Zarządzanie państwem studia - kierunek studiów

Śledzisz informacje dotyczące świata polityki? Potrafisz obserwować i wyciągać prawidłowe wnioski na podstawie własnych spostrzeżeń? A może poszukujesz kierunku studiów, który kładzie duży nacisk na zapoznanie się z problematyką nauk społecznych? Jeśli zgodziłeś się co najmniej z jednym z tych pytań to znak, że powinieneś zapoznać się z szerokimi możliwościami zarówno edukacyjnymi, jak i zawodowymi, które oferują studia na kierunku Zarządzanie państwem!

Na początku należy wspomnieć o trzech ciekawych specjalnościach realizowanych w ramach programu. Pierwsza z nich to Administracja publiczna, która przygotowuje do pracy w instytucjach państwowych oraz samorządowych. Druga możliwość to Zarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej i jest ona dedykowana dla ludzi, którzy chcieliby działać zawodowo w obszarze Public Relations. Trzecia specjalność, czyli Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej z całą pewnością będzie w dalszym ciągu ceniona na rynku pracy, ze względu na nieustanne dofinansowania do różnych projektów. Uczęszczając na zajęcia zdobędziesz także przydatną wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania państwa. Oprócz tego zostaną zaprezentowane treści z takich dziedzina jak prawo, psychologia, ekonomia czy socjologia.

Zastanawiasz się gdzie będziesz mógł rozpocząć swoją karierę zawodową? Po ukończeniu studiów możesz starać się o zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej oraz samorządowej. Jako absolwent zatrudnienie znajdziesz również w szeroko rozumianych mediach masowego przekazu oraz w organizacjach pozarządowych. Dzięki zdobytym kompetencjom nie powinieneś mieć trudności z podjęciem pracy w firmach o charakterze doradczym. Nie da się ukryć, że ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie państwem oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego, zatem nie zastanawiaj się dłużej na wyborem, bo możesz przegapić szansę na obiecującą przyszłość!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunek zarządzanie państwem, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie państwem

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości mechanizmów funkcjonowania państwa
 • rozumienia zjawisk zachodzących między organami państwa a społeczeństwem
 • dysponowania wiadomościami dotyczących konsekwencji wprowadzania zmian w działalność państwa
 • interpretowania zjawisk politycznych, społecznych oraz gospodarczych
 • identyfikowania czynników wpływających negatywnie na relacje państwo – obywatel
 • gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji ważnych dla funkcjonowania państwa
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie państwem

Absolwent kierunku Zarządzanie państwem znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik jednostek administracji publicznej
 • pracownik firm konsultingowych
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik mass mediów
 • pracownik instytucji zajmujących się zdobywania funduszy z Unii Europejskiej

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM

Komentarze (0)