Administracja

Administracja

Administracja – Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej 2020/2021

Studia na kierunku administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Administracja składa się z różnego rodzaju elementów, dzięki którym możliwy jest porządek, ład i rozwój społeczny. To dyscyplina, która łączy w sobie wiele zagadnień, głównie związanych z prawem, ekonomią, czy zarządzeniem. Gdzie można studiować Administrację? W Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki, w której studenci otrzymują podstawy do pracy w strukturach administracji samorządowej, państwowej i międzynarodowej.

Kształcenie na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza nauk o prawie i administracji, a także z zakresu zagadnień związanych z ekonomią. Studenci otrzymują przygotowanie do pełnienia funkcji wykonawczych i menedżerskich w szeroko rozumianej administracji.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki posiadają bogaty program nauczania, a studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • nauka o administracji,
 • postępowanie administracyjne,
 • konstytucyjny system organów państwa,
 • publiczne prawo gospodarcze,
 • zamówienia publiczne,
 • organizacja i zarządzanie w administracji publicznej,
 • techniki negocjacji i mediacji w administracji,
 • finanse publiczne i prawo finansowe

 

Nabywane umiejętności

Studenci Administracji w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki nabywają umiejętności między innymi w zakresie posługiwania się pojęciami prawnymi umożliwiającymi analizowanie zjawisk prawnych, stosowania terminologii administracji publicznej, stosowania procedur i przygotowywania dokumentacji. Poznają zasady funkcjonowania współczesnych organizacji, zasady funkcjonowania gospodarki przekształcającej się ku systemowi rynkowemu, zasady systemu prawa pracy, czy procesy zachodzące w gospodarce finansowej państwa i samorządu.

 

Praca po studiach

Co po studiach? Absolwenci Administracji w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki posiadają wiedzę z zakresu zarządzania, nauk społecznych, finansów publicznych i ekonomii. Będą mogli wykorzystać ją między innymi w instytucjach administracji rządowej i samorządowej, instytucjach niepublicznych, placówkach oświatowych, firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego.

 

Opinie

„Dokąd na studia?” Takie pytanie zadaje sobie niejeden kandydat. Zostać w rodzinnym mieście, czy może wyjechać? Wybrać tę, czy inną uczelnię? Która szkoła wyższa najlepiej przygotuje do pracy? Planując studia w Pruszkowie, wystarczy zadać tylko jedno pytanie: jakie ma Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki opinie? Karolina, studentka Administracji mówi:

„Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki to świetna atmosfera, wspaniali wykładowcy, ciekawe zajęcia. Niczego więcej nie potrzeba, aby zdobyć solidną, praktyczną wiedzę.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • modeli administracji publicznej,
 • koncepcji administracji publicznej i jej funkcji,
 • konstytucyjnego systemu organów państwowych,
 • postępowania administracyjnego,
 • struktur i zasad funkcjonowania współczesnych organizacji,
 • makroekonomii i mikroekonomii,
 • prawa pracy,
 • finansów publicznych i prawa finansowego,
 • podstaw prawnych systemu zamówień publicznych,
 • postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • technik mediacji i negocjacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja w Wyższej Szkole Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Konopackiej znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • instytucjach administracji rządowej i samorządowej,
 • instytucjach niepublicznych,
 • placówkach oświatowych,
 • firmach współpracujących z organizacjami pozarządowymi i instytucjami sektora publicznego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracyjne i prawnicze wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracyjne i prawnicze w Warszawie

Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki kierunki

Jakie są kierunki administracyjne i prawnicze w Warszawie

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)