biurach tłumaczeń,
 • redakcjach,
 • wydawnictwach,
 • instytucjach kulturalno- oświatowych,
 • branży logistyczno- transportowej,
 • administracji.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)