Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

Filologia hiszpańska

27.01.2022

Filologia hiszpańska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku filologia hiszpańska na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia hiszpańska w UAM
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Językiem hiszpańskim posługuje się coraz więcej ludzi. Według badań, w 2030 roku niemal 8% światowej populacji będzie używało tego języka jako ojczystego. A gdzie używa się tego języka najliczniej? W Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Język Cervantesa można usłyszeć na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ponieważ można studiować tam Filologię hiszpańską.

Kształcenie na kierunku Filologia hiszpańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu języka, literatury, kultury i historii świata hiszpańskojęzycznego w jego różnorodnych wymiarach. Studenci nabywają umiejętności w zakresie języka hiszpańskiego oraz wykorzystania ich w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego. Ponadto, zapoznają się z procesami kształtowania się języka hiszpańskiego, jego stanem aktualnym i historią, a także a także bogactwem i różnorodnością literatur i kultur hiszpańskojęzycznych na świecie. Zaznajamiają się również ze specyfiką procesu nabywania języków obcych oraz podstawami współczesnej komunikacji językowej i międzykulturowej.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Filologia hiszpańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu charakteryzują się bogatym programem kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • praktyczna nauka języka hiszpańskiego,
 • fonetyka i fonologia języka hiszpańskiego,
 • literatura hiszpańska,
 • historia i kultura Półwyspu Iberyjskiego,
 • literatura Ameryki Łacińskiej,
 • historia i kultura Ameryki Łacińskiej,
 • gramatyka opisowa języka hiszpańskiego,
 • historia języka hiszpańskiego,
 • język Półwyspu Iberyjskiego,
 • przekład

 

Nabywane umiejętności

Studenci kierunku Filologia hiszpańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się językiem hiszpańskim, samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem słowników, leksykonów oraz innych tradycyjnych i multimedialnych źródeł informacji, oceniania zjawisk i procesów językowych i literackich. Uczą się analizować przyczyny i przebieg konkretnych zjawisk literackich, językowych i kulturowych, a także ich wzajemne powiązanie i przenikanie się, jak również posługiwać się teoriami z zakresu języka i literatury, paradygmatami badawczymi w typowych sytuacjach społecznych i językowych.

 

Praca po studiach

Jaką drogę można obrać po zakończeniu nauki? Absolwenci Filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w wydawnictwach, szkołach językowych, biurach tłumaczeń, organizacjach państwowych, dyplomacji.

 

Opinie

Dokąd udać się na studia? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Pytania, jakie zadają sobie kandydaci można wymieniać w nieskończoność. Chcąc wprowadzić odrobinę porządku w planowanie edukacji, jeśli chcemy studiować w Poznaniu, zadajmy pytanie o uczelnię znajdującą się w tym mieście. Jakie ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Ewelina, studentka Filologii hiszpańskiej mówi:

„UAM to najlepszy wybór. Uczelnia z ogromną ofertą kierunków, ciekawymi zajęciami, fajną atmosferą. A wszystko w Poznaniu, czyli wyjątkowym mieście w sam raz dla studentów.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

FILOLOGIA HISZPAŃSKA - ważne informacje

Filologia hiszpańska studia Poznań

Filologia hiszpańska studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Filologię hiszpańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza:

Absolwent kierunku Filologia hiszpańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • języka hiszpańskiego,
 • językoznawstwa i literaturoznawstwa,
 • literatury Ameryki Łacińskiej,
 • współczesnej literatury hiszpańskiej,
 • kultury Półwyspu Iberyjskiego,
 • wyszukiwania i analizowania informacji,
 • analizowania przyczyn i przebiegów konkretnych zjawisk językowych, literackich i kulturowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Filologia hiszpańska:

Absolwent kierunku Filologia hiszpańska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • biurach tłumaczeń,
 • dyplomacji,
 • szkołach językowych,
 • wydawnictwach,
 • organizacjach państwowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku filologia hiszpańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język hiszpański, język obcy, język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunku filologia, w przypadku filologii innej niż hiszpańska władających biegle językiem hiszpańskim na poziomie C1, oraz posiadających znajomość drugiego języka obcego na poziomie B2.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)