Geoinformacja

Geoinformacja

Geoinformacja

27.01.2022

Geoinformacja – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2022

Studia na kierunku geoinformacja na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku geoinformacja w UAM
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Geoinformacja to dyscyplina, która wyrosła na gruncie systemów informacji geograficznej. Wraz z geotechnologią tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa. W sferze postępu cywilizacyjnego obserwuje się przechodzenie współczesnych społeczeństw w kierunku społeczeństwa geoinformacyjnego.

Kształcenie na kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu umożliwia pozyskanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego, a także nabycie umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod komputerowych.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiadają bogaty program nauczania, w którym widnieją między innymi takie przedmioty jak:

 • kartografia i geomatyka,
 • gospodarka przestrzenna,
 • geologia,
 • turystyka i rekreacja,
 • zarządzanie środowiskiem,
 • geografia fizyczna,
 • geografia społeczno- ekonomiczna,
 • systemy informacji geograficznej,
 • podstawy programowania,
 • monitoring środowiska przyrodniczego,
 • geomorfologia,
 • kartografia cyfrowa,
 • geografia komunikacji

 

Nabywane umiejętności

Studenci Geoinformacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nabywają umiejętności między innymi w zakresie stosowania specjalistycznych narzędzi i algorytmów geoinformacyjnych do planowania badań, analizowania i modelowania środowiska geograficznego. Uczą się planować system i projekt geoinformacyjny, przeprowadzać badania, wykorzystywać terminologię.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Geoinformacji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w administracji samorządowej, instytucjach ochrony środowiska, firmach turystycznych, stacjach badania środowiska przyrodniczego, służbach ochrony przyrody, zakładach i firmach komunalnych, firmach kartograficznych.

 

Opinie

Studia w Poznaniu to interesująca oferta dla tych, którzy chcą zdobyć wyższe wykształcenie. Oczywiście, jest to także bardzo dobre miejsce dla tych, którzy planują rozwijać się w dziedzinie geoinformacji. Podejmowanie decyzji odnośnie wyboru szkoły wyższej nierzadko sprawia kłopoty, dlatego, aby rozwiać wszelakie wątpliwości, zapytajmy – jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Krzysiek, student Geoinformacji mówi:

„Na studiach najważniejsza powinna być jakość kształcenia. Każdy musi mieć pewność, że zdobywa wiedzę praktyczną, którą będzie mógł wykorzystać w pracy zawodowej. Studiując na UAM mam taką pewność. Mam gwarancję, że bez problemu znajdą dobrą i ciekawą pracę.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

GEOINFORMACJA - ważne informacje

Geoinformacja studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Geoinformację na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • systemów informacji geograficznej,
 • geografii społeczno- ekonomicznej,
 • zasad monitoringu środowiska przyrodniczego,
 • ewidencji gruntów i budynków,
 • teledetekcji,
 • hydrologii i gospodarki wodnej,
 • dokumentacji planistycznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Geoinformacja:

Absolwent kierunku Geoinformacja na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • administracji samorządowej,
 • instytucjach ochrony środowiska,
 • firmach turystycznych,
 • stacjach badania środowiska przyrodniczego,
 • służbach ochrony przyrody,
 • zakładach i firmach komunalnych,
 • firmach kartograficznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)