Geoinformacja studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które są zainteresowane i geografią, i informatyką, oraz nie wiesz jak pogodzić te dziedziny, nie wiesz, którą wybrać – trafiłeś w odpowiednie miejsce, ponieważ tutaj dowiesz się, że wcale nie musisz wybierać między nimi.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku geoinformacja zapewnią Ci praktyczną wiedzę z obu dziedzin. Kierunek ten wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata, ponieważ łączy metody i narzędzia badawcze z zakresu nauk przyrodniczych, a także ścisłych. Jedną z głównych umiejętności, w jakie wyposażą Cię te studia będzie wiedza jak używać Systemów Informacji Geograficznej (SIG), Topograficznej Bazy Danych, jak wykonywać teledetekcję cyfrową. Jako studentowi, zostaną Ci przedstawione metody analiz przestrzennych, podstawy programowania czy podstawy geodezji. W pierwszym roku nauki zostaniesz wprowadzony w zagadnienia ogólnouczelniane takie jak ekonomia, socjologia, geografia fizyczna, kartografia, geodezja, matematyka czy statystyka. Zostają też wprowadzane równolegle przedmioty kierunkowe, np. ekofizjografia, cyfrowe przetwarzanie obrazów czy topograficzne bazy danych. Ponad to podczas zajęć będzie używane profesjonalne oprogramowanie ArcGIS, Geomedia czy AutoCad. Jak widzisz, jako absolwent będziesz potrafił posługiwać się sprzętem najnowszej generacji do zbierania i analizowania danych geograficznych w celu wykorzystywania tych informacji przestrzennych w różnych dziedzinach gospodarki.

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na geoinformację, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: geografia, matematyka, informatyka, fizyka i astronomia, historia, WOS, język polski, język obcy.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK GEOINFORMACJA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Specjalności na kierunku geoinformacja (wydział matematyki i informatyki uł)

Specjalności na kierunku geoinformacja (wydział nauk geograficznych uł)

Akademia Pomorska w Słupsku

Akademia Pomorska w Słupsku

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Geografia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku geografia

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Gospodarka przestrzenna  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Geografia  stopień: (I)  (II)

Specjalności na kierunku geografia

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU GEOINFORMACJA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

Zobacz inne kierunki Geograficzne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując geoinformację

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • geograficznym
  • matematyczno-informatycznym
  • obsługi SIG, Topograficznej Bazy Danych i innych
  • obsugi oprogramowania typu AutoCad, ArcGIS itp.
  • analizy i interpretacji zjawisk zachodzących w przyrodzie

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMACJA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GEOINFORMACJA STUDIA I STOPNIA

GEOINFORMACJA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku geoinformacja

Absolwent kierunku geoinformacja znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • działach geodezji różnych instytucji
  • wydawnictwach kartograficznych
  • firmach tworzących nawigacje samochodowe
  • zakładach i firmach komunalnych
  • w instytucjach ochrony środowiska i firmach turystycznych 

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU GEOINFORMACJA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU GEOINFORMACJA

Komentarze (1)

a odpowiedz

bb