Indologia

Indologia

Indologia

Artykuł archiwalny

Kierunek może nie być dostępny w ofercie uczelni. Informację należy zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Indologia – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Indie fascynują. Co roku coraz więcej ludzi pragnie odwiedzić kraj, którego powierzchnia jest dziesięć razy większa od Polski. A co wiemy o tym kraju? Kultura w Indiach zabrania udzielenia negatywnej odpowiedzi. Jeśli zapytamy o drogę, a ktoś nie będzie w stanie pomóc, to wskaże nam jakikolwiek kierunek. Co jeszcze? Tego dowiedzą się ci, którzy wybiorą kierunek Indologia, realizowany na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Indologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmuje intensywną naukę hindi, języka tamilskiego, a także elementów sanskrytu. Unikatowy w skali program nauczania łączy współczesne języki Indii Północnych i Południowych, co pozwala rozwijać szerokie zainteresowania, obejmujące różnorodne obszary subkontynentu indyjskiego. Elementy klasycznego sanskrytu, a także zajęcia z kultury Indii zapewniają wprowadzenie do klasycznej kultury indyjskiej, w tym filozofii. W programie studiów jest szeroki wachlarz zajęć o Indiach współczesnych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Indologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu obejmują między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka sanskrytu,
 • religie Indii,
 • dzieje i kultura Azji Środkowej,
 • filozofia indyjska,
 • warsztat indologa,
 • wstęp do językoznawstwa,
 • praktyczna nauka języka hindi,
 • gramatyka języka hindi

 

Nabywane umiejętności

Studenci Indologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem słowników, leksykonów i innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji. Ponadto, uczą się korzystać ze zdobytej wiedzy przedmiotowej w celu formułowania i analizy problemów badawczych, rozpoznawać i oceniać procesy i zjawiska językowe, literackie i kulturowe, a także analityczne i krytycznie interpretować językowe i literackie teksty oraz zjawiska kulturowe.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Indologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce, organizacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych.

 

Opinie

Chcąc studiować Indologię należy wytężyć wzrok i dokładnie poszukać miejsca, w którym ona występuje. Takim miejscem jest Poznań, a dokładnie omawiana przez nas uczelnia. Warto w niej studiować? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Patrycja, studentka Indologii mówi:

„Warto studiować na UAM z wielu powodów. Zajęcia są ciekawe, każdy może rozwijać zainteresowania w różnych kołach studenckich, a wykładowcy chętnie dzielą się olbrzymim doświadczeniem. Poza tym, atmosfera na uczelni jest świetna, więc studia dają mnóstwo przyjemności i ogromną satysfakcję. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Indologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Indologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • języka hindi i języka tamilskiego,
 • kultury indyjskiej,
 • sanskrytu,
 • rozpoznawania i oceny zjawisk i procesów językowych, literackich i kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Indologia:

Absolwent kierunku Indologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce,
 • organizacjach międzynarodowych,
 • placówkach dyplomatycznych.

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)