Filologia klasyczna

Filologia klasyczna

Filologia klasyczna

27.01.2022

Filologia klasyczna – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku filologia klasyczna na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia klasyczna w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Filologia klasyczna obejmuje tradycje literatury, kultury i sztuki. To interesująca podróż w przeszłość i zrozumienie dokonań, bez których nie powstałyby żadne dzieła współczesne. Filologia klasyczna to także kierunek kształcenia, który odnaleźć można w ofercie edukacyjnej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Kształcenie na kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu, a także nabycie umiejętności rozpoznawania nowych ról kulturowych przypisywanych powyższym zjawiskom, modyfikowanym obecnie na potrzeby współczesnego społeczeństwa.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka greckiego i łacińskiego,
 • mitologia Grecji i Rzymu,
 • literatura grecka i łacińska,
 • filozofia antyczna,
 • historia starożytna,
 • życie codzienne i obyczajowość starożytnej Grecji i Rzymu,
 • antyk a współczesne teorie literatury,
 • paleografia łacińska,
 • motywy i toposy antyczne w literaturze i sztuce,
 • teoria przekładu,
 • edytorstwo i redakcja tekstu

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają licznych umiejętności. Uczą się wynajdywać, analizować, ewaluować, selekcjonować i wykorzystywać informacje dotyczące literatury oraz kultury świata antycznego i śródziemnomorskiego z wykorzystaniem źródeł teoretycznych i materiałowych. Potrafią wykonywać operacje badawcze, pozwalające na rozwiązywanie złożonych i nietypowych problemów w zakresie literatury oraz kultury świata antycznego. Umieją analizować i interpretować teksty autorów antycznych pod względem formalnym i rzeczowym, a także rozpoznawać wytwory symboliczne i materialne kultury grecko- rzymskiej i sytuować je w kontekście kulturowym i historycznym.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Filologii klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w archiwach, wydawnictwach, bibliotekach, instytucjach kultury.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to cel wielu młodych ludzi. Nie powinna dziwić taka tendencja, ponieważ stolica województwa wielkopolskiego to znaczący ośrodek akademicki, otwierający szerokie możliwości kształcenia. Ale gdzie najlepiej studiować filologię klasyczną? Może w omawianej przez nas szkole wyższej? Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Oliwia, studentka Filologii klasycznej mówi:

„Przyjemna atmosfera, fajni studenci, świetni wykładowcy. Tak właśnie jest na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Ponadto, ciekawe miasto, idealne dla studentów. Warto studiować w Poznaniu i warto studiować na UAM.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILOLOGIA KLASYCZNA - ważne informacje

Filologia klasyczna studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię klasyczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • mitologii Grecji i Rzymu,
 • translatoryki tekstów greckich i łacińskich,
 • języków, literatury i kultury starożytnej Grecji i Rzymu,
 • kierunków filozofii starożytnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia klasyczna:

Absolwent kierunku Filologia klasyczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • archiwach,
 • wydawnictwach,
 • bibliotekach,
 • instytucjach kultury.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

historia, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)