Zarządzanie państwem

Zarządzanie państwem

Studia na kierunku zarządzanie państwem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zarządzanie państwem stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie państwem studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Zarządzanie państwem to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku zarządzanie państwem
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie państwem rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 lipca 2024 r. | zarządzanie państwem - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku zarządzanie państwem możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | zarządzanie państwem - uczelnie >

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku zarządzanie państwem najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku zarządzanie państwem:

 • dowolny przedmiot,
 • historia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie państwem - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Zarządzanie państwem

Program studiów i przedmioty

Na początku należy wspomnieć o trzech ciekawych specjalnościach realizowanych w ramach programu. Pierwsza z nich to Administracja publiczna, która przygotowuje do pracy w instytucjach państwowych oraz samorządowych.

Druga możliwość to Zarządzanie wizerunkiem w instytucji publicznej i jest ona dedykowana dla ludzi, którzy chcieliby działać zawodowo w obszarze Public Relations.

Trzecia specjalność, czyli Zarządzanie funduszami i projektami Unii Europejskiej z całą pewnością będzie w dalszym ciągu ceniona na rynku pracy, ze względu na nieustanne dofinansowania do różnych projektów.

Uczęszczając na zajęcia zdobędziesz także przydatną wiedzę na temat struktury i zasad funkcjonowania państwa. Oprócz tego zostaną zaprezentowane treści z takich dziedzina jak prawo, psychologia, ekonomia czy socjologia.

 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • znajomości mechanizmów funkcjonowania państwa
 • rozumienia zjawisk zachodzących między organami państwa a społeczeństwem
 • dysponowania wiadomościami dotyczących konsekwencji wprowadzania zmian w działalność państwa
 • interpretowania zjawisk politycznych, społecznych oraz gospodarczych
 • identyfikowania czynników wpływających negatywnie na relacje państwo – obywatel
 • gromadzenia, przetwarzania i przechowywania informacji ważnych dla funkcjonowania państwa
 • znajomości języka obcego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Jak wyglądają studia na kierunku Zarządzanie państwem

 

1. Tryb i typ studiów

Studia na kierunku Zarządzanie państwem możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Program studiów i przedmioty

Zarządzanie państwem nie odnosi się do przygotowań do sprawowania urzędu prezydenta, ale i tak kierunek ten zakłada pozyskanie wiedzy niezbędnej do objęcia ważnych stanowisk. Zarządzanie państwem jest kierunkiem stosunkowo nowym, ale coraz popularniejszym i częściej występującym w ofertach dydaktycznych.

Studia skupiają się na poznaniu takich obszarów jak administracja, prawo, zarządzanie, ekonomia. Na zajęciach poruszane są takie zagadnienia jak funkcjonowanie administracji publicznej, zarządzanie projektami, zarządzanie funduszami unijnymi, polityka lokalna, czy zarządzanie wizerunkiem w instytucjach publicznych.

Zarządzanie państwem jest kierunkiem, który częściej występuje na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia, zatem studenci otrzymują wybór między studiami w formie stacjonarnej i niestacjonarnej.

Cechą charakterystyczną tego kierunku jest jego program, który dostarcza wiedzy na temat szeroko rozumianego państwa, a więc polityki, czy prawa, jak również rozwija umiejętności menedżerskie, które można wykorzystać również w zawodach nieprzypisanych do tego obszaru kształcenia.

Czy istnieją różnice programowe między studiami stacjonarnymi a niestacjonarnymi? Nie. Studenci tych dwóch trybów pozyskują taką samą wiedzę, rozwijają identyczne umiejętności i zdobywają podobne kompetencje. Różnica tkwi wyłącznie w częstotliwości pojawiania się na uczelni.

 

3. Dla kogo ten kierunek

Śledzisz informacje dotyczące świata polityki? Potrafisz obserwować i wyciągać prawidłowe wnioski na podstawie własnych spostrzeżeń? A może poszukujesz kierunku studiów, który kładzie duży nacisk na zapoznanie się z problematyką nauk społecznych?

Jeśli zgodziłeś się co najmniej z jednym z tych pytań to znak, że powinieneś zapoznać się z szerokimi możliwościami zarówno edukacyjnymi, jak i zawodowymi, które oferują studia na kierunku Zarządzanie państwem!

 

4. Gdzie studiować Zarządzanie państwem

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Zarządzanie państwem:

Ile trwają studia na kierunku Zarządzanie państwem

Studia na kierunku Zarządzanie państwem trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Zarządzanie państwem jest kierunkiem, który najczęściej oferowany jest na studiach pierwszego stopnia, czyli na studiach licencjackich. Wtedy nauka trwa 3 lata i kończy się napisaniem pracy licencjackiej. Naturalnie, na uczelniach proponujących kształcenie na studiach magisterskich, nauka trwa 2 lata, a jej zwieńczeniem jest obrona pracy magisterskiej. Czas naszej nauki uzależniony jest zatem od wybranej uczelni. Aby zadecydować należy dokładnie zapoznać się z katalogami edukacyjnymi.

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie państwem

Praca po studiach

Zastanawiasz się gdzie będziesz mógł rozpocząć swoją karierę zawodową? Po ukończeniu studiów możesz starać się o zatrudnienie w instytucjach administracji państwowej oraz samorządowej. Jako absolwent zatrudnienie znajdziesz również w szeroko rozumianych mediach masowego przekazu oraz w organizacjach pozarządowych.

Dzięki zdobytym kompetencjom nie powinieneś mieć trudności z podjęciem pracy w firmach o charakterze doradczym. Nie da się ukryć, że ukończenie studiów na kierunku Zarządzanie państwem oferuje szerokie możliwości rozwoju zawodowego, zatem nie zastanawiaj się dłużej na wyborem, bo możesz przegapić szansę na obiecującą przyszłość!

 
Absolwent kierunku Zarządzanie państwem znajdzie zatrudnienie w/jako:
 • pracownik jednostek administracji publicznej
 • pracownik firm konsultingowych
 • pracownik organizacji pozarządowych
 • pracownik mass mediów
 • pracownik instytucji zajmujących się zdobywania funduszy z Unii Europejskiej

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie państwem studia niestacjonarne

Zarządzanie państwem studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie państwem studia I stopnia

Zarządzanie państwem studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zarządzanie państwem

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki humanistyczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Zarządzanie państwem

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)