Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo

02.02.2022

Budownictwo – Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu 2022

Studia na kierunku budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku budownictwo w MWSLIT
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Niezwykle trudno wyobrazić sobie, aby oferty dydaktyczne nie posiadały kierunku takiego jak Budownictwo. Dlaczego? Ponieważ jest to jeden tych kierunków, który stoi na czele kierunków perspektywicznych, na które zawsze będzie zapotrzebowanie. Gdzie można studiować Budownictwo? W Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

Kształcenie na kierunku Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu umożliwia pozyskanie wiedzy z zakresu nauk matematyczno- fizycznych oraz wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego, materiałów budowlanych, mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów, konstrukcji betonowych, konstrukcji metalowych, technologii robót budowlanych, organizacji i zarządzania w budownictwie oraz ekonomiki. Studenci otrzymują przygotowanie do kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych, współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych, organizowania produkcji elementów budowlanych, czy nadzoru wykonawstwa budowlanego.

 

Program studiów i przedmioty

Studia na kierunku Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu posiadają bogaty program kształcenia, w którym odnaleźć można między innymi takie przedmioty jak:

 • algebra liniowa,
 • geometria wykreślna,
 • rysunek techniczny,
 • materiały budowlane,
 • mechanika budowli,
 • wytrzymałość materiałów,
 • instalacje budowlane,
 • ekologia w budownictwie,
 • metody obliczeniowe,
 • fizyka budowli,
 • konstrukcje betonowe,
 • konstrukcje metalowe,
 • organizacja produkcji budowlanej,
 • roboty ziemne

 

Nabywane umiejętności

Studenci Budownictwa w MWSLiT we Wrocławiu nabywają licznych umiejętności. Jakie są to umiejętności? Między innymi w zakresie oceny stratygrafii i litologii terenu, przygotowywania schematów konstrukcji prętowych, przewidywania występowania obciążeń dynamicznych i zjawiska rezonansu, przygotowywania rysunków architektoniczno- budowlanych, wykorzystywania technik geodezyjnych, kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych, identyfikowania podłoża, projektowania typowych elementów i konstrukcji betonowych.

 

Praca po studiach

Jaka droga czeka absolwentów tego kierunku? Osoby, które ukończyły Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu będą mogły znaleźć zatrudnienie między innymi w pracowniach konstrukcyjno- projektowych, instytutach badawczych, ośrodkach badawczo- rozwojowych, miejskich zakładach dróg i komunikacji, zakładach infrastruktury kolejowej, zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych, przedsiębiorstwach wykonawczych z branży budowlanej.

 

Opinie

Wrocław należy do najważniejszych i największych ośrodków akademickich. Każdego roku, do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdża niezliczona rzesza kandydatów na studia, pragnących zdobyć wysokiej jakości wykształcenie. Gdzie mają taką możliwość? W omawianej przez nas uczelni. Jakie ma Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu opinie? Grzesiek, student Budownictwa mówi:

„MWSLiT to uczelnia dla osób ambitnych, które dużo wymagają od siebie oraz od studiów. Tutaj nie ma miejsca na nudę, nie ma niepotrzebnych zajęć, które mają tylko wypełnić program. To uczelnia konkretna. Polecam.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

BUDOWNICTWO - ważne informacje

Budownictwo studia Wrocław

Budownictwo studia

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Budownictwo w MWSLiT we Wrocławiu:

Absolwent kierunku Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu posiada wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • matematyki i fizyki,
 • metod obliczeniowych,
 • geometrii wykreślnej i rysunku technicznego,
 • procesów zachodzących w materiałach budowlanych,
 • kontroli jakości materiałów i wyrobów budowlanych,
 • mechaniki budowli i mechaniki gruntów,
 • modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentowej,
 • konstrukcji betonowych i metalowych,
 • projektowania obiektów komunikacyjnych,
 • organizowania budowy.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Budownictwo:

Absolwent kierunku Budownictwo w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu znajdzie zatrudnienie między innymi w:

 • pracowniach konstrukcyjno- projektowych,
 • instytutach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • miejskich zakładach dróg i komunikacji,
 • zakładach infrastruktury kolejowej,
 • zarządach dróg wojewódzkich i powiatowych,
 • przedsiębiorstwach wykonawczych z branży budowlanej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

Komentarze (0)