Zarządzanie państwem

Zarządzanie państwem

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunki studiów

Zarządzanie państwem – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2021

Studia na kierunku zarządzanie państwem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Zarządzanie państwem to unikatowy kierunek, dzięki któremu można zdobyć wiedzę teoretyczną i praktyczną, stanowiącą fundament pracy zawodowej w szeroko rozumianym sektorze publicznym nowoczesnego państwa, a także instytucjach prywatnych współpracujących z tym sektorem. W której uczelni odnajdziemy ten kierunek? Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Zarządzanie państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych przy wykonywaniu obowiązków zawodowych w administracji rządowej, samorządowej oraz innych instytucjach publicznych i społecznych. Studenci poznają elementy wiedzy o państwie, polityce, administracji oraz zarządzaniu publicznym, jak również zaznajamiają się z zagadnieniami z zakresu prawa i ekonomii.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Zarządzanie państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • podstawy zarządzania,
 • Polska w międzynarodowych stosunkach politycznych,
 • prawo i postępowanie administracyjne,
 • podstawy nauki o organizacji,
 • prawo i instytucje Unii Europejskiej,
 • instytucje polityczne RP,
 • samorząd i polityka lokalna,
 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • e- administracja

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Zarządzanie państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie interpretowania zjawisk społecznych, istotnych dla efektywnego funkcjonowania i zarządzania państwem, a także jego instytucjami w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Uczą się prognozować praktyczne skutki konkretnych procesów i zjawisk, jak również identyfikować i analizować konkretne problemy zakłócające współpracę instytucji państwa.

 

Praca po studiach

Jak może wyglądać droga zawodowa po studiach? Absolwenci Zarządzania państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w instytucjach publicznych, ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich, jednostkach samorządowych, stowarzyszeniach, fundacjach, instytucjach europejskich.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to szeroki wachlarz edukacyjnych możliwości. W stolicy Wielkopolski odnajdziemy uczelnie, które oferują ciekawe i unikatowe kierunki. Przykładem jest omawiana przez nas uczelnia, proponująca kierunek dla osób planujących karierę w sektorze publicznym. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Adam, student Zarządzania państwem mówi:

„UAM oferuje nowoczesne kierunki, które odpowiadają na zapotrzebowania rynku. Warto tutaj studiować. Studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza to gwarancja solidnego, praktycznego wykształcenia, a potem ciekawej pracy.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM - ważne informacje

Zarządzanie państwem studia Poznań

Zarządzanie państwem studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Zarządzanie państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • etyki życia publicznego,
 • historii ustroju państwa,
 • instytucji politycznych współczesnych państw,
 • najnowszej historii politycznej Polski,
 • bezpieczeństwa publicznego,
 • ustroju samorządu terytorialnego,
 • zarządzania w sektorze publicznym,
 • analizowania zjawisk i procesów społecznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie państwem:

Absolwent kierunku Zarządzanie państwem na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach publicznych,
 • ministerstwach,
 • urzędach centralnych,
 • urzędach wojewódzkich,
 • jednostkach samorządowych,
 • stowarzyszeniach,
 • fundacjach,
 • instytucjach europejskich.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze i administracyjne wybrać

Studia na kierunku Zarządzanie państwem - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze i administracyjne w Poznaniu

UAM kierunki

Jakie są kierunki prawnicze i administracyjne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)